epojisteni logoPovinné ručení stojí tisíce korun ročně, a tak každá sleva přijde vhod. Velké zvýhodnění nabízí právě bonusy. Díky jízdě bez nehod získáte na povinném ručení slevu až 60 %.

Základní myšlenkou bonusového systému je, že dobří řidiči jsou odměňováni bonusy a špatní řidiči jsou trestáni pomocí malusů.

  • Bonus u povinného ručení je odměnou za jízdu bez nehod. Udává se v procentech jako sleva z ceny povinného ručení.

  • Malus představuje procentuální přirážku k základní ceně povinného ručení. Platí ji řidiči, kteří často bourají.x

Srovnejte si ceny autopojištění a mějte přehled

Díky naší kalkulačce vám srovnáme povinné ručení pro váš vůz. Pojištění, které se vám bude zamlouvat nejvíce, vám naši specialisté pomůžou rovnou i sjednat. A to jednoduše na pár kliků.

 

Jak se počítá bonus a malus

Při výpočtu bonusu povinného ručení se berou v úvahu dva údaje:

 • délka trvání pojištění vozidla(v měsících),

 • počet zaviněných dopravních nehod.Informace shromažďuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Proto nemusíte mít obavy, že o bonusy přijdete, když změníte pojišťovnu. Délka bezeškodního průběhu se vám převede k nové pojišťovně. Údaje se sledují zpětně do roku 2000.

Základní systém bonus/malus

Za každých 12 měsíců bezeškodního průběhu dává pojišťovna bonus (slevu) cca 5–10 % z ceny povinného ručení. Maximální délka bezeškodního průběhu bývá stanovena na 120 měsíců, neboli 10 let jízdy bez nehod. Tuto dobu pak pojišťovny převedou na procentuální slevu, maximální bonus dosahuje 50–60 %.

Pokud způsobíte pojistnou událost a pojišťovna musí platit třetí osobě škodu z povinného ručení, od bezeškodního období se odečte určitý počet měsíců, nejčastěji 24 nebo 36. Způsobením jedné nehody se tak připravíte o 2 až 3 roky jízdy bez nehod.

Může nastat i situace, kdy se délka bezeškodního průběhu dostane do mínusových hodnot. To se stává zejména u mladých řidičů, kteří zavinili dopravní nehodu, aniž by stihli nasbírat dostatek měsíců bez nehod, případně u často bourajících řidičů. Délka bezeškodního průběhu v minusových hodnotách se převádí na malus, tedy přirážku k ceně povinného ručení. Maximální malus obvykle činí 120–150 %. • Příklad výpočtu bonusu

  • Celková délka pojištění vozidla: 72 měsíců

  • Počet zaviněných dopravních nehod: 2


  V pojistných podmínkách je stanoveno, že za každých 12 měsíců se řidiči přičte bonus ve výši 5 %. V případě dopravní nehody se odečte od bezeškodního průběhu 24 měsíců.

  Výpočet bezeškodního průběhu: 72 - 2*24 = 24 měsíců

  Výpočet bonusu: (24/12) * 5 % = 10 %

  Řidič dosáhne na bonus ve výši 10 %. Bude-li základní cena povinného ručení 5 000 Kč ročně, díky bonusu ušetří 500 Kč.

 • Příklad výpočtu malusu

  • Celková délka pojištění vozidla: 12 měsíců

  • Počet zaviněných dopravních nehod: 1  Mladý řidič způsobil nehodu po jednom roce pojištění. Pojistné podmínky stanovují, že se při nehodě odečte od bezeškodního průběhu 24 měsíců.

  Výpočet bezeškodního průběhu: 12 - 24 = -12 měsíců

  Pojišťovna počítá malus podle tabulky, kde -1 až -12 měsíců odpovídá 10% přirážce k ceně pojištění. Povinné ručení se základní sazbou 5 000 Kč tak bude řidiče stát 5 500 Kč.

Reálné systémy bonus/malus

Všechny pojišťovny využívají bonusový systém, ale každá pojišťovna stanovuje individuální podmínky. Některé pojišťovny dokonce nabízí nadstandardní výhody v systému bonus/malus:

 •  Progresivní výpočet bonusů: Například v prvních 3 letech pojištění se řidiči připočte za každých 12 měsíců bez nehod bonus 10 %, čtvrtý a další rok už pouze 5 %.

 •  První nehoda bez vlivu na bonus: Při zavinění první nehody u dané pojišťovny se neodečítají měsíce z bezeškodního průběhu. Dejte si ovšem pozor, že tento benefit bývá omezen výší škody, například 20 tisíc korun.

 •  Propůjčené bonusy: Jedná se o motivaci pro začínající řidiče. Pojišťovna řidiči započte do ceny pojištění například bonus 15 % na tři roky, dokud si sám bonus nenasbírá jízdou bez nehod. Pokud ale v těchto třech letech přece jenom pojistnou událost způsobí, bude muset slevu na pojistném doplatit.

Někteří poskytovatelé způsob výpočtu bonusů a malusů vůbec nezveřejňují. Několik pojišťoven uvádí v pojistných podmínkách tabulky, jimiž se řídí při stanovení bonusů. K nim patří například Česká podnikatelská pojišťovna. Podívejte se, jak vypadá reálný systém bonusů/malusů v tabulce níže.

