Cestovní pojištění pro chronicky nemocné: Jak ho sjednat?

Cestovní pojištění pro chronicky nemocné: Jak ho sjednat?

gruzie

Osoby trpící chronickým onemocněním mohou mít velký problém sjednat si cestovní pojištění do zahraniční. Respektive některé pojišťovny chronicky nemocné osoby odmítají pojistit, jiné pouze v případě dlouhodobě stabilizovaného zdravotního stavu.

Osoby s chronickým onemocněním by měly výběru cestovního pojištění věnovat daleko větší pozornost s ohledem na jejich zdravotní stav. Zamlčovat skutečný zdravotní stav a zatajovat chronické onemocnění rozhodně není správné řešení. Sice existují pojišťovny, které chronické onemocnění řadí mezi výluky, některé však nabízí řešení.

Co všechno pojišťovny nezaplatí? 

Respektive osoba chronicky nemocná si může sjednat běžné cestovní pojištění. Pokud by však při pobytu v zahraniční potřebovala lékařskou pomoc z důvodu této nemoci, pojišťovna tyto náklady neproplatí. 

Pojišťovna proplatí pouze náklady na léčbu nemoci či úrazu, které s chronickou nemocí nesouvisí. Kdyby však chronická nemoc vyvolala záchvat v momentě, kdy nemocný například řídí motorové vozidlo a došlo k dopravní nehodě, může pojišťovna odmítnout nebo alespoň pokrátit pojistné plnění.

Co znamená chronická nemoc

Chronická nemoc je nemoc trvající dlouhodobě, vlekle nebo je dokonce trvalého rázu, nelze ji plně vyléčit, a její původ je buď vrozený (různé vady, metabolické poruchy) nebo získaný v průběhu života (nádory a záněty). 

Chronické nemoci mohou, ale také nemusí, negativně ovlivňovat každodenní život. Některé nemoci mohou vyžadovat pravidelné užívání léků (např. aplikace inzulínu), speciální dietu, používání pomůcek apod.

Mezi chronické nemoci patří zejména:

 • srdeční choroby

 • mozkové mrtvice

 • cukrovka (diabetes)

 • nemocí dýchacích cest

 • tyreoiditidu (chronický autoimunitní zánět štítné žlázy)

 • rakovina

 • Crohnova choroba

 • roztroušená skleróza

 • epilepsie

 • Alzheimerova choroba

 • kožní nemoci (atopický ekzém, lupénka)

 • celiakie (alergie na lepek)

Podobný postup jako u chronických nemocí je aplikován také v době léčby po nemoci (infarkt) či úrazu (vážný úraz páteře, hlavy apod.), dokud není onemocnění či zdravotní stav považováno za ustálený a cestování do zahraničí pro pacienta nepředstavuje žádné riziko.

Co znamená stabilizovaná chronická nemoc

Když se řekne stabilizovaná chronická nemoc, myslí se tím stav, který po dobu 6 až 12 měsíců nevyžadoval žádný lékařský zásah související s léčbou dané nemoci, nemocný nebyl hospitalizován, nedošlo k zásadní změně léčby a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v blízké budoucnosti změnit. 

Jako příklad lze uvést například relativně běžná onemocnění dýchacích cest, která obvykle nezpůsobují žádné vážné zdravotní komplikace (např. astma). Za hospitalizaci také není považován pobyt v lázních.

Pokud pojišťovna uzná stabilizovaný stav osoby s chronickou nemocí a pojistí jej, pak by měla uhradit veškeré léčebné náklady i v případě, že by v průběhu pobytu v cizině došlo k náhlému a nečekanému zhoršení chronického onemocnění.

Jak si vybrat cestovní pojištění pro chronicky nemocné

Trpíte-li chronickou nemocí a plánujete cestu do zahraničí, vaše první kroky by měly před každou cestou směřovat nejprve k ošetřujícímu lékaři. Ten zná váš zdravotní stav z dlouhodobého hlediska nejlépe. Zároveň by měl dle uvážení provést všechna potřebná vyšetření, jejichž cílem je prověření aktuálního stavu. 

Uzná-li lékař zdravotní stav chronicky nemocné osoby v pořádku, vystaví jí potvrzení o dlouhodobě stabilizovaném zdravotním stavu. Součástí lékařské zprávy by měl být rovněž seznam všech diagnóz včetně léků, které nemocný pravidelně užívá, jejich složení a dávkování.


Před výběrem cestovního pojištění si zjistěte, jak se k chronickým nemocem vybraná pojišťovna staví, a jaké možnosti vám nabízí. Některé pojišťovny jsou schopné upravit cestovní pojištění na míru nebo za příplatek nabízí připojištění chronických onemocnění. Zde však pozor, aby součástí připojištění byla i vaše nemoc.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3

Sdílet na Facebooku

Archiv