Pojištění cizinců

  • Oba typy zdravotního pojištění cizinců, volba limitů krytí
  • Sjednání online během pár minut
  • Platba kartou a jste ihned pojištěni
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
cizinci
16 Zákazníků zde nyní srovnává

Pojištění cizinců

Health insurance for foreigners online

Health insurance for foreigners protects your health. Make calculation, select an insurance product, pay via electronic card online and you are insured!   Calculate insurance »

Calculate insurance

(More information and detailed calculations on the web Maxima Pojišťovna)

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ ONLINE

Медицинское страхование иностранцев бережет Ваше здоровье. Достаточно сделать расчеты, выбрать вид страховки, произвести оплату электронной картой и Вы застрахованы!   Рассчитать страховку »

Рассчитать страховку

(Более подробную информацию и детальные расчеты на веб Страхование максима)

Pojištění cizinců ze států mimo EU

Všichni cizinci pocházející ze zemí mimo Evropskou unii mají zákonnou povinnost uzavřít na našem území zdravotní pojištění. Účelem tohoto typu pojištění je krytí výloh na zdravotní péči během jejich pobytu na území České republiky. Jedná se o výlohy týkající se jak případů náhlého úrazu, tak onemocnění.

Spočítejte si velmi snadno na kolik Vás pojištění přijde. Můžete si vybrat ze dvou typů zdravotního pojištění cizinců: zdravotního pojištění pro případ neodkladné péče a zdravotního pojištění pro případ komplexní péče, které je rozsahem blízké klasickému veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR. V obou těchto základních kategoriích si ještě dále můžete vybrat z několika produktů, lišících se délkou pojištění či výší limitů krytí.

Mám zájem

(Více informací a přesná kalkulace na webu pojišťovny Maxima)

Pojištění cizinců je nutné pro dlouhodobější pobyty

Toto pojištění je ze zákona (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR) povinné pro všechny osoby pocházející ze zemí mimo EU, které od 1.1.2011 podávají žádost o pobyt v ČR o délce nad 90 dní anebo žádají o prodloužení pobytu na území České Republiky. Každý cizinec je povinen se při kontrole policií prokázat dokladem potvrzujícím uzavření tohoto pojištění.

Cizinci pocházející ze sátů mimo EU

Zatímco občanům pocházejícím ze států EU a několika dalších států postačí k trvalejším pobytům Evropský průkaz zdravotního pojištění a turistům postačí klasické komerční cestovní pojištění, občanům pocházejícím ze zemí mimo EU tyto typy pojištění k dlouhodobému pobytu nestačí. Je po nich vyžadováno zdravotní pojištění (s limitem krytí léčebných výloh nejméně 30 000 eur). Právě toto pojištění si zde můžete zařídit!

Slovo odborníka

Stejně jako u ostatních typů pojištění, můžete i na pojištění cizinců výrazně ušetřit výběrem vhodného produktu! Stačí jen kalkulace, výběr pojistného produktu, platba elektronickou kartou online a jste pojištěni!

pojisteni Miren Memiševič Pojišťovací expert, ePojisteni.cz
Mám zájem

(Více informací a přesná kalkulace na webu pojišťovny Maxima)

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 175

Mluví se o nás