Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.   Více informací  
Klientské sekce (moje smlouvy a kalkulace)
840 888 444
Zavoláme Vám
info@epojisteni.cz

Pojištění mazlíčků

 • Hrazení léčebných nákladů, nebo utracení, náhrada uhynutí
 • Pro speciálně vycvičené psy sleva 50 %
 • V nabídce také pojištění odpovědnosti
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
17 Zákazníků zde nyní srovnává

Pojištění mazlíčků - psů a koček

Novinka pro Vaše mazlíčky

Vybrali jsme pro Vás tyto tři pojišťovny, které pro Vaše čtyřnohé přátele ze zvířecí říše, sestaví pojištění přímo na míru. Pojištění mazlíčků slouží ke krytí případných léčebných výloh Vašeho pejska nebo kočičky. Pojištění kryje náklady až ve výši 90 000 Kč ročně. Náklady na léčbu nebo operaci zvířátek bývají mnohdy velmi vysoké. S pojištěním mazlíčků můžete být klidní. Nemůže se stát, že by Vám nedostatek financí mohl bránit v poskytnutí nutné péče o Vašeho miláčka.


Jak pojištění mazlíčků funguje?

Základní pojištění se jmenuje "Pojištění veterinární léčby". V případě, že se Vašemu zvířátku cokoli stane a bude potřebovat zákrok veterináře, bude tento zákrok hrazen pojištěnému zvířátku z jeho pojistky. Pokud Vaše zvířátko má vysokou finanční cenu, můžete si navíc k základnímu pojištění zvolit doplňkové "Pojištění úhynu", ze kterého se hradí finanční cena Vašeho zvířátka v případě jeho smrti.


Kolik pojištění mazlíčků stojí?

 • Pojištění psů již od 1 540 Kč na rok
 • Pojištění kočiček již od 1 090 Kč na rok
 • Asistenční, záchranářští, slepečtí a speciální vyhledávací psi mají na pojištění 50 % slevu!

Česká pojišťovna

 • Pojištění se vztahuje na léčení úrazu nebo nemoci, úhynu, utracení a odpovědnosti za škodu.
 • Při veterinárním ošetření resp. uhynutí nebo utracení vám uhradí až 70 % nákladů.
 • Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním.
 • Spoluúčast 30%.

Česká podnikatelská pojišťovna

 • Pojištění se vztahuje na veterinární léčbu Vašeho psa. Pojištění je platné na území České republiky. Za příplatek k základnímu pojistnému lze psa pojistit také kdekoliv mimo ČR.
 • Pojištění od 6 měsíců.
 • Máte možnost zvolit si jednu ze tří variant limitů pojistné částky. V rámci produktu můžete sjednat připojištění odpovědnosti za škodu z držby psa.
 • Pes musí mít evidenční známku, nemusí být čipovaný.
 • Spoluúčast volitelná.

Slavia pojistovna a.s

 • Pojištění se vztahuje na veterinární vyšetření, ambulantní ošetření, hospitalizace, anestezie, chirurgické zákroky vč.implantací, náhradní ubytování psa či kočky v hotelu pro zvířata nebo náhradní chovatelská péče během hospitalizace majitele.
 • Zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním.
 • Pojištění od 6 měsíců.
 • Spoluúčast 1000 Kč.

Pojištění veterinární léčby

Z tohoto pojištění budou hrazeny náklady vynaložené na veterinární ošetření nebo léčení pojištěného psa nebo kočky. Toto pojištění se uzavírá na dobu neurčitou. Pojistným obdobím je 1 rok. Spoluúčast u každé pojistné události je 1 000 Kč. Konkrétně budou z pojištění veterinární péče hrazeny vyšetření veterináře, anestezie, hospitalizace, veškeré chirurgické zákroky, ale také například náhradní ubytování v hotelu pro zvířata v případě hospitalizace majitele, nebo náhradní chovatelská péče v případě hospitalizace majitele.

Co musí zvířátko splňovat?

Jaké jsou podmínky, které musí Vaše zvířátko splňovat, abyste mu mohli uzavřít pojištění veterinární léčby?

 • Pes nebo kočka
 • označení čipem nebo tetováním
 • platný pas v zájmovém chovu
 • vyplněný dotazník s potvrzením veterinárního lékaře, že zvíře je zdravé (potvrzení nesmí být starší 3 dnů)
 • musí být v imunitě proti nemocem vyjmenovaným v čl. 14 Všeobecných pojistných podmínek.
 • již dosáhlo minimálního vstupního věku: pes 6 měsíců; kočka 5 měsíců. Maximální věk není omezen.
 • absolvovalo preventivní prohlídku v rozsahu určeném ve VPP. Dokumentace z prohlídky musí být přiložena ke smlouvě.

Pojistná částka a pojistné

Vybrat si můžete ze tří limitních tříd, lišících se výší limitů a tedy i výší pojistného. Na základě zvolené limitní třídy, kategorie zvířete a vstupního věku zvířete se pak určí roční pojistné. Pojistné veterinární péče se během života zvířete nemění.

 • Kategorie zvířete – je určena druhem zvířete (pes / kočka). Psi se pak ještě zařazují do jedné ze 4 hmotnostních kategorií. Ta se stanoví tak, aby příslušnou hmotnostní hranici pes v dospělosti nepřekročil.
 • Vstupní věk – počet celých ukončených let života ke dni uzavření pojistné smlouvy. Pokud zvíře ještě nedosáhlo jednoho roku, věk je nula. Pojistné u kočiček se určuje jen podle věku, u pejsků podle věku a váhové kategorie.
 • Limitní třída – Je volitelná a určuje roční limit plnění pro léčbu nemocí a roční limit plnění pro léčbu úrazů. Podle zvolené limitní třídy jsou:
  Roční limity pojistného plnění pro léčbu nemocí: 10 000 Kč, 20 000 Kč, nebo 130 000 Kč
  Roční limity pojistného plnění pro léčbu úrazů: 30 000 Kč, 60 000 Kč, nebo 90 000 Kč

Pojištění úhynu

Toto pojištění lze je sjednat pouze k pojištění veterinární péče. Bude z něj hrazena škoda vzniklá úhynem nebo nutným utracením pojištěného zvířete. Toto pojištění se uzavírá na dobu neurčitou. Pojistné období je jeden rok. Pojištění úhynu je bez spoluúčasti pojištěného. Výstupní věk je 8 let, výjimkou je kategorie nad 50 kg, u které je výstupní věk 6 let. Pojistná doba se pak určí jako rozdíl výstupního věku a vstupního věku a je vyjádřena v celých rocích.

Co musí zvířátko splňovat?

Jaké jsou podmínky, které musí Vaše zvířátko splňovat, abyste mu mohli uzavřít pojištění úhynu?

 • má sjednáno pojištění veterinární péče
 • jeho věk je prokazatelný
 • ještě nedosáhlo maximálního vstupního věku: 6 let (resp. 5 let u kategorie psů nad 50 kg)
 • kočku lze pojistit jen v případě, že majitel předložil posudek znalce (ne starší 42 dní) a průkaz původu. Kopie posudku znalce je povinnou přílohou pojistné smlouvy.

Pojistná částka a pojistné

Kočka - Pojistná částka se stanovuje ve výši finanční hodnoty kočky dané posudkem znalce, maximálně však ve výši trojnásobku ročního limitu plnění pro léčbu nemoci sjednaného v pojištění veterinární péče. Může tedy v nejvyšším případě činit 390 000 Kč. Posudek znalce nesmí být starší než 42 dní. Pojistné u kočiček se určuje jen podle věku

Pes - Pojistná částka se stanovuje podle výše finanční hodnoty psa. V případě, že pojistná částka je vyšší než polovina ročního limitu plnění pro léčbu nemoci sjednaného v pojištění veterinární péče, poskytuje pojišťovna plnění ve výši prokazatelné hodnoty psa, maximálně však ve výši sjednané pojistné částky, která nemůže přesáhnout trojnásobek ročního limitu plnění pro léčbu nemoci sjednaného v pojištění veterinární péče. Hodnota psa musí být prokazatelná nejméně jedním z následujících podkladů:

 • znalecký posudek na finanční hodnotu zvířete (ne starší 42 dní)
 • průkaz původu
 • certifikát chovnosti
 • doklad o úspěšném absolvování speciálního výcviku
 • doklad o úspěšném absolvování zkoušek asistenčního psa nebo slepeckého psa
 • certifikát vyhledávacího psa nebo záchranářského psa.

V případě, že pojistná částka psa sjednaná v pojištění úhynu nepřesahuje polovinu ročního limitu plnění pro léčbu nemoci sjednaného v pojištění veterinární péče, poskytuje pojišťovna plnění ve výši sjednané pojistné částky, přičemž se hodnota psa neprokazuje. Pojistné u pejsků se určuje podle věku a váhové kategorie.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 253

Mluví se o nás

COVID-19