epojisteni logo

Pojištění odpovědnosti

 • V nabídce jsou všechny typy pojištění odpovědnosti

 • Pojistěte se proti škodám, které můžete způsobit

Kasička ve tvaru prasátka s mincemi


Pojištění odpovědnosti

Na této stránce najdete přehled všech typů pojištění odpovědnosti, které pojišťovny běžně nabízejí. Pojistěte se proti dopadům vámi zaviněných škod.


Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě je praktické pojištění, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo vlastnictvím nemovitosti. Takových situací se může stát velmi mnoho a jejich hrazení může být často velmi nákladné.


Například: vytopíte souseda, na vašem namrzlém chodníku si někdo zlomí nohu, srazíte na kole člověka, který se zraní, shodíte v obchodě drahý výrobek, který se rozbije, váš pes někoho pokouše, dítě rozbije sousedům okno atd. Situací, které se takto mohou "poštěstit" je nespočet a pokud nejste pojištěni, vždy musíte způsobenou škodu nahradit. Toto pojištění se vztahuje se i na ostatní členy domácnosti.

Co všechno pojišťovna uhradí?

 • Škody vzniklé druhému na životě nebo zdraví
 • Škody vzniklé poškozením či zničením věci
 • Náhradu některých nákladů případného soudního řízení
 • Neomezený počet škod za rok

Pro koho je pojištění vhodné?

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem vašeho majetku, činností dalších členů vaší domácnosti, či aktivitou vašeho domácího zvířete. Toto pojištění vám pomůže v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na vás budou vzneseny neoprávněně.

Nepotřebujete pojistku na blbost

Pojištění odpovědnosti vás chrání v případě škod, které způsobíte na cizím majetku nebo zdraví. Ať už jde o spadlou střešní tašku na sousedovo auto, srážku s cyklistou nebo škodu, kterou zaviní vaše dítě nebo pes.Pojištění odpovědnosti zaměstnance - "pojištění na blbost"

Toto pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. Pokud vaším zaviněním dojde ke vzniku škody, je váš zaměstnavatel oprávněn žádat po vás náhradu, která se může vyšplhat až do výše 4,5 násobku vašeho platu v případě neúmyslného zavinění.


Pokud však máte takzvané "pojištění na blbost" uzavřené, pojišťovna za vás tuto případnou škodu uhradí. Takovýchto škod se vám v zaměstnání může stát mnoho, například můžete rozbít drahou pomůcku, nabourat služební auto, způsobit svou chybou finanční ztrátu svému podniku apod.

Jaké jsou předpoklady odpovědnosti zaměstnance za škodu?

 • Porušení právní povinností na straně zaměstnance
 • Vznik škody vyčíslitelné v penězích (týká se jak škod hmotných, tak škod na zdraví)
 • Přímá souvislost mezi porušením povinností zaměstnance a vznikem škody
 • Zavinění na straně zaměstnance - úmysl nebo nedbalost

Pro koho je pojištění vhodné?

Vhodné zvláště pro zaměstnance, kterým jsou svěřeny odpovědné práce, které s sebou přináší i možné riziko škod. Pro ty, jež obsluhují, nebo jim jsou k práci svěřovány či zapůjčovány drahé přístroje. Každému, kdo má se svým zaměstnavatelem uzavřenou písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. Ale hodit se může obecně všem zaměstnancům podle zákoníku práce, protože škodu může velmi snadno způsobit každý.


Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě. Je vhodné pro všechny, kteří vykonávají činnost nebo profesi s vysokou mírou zodpovědnosti, za majetek, zdraví, či dokonce život dalších osob. Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě z výkonu povolání v řadě případů ukládá jednotlivým profesím legislativa.

 • Proti finančním dopadům profesní chyby
 • Kryje jak hmotné škody, tak i škody na zdraví
 • Možnost nastavení výše spoluúčasti a limitů

Pro koho je pojištění vhodné?

Pojištění profesní odpovědnosti je vhodné pro profese, u kterých zákon ukládá povinnost toto pojištění sjednat, a dále u některých dalších vybraných profesí. Příkladem jsou lékaři, účetní, projektanti, architekti, advokáti, notáři, tlumočníci, soudní znalci, daňoví poradci, pojišťovací zprostředkovatelé, samostatní likvidátoři pojistných událostí a mnoho dalších.


Pro firmy: pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou z nedbalosti, popř. i na odpovědnost za škodu na svěřených věcech. Chrání především zaměstnance před finančními důsledky odpovědnosti za škodu. Současně pomáhá zaměstnavatelům efektivním způsobem uplatňovat proti zaměstnancům právo na náhradu škody.


Finanční způsobilost dopravce

Pojištění můžete sjednat na stránkách pojišťovny Slavia.


Obecná odpovědnost dopravce

Pojištění můžete sjednat na stránkách pojišťovny Slavia.


Text má všeobecný informační charakter. Jednotlivé pojistné smlouvy se řídí příslušnými pojistnými podmínkami konkrétního pojistitele.

Slovo odborníka

Jde o velmi praktická pojištění, která hradí události, jež se denně dějí a nepojištěným mohou způsobit velké komplikace. Díky pojištění odpovědnosti se nemusíte ničeho obávat. Za pár korun na pojistném to stojí.

Miren Memiševič-expert pojištění
Miren Memiševičpojišťovací expert, ePojisteni.czMluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo