epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na kterou se pojistná smlouva odvolává. Její určení definují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání. S touto událostí je spojený vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění.