epojisteni logoNa této stránce naleznete veškeré informace potřebné k hlášení škodné události a kontakty na jednotlivé pojišťovny, na kterých můžete tuto škodnou událost nahlásit. Škodu je vždy třeba řešit přímo s pojišťovnou. U jaké pojišťovny jste pojištěni najdete na své zelené kartě, asistenční kartičce nebo na pojistné smlouvě.


Jak po vzniku škody krok po kroku postupovat a jak postupovat při jednání s pojišťovnou najdete na samostatné stránce, která se tomuto tématu podrobně věnuje.

K hlášení škodné události si připravte:

 • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo

 • identifikační údaje viníka (jméno, bydliště, datum narození, popř. název a sídlo firmy, IČ)

 • identifikační údaje o všech poškozených (u škody na vozidle min. SPZ vozidla)

 • údaje o nehodě (datum, čas a místo vzniku škodní události)

 • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)


Nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail.


Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena Policií ČR. V tomto záznamu zdůrazněte především průběh, příčinu a míru zavinění dopravní nehody.


V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události).


Fotodokumentace - ve vlastním zájmu označte polohu vozidel a vytvořte si vlastní fotodokumentaci místa dopravní nehody

Při řešení pojistné události je třeba doložit:

 • kopii velkého TP (malý TP)

 • kopii ŘP

 • záznam o dopravní nehodě - řádně vyplněný a podepsaný oběma účastníky nehody

 • bankovní spojení

Hasičská vzájemná pojišťovna

 • telefon: 222 119 111

 • email: info@hvp.cz

 • písemně: HVP pojišťovna, a.s., Římská 45, 120 00 Praha 2

Generali Česká pojišťovna

Pojišťovna Kooperativa

 • online: insure.koop.cz/GolemWEB/Hlasenky/

 • telefon: 957 105 105

 • email: info@koop.cz

 • písemně: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634,664 42 Modřice

 • osobně: na kterékoli pobočce Kooperativy

 • prostřednictvím smluvních partnerů Kooperativy (makléř, smluvní servis)

Slavia pojišťovna

UNIQA pojišťovna, a.s.

 • telefon: 488 125 125

ČSOB pojišťovna

 • online: www.csobpoj.cz/cs/Stranky/hlaseni

 • telefon: 466 100 777

 • písemně: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí, Pardubice 53218

Česká podnikatelská pojišťovna

 • online: insure.cpp.cz/GolemWEB/Hlasenky/

 • telefon: 957 444 555

 • osobně: na kterékoliv naší pobočce či oblastním ředitelství

 • písemně: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, P.O.BOX 28, 664 42 ModřiceMluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo