epojisteni logo

Klademe si za cíl budovat a udržovat firemní kulturu zakládající se na poctivosti a transparentnosti. V rámci této kultury má každý zaměstnanec i jakákoliv další dotčená osoba příležitost bez strachu z represí upozornit na jakékoliv nelegální aktivity, etické pochybení, nehospodárné jednání nebo vážné porušení jak obecných, tak interních pravidel. Garantujeme, že všechna oznámení budou prošetřena spravedlivě a v souladu s platnými právními normami.