Stupeň bonusu/malusu

Rozhodná doba

Bonus (sleva)

Malus (přirážka)

B 10

120 měsiců a více

50 %

B 9

108 až 119 měsíců

45 %

B 8

96 až 107 měsíců

40 %

B 7

84 až 95 měsíců

35 %

B 6

72 až 83 měsíců

30 %

B 5

60 až 71 měsíců

25 %

B 4

48 až 59 měsíců

20 %

B 3

36 až 47 měsíců

15 %

B 2

24 až 35 měsíců

10 %

B 1

12 až 23 měsíců

5 %

Z - základní pojistné

0 až 11 měsíců

0 %

0 %

M 1

- 1 až 12 měsíců

10 %

M 2

-13 až - 24 měsíců

30 %

M 3

-25 až -36 měsíců

50 %

M 4

-37 až -48 měsíců

80 %

M 5

-49 až -60 měsíců

110 %

M 6

-61 měsíců a méně

150 %

Zdroj: ČPP, Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus IV 1/23

Z tabulky vyplývá, že maximální bonus činí 50 %, maximální malus pak 150 %. Při základní sazbě 5 000 Kč by zaplatil pirát silnic až 12 500 Kč a dobrý řidič jen 2 500 Kč.

Jak zjistit bonus povinného ručení

Víte, jak dlouho máte vozidlo pojištěné a kolik jste způsobili dopravních nehod? Pak si můžete bonus vypočítat ručně. Jinak se délka bezeškodního průběhu eviduje u České kanceláře pojistitelů. Ta vám ovšem neposkytne výpis ze systému bonusů a malusů, s tím se musíte obrátit na některou z pojišťoven či zprostředkovatele povinného ručení.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit přesnou výši svých bonusů a jejich přepočet na slevu u jednotlivých pojišťoven, je využít naši online kalkulačku povinného ručení. Stačí zadat své rodné číslo a my ověříme vaše bonusy v databázi. Hned tak uvidíte ceny povinného ručení od několika pojišťoven, přizpůsobené přímo vám na míru.

Převod bonusu

Při přechodu k jiné pojišťovně se nepřevádí přímo bonus, ale délka bezeškodního období. Bonus se vztahuje k pojistníkovi, tedy osobě, která uzavřela povinné ručení. Údaje se evidují podle rodného čísla pojistníka, u právnických osob podle IČ. Nezáleží přitom na tom, kdo ve skutečnosti vozidlo řídí a způsobí dopravní nehodu. Dobře si proto rozmyslete, komu svůj vůz půjčujete.

Bohužel není možný převod bonusů z jiného pojistníka. Výjimkou je finanční leasing. U něj může pojišťovna započítat předchozí průběh pojištění vás jako provozovatele vozidla a nikoliv pojistníka, tedy leasingové společnosti. U operativního leasingu nelze převést bonusy. Stejně tak přijdete o bonusy, které byste si vyjezdili na služebním vozidle – započítávají se pod IČ firmy.

Bonus lze převádět z jednoho vozidla na druhé. Pokud si pořídíte nový vůz, pojišťovna vám k němu nabídne stejnou procentuální výši slevy. Cena povinného ručení se přesto může výrazně lišit, protože vliv na výši pojistného má i typ vozidla, motorizace, rok výroby a jiné parametry.

Většinou pojišťovny nabízí převod bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění. To ovšem neznamená, že vám pojišťovna nabídne slevu ve stejné výši. Systém bonusů u havarijního pojištění funguje zcela nezávisle na povinném ručení.

Převod bonusu povinného ručení v rodině

V minulosti bylo běžnou praxí převádět bonusy povinného ručení v rodině. Tuto možnost hojně využívali začínající řidiči. Převod bonusů z rodičů či prarodičů jim zajistil slevu na povinném ručení. Stejně tak bývalo možné převést slevy na svého partnera.

V dnešní době už pojišťovny nenabízí převod bonusů povinného ručení v rodině. Nicméně stále můžete u některých pojišťoven získat slevu z ceny povinného ručení, když přivedete svého rodinného příslušníka. Obvykle se jedná o obchodní slevu za nového klienta. Nepočítá se do systému bonusů a malusů, avšak může se jednat o zajímavou možnost, jak získat levnější pojištění pro začínajícího řidiče.Bonus/malus a havarijní pojištění

Systém bonus/malus už dávno není výsadou povinného ručení – takřka každé pojištění zvýhodňuje klienty, za něž pojišťovna nemusí platit škody. Na havarijní pojištění se tedy bonus aplikuje také – většinou ve zjednodušené podobě oproti povinnému ručení. Maximální bonus na havarijní pojištění bývá 50 %.

Zpravidla pojišťovny umožňují převod bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění. Pokud uzavíráte havarijní pojištění nově, ale máte nastřádaný bonus na povinném ručení, můžete dosáhnout na vysoké slevy i u svého nového havarijního pojištění.

Nadstandardní slevy

Při výběru nejvýhodnějšího pojištění vozidla se nedívejte jen na výši bonusů. Nabídka povinného ručení od pojišťovny, která nabízí maximální bonus 50 %, nemusí být nutně dražší než od pojišťovny s bonusem 60 %. Vše se odvíjí od základní ceny povinného ručení, a tu určuje každá pojišťovna individuálně.

Navíc některé pojišťovny nabízí ještě nadstandardní slevy, například slevu za:

 • roční platbu,
 • nové vozidlo,
 • kombinaci povinného ručení a havarijního pojištění,
 • jízdu jen po ČR,
 • online sjednání aj.


Abyste si sjednali skutečně nejlevnější povinné ručení, vyplatí se využít srovnání nabídek od jednotlivých pojišťoven. Využijte k tomu online kalkulačku, která vám vypočítá nabídku na míru podle výše bonusů i dalších dostupných slev od pojišťoven.Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo