epojisteni logo

Jak vypovědět pojistnou smlouvu?

Změnou pojišťovny je možné uspořit nemalé finanční prostředky. Změnou pojišťovny nepříjdete o bonus, nic vás nestojí, zabere vám pár minut a ušetříte často i tisíce korun každý rok. Pokud se vám změna pojišťovny zdá složitá nebo z ní máte strach, můžete využít interaktivní formulář a my vám vypočítáme výhodnější pojištění a pomůžeme vám pojišťovnu změnit.

Pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu vypovědět. Kladete si otázky jak změnit nebo zrušit povinné ručení? Připravili jsme pro vás seznam nejběžnějších způsobů zániku pojištění.


Změna povinného ručení

Níže jsou popsány nejčastější případy, ve kterých může dojít k ukončení vaší stávající pojistné smlouvy.


1. Dohoda o ukončení pojistné smlouvy

V dohodě musí být uveden okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. Doporučujeme kontaktovat vaši pojišťovnu a dohodnout se na ukončení povinného ručení. V tomto případě je nutné dohodu zaslat písemně na vaši stávající pojišťovnu. Stáhněte si vzor dohody. Připravenou dohodu můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce dohoda o ukončení pojistné smlouvy - povinného ručení a/nebo havarijního pojištění.

U většiny pojišťoven lze pojištění ukončit na základě dohody přímo na pobočce a na počkání! K tomu vám stačí pouze vyplnit pojišťovnou určený formulář.

Příklad z praxe: Pojistnou smlouvu jste uzavřel 15. května 2020. Vzhledem k zajímavé nabídce jste se rozhodl k 1. únoru změnit pojišťovnu. Navštívíte 31. ledna vaši stávající pojišťovnu a podepiště dohodu o ukončení pojistné smlouvy. V případě akceptace můžete od 1. února uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla u libovolné pojišťovny vozidla u libovolné pojišťovny.

Pojišťovna nemá zákonnou povinnost na dohodu o ukončení pojistné smlouvy přistoupit.

2. Písemná výpověď pojištění nejpozději 6 týdnů před výročím vašeho pojištění

Pojištění odpovědnosti zaniká na základě uplatnění výpovědi alespoň 6 týdnů před koncem ročního pojistného období. Škodu můžete uplatnit kdykoliv až do skutečného zániku pojistné smlouvy. U některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto je nejlepší se na konkrétní postup zeptat přímo u své pojišťovny. Výpověď je nutné zaslat písemně na vaši stávající pojišťovnu. Stáhněte si vzor výpovědi ke konci období (6 týdnů předem). Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění.

Příklad z praxe: 15. května 2020 jste kupoval nové auto a pojistil ho. Pojistnou smlouvu můžete vypovědět kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 6 týdnů dopředu – tedy do 2. dubna. Smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zanikne k 14. květnu.

Pojišťovna vám spolu s ukončením smlouvy vystaví do 30 dnů potvrzení o době bezeškodného průběhu. V době sjednání smlouvy toto potvrzení pravděpodobně nebudete ještě mít u sebe? Nevadí. Stačí uvést správný počet měsíců, sleva za bezeškodní průběh se vám řádně započítá do ceny pojištění a jakmile toto potvrzení obdržíte, zašlete ho nové pojišťovně.


3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud jste měli pojistnou událost, můžete vypovědět pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události. Stáhněte si vzor výpovědi (3 měsíce od pojistné události). Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění. Rozhodující je doručení výpovědi. V tento den počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu).


4. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pojištění můžete vypovědět do dvou měsíců od jeho uzavření. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Příklad z praxe: Navštívím pobočku pojišťovny a vyplním připravený formulář „Výpověď do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy". Po uplynutí osmidenní výpovědní lhůty pojištění zaniká.

Stáhněte si vzor výpovědi pojistné smlouvy do dvou měsíců od uzavření. Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění.


Další způsoby možnosti zániku pojištění

Dočasné vyřazení vozidla z evidence vozidel – tzv. uložení registračních značek do depozitu - pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla (smlouva může zaniknout při uložení registračních značek do depozitu i byť na 1 den). Pojištění pak zaniká ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel. Stáhněte si vzor výpovědi pro vyřazení z evidence.

Změna vlastníka vozidla – pojištění zaniká dnem oznámení změny vlastníka vozidla pojišťovně. Změna majitele se dokládá kupní smlouvou nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu vozidla. Stáhněte si vzor výpovědi z důvodu změny vlastníka vozidla.

Při likvidaci (zániku) vozidla – pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla nebo záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Pojištění pak zaniká ke dni zániku vozidla. Stáhněte si vzor výpovědi při likvidaci vozidla.

Výpověď pojistné smlouvy v případě změny pojistného – pokud vám pojišťovna změní výši pojistného, můžete v souladu se zákonem vypovědět pojistnou smlouvu do jednoho měsíce od oznámení nové ceny pojištění. Pojištění pak zaniká ke dni ukončení pojistného období. Stáhněte si vzor výpovědi z důvodu změny pojistného.

Připravenou výpověď můžete odeslat na pojišťovnu emailem nebo poštou - kontaktní informace naleznete na stránce výpověď smlouvy povinného ručení a havarijního pojištění.


Doporučujeme

  • Stáhněte a upravte si vzor výpovědi pojištění, zašlete jej nebo navštivte vaši pojišťovnu klidně dnes, nejpozději však dle stanoveného data viz pokyny výše.

  • Sjednejte si u nás nejvýhodnější pojištění a uveďte váš současný bonus a počátek pojištění v den následující po konci vašeho současného pojištění. Nezapomeňte nám i sdělit, kdy jste tuto výpověď pojišťovně zaslali. My správně určíme datum počátku vašeho nového pojištění.


Bonusy při změně pojišťovny

Při změně pojišťovny vám váš bonus zůstane. Chceme vám ušetřit peníze, ne vás připravit o bonus z předchozích let. Kontaktujte nás a porovnejte si vaši současnou cenu pojištění s tou, kterou vám nabídneme my.


Povinné ručení při koupi nového auta

V případě, že jedete přes půl republiky koupit vůz od fyzické osoby, musíte s ním dojet i domů. V takovém případě se vlastnictví vozidla změní na základě kupní smlouvy a vozidlo by již mělo být pojištěno novým vlastníkem. I při přihlášení na vašem dopravním inspektorátu musíte prokázat, že nové povinné ručení máte sjednáno. Před koupi vozu je proto nutné si zjistit data o vozidle dopředu a sjednat si povinné ručení již před nákupem vozidla. My vám na vaši žádost zpracujeme smlouvu téměř na počkání a zašleme zelenou kartu emailem. Tu pak stačí již jen vytisknout nebo uložit v mobilním zařízení.

Bonusy při vlastnictví více aut

Klasický bonus je přenositelný pouze na jedno vozidlo. Můžete si vybrat na jaké. My ale máme v nabídce výrazné cenové zvýhodnění při pojištění druhého a dalšího vozidla, a to i v případě, že bude smlouvu uzavírat třeba manželka nebo syn.


  • Zdá se vám to složité?

Nevadí. Kontaktujte nás a my vám vypočítáme výhodnější pojištění a pomůžeme vám změnit pojišťovnu.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo