epojisteni logo

Pojištění odpovědnosti

  • Kryje škody, které způsobíte svou činností

  • Neomezený počet škod, možnost nastavení výše limitů

  • Vztahuje se i na ostatní členy domácnosti!

Kasička ve tvaru prasátka s mincemi

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, keré někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné.

Tak například: vytopíte souseda, na Vašem namrzlém chodníku si někdo zlomí nohu, porazíte na kole člověka, který se zraní, shodíte v obchodě drahý výrobek, který se rozbije, Váš pes někoho pokouše, dítě rozbije sousedům okno a tak dále. Situací, které se takto mohou "poštěstit" je nespočet a pokud nejste pojištěni, vždy musíte způsobenou škodu nahradit.


CO VŠECHNO POJIŠŤOVNA UHRADÍ?

  • Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví
  • Škody vzniklé poškozením či zničením věci
  • Náhradu některých nákladů případného soudního řízení
  • Neomezený počet škod za rok

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?

Pojištění odpovědnosti občanů za škodu se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem Vašeho majetku, činností dalších členů Vaší domácnosti, či aktivitou Vašeho domácího zvířete. Toto pojištění Vám pomůže v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na Vás budou vzneseny neoprávněně.

Slovo odborníka

Jde o velmi praktické pojištění, které hradí události, jež se denně dějí a nepojištěným způsobují velké komplikace. Za pár korun na pojistném to určitě stojí.

Miren Memiševič-expert pojištění
Miren MemiševičPojišťovací expert, ePojisteni.cz

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo