Kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění z důvodu požití alkoholu

Kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění z důvodu požití alkoholu

Kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění z důvodu požití alkoholu

Pojistné podmínky obsahují řadu výjimek. Jednou z nich je také požití alkoholu, pod jehož vlivem dojde k pojistné události. Má v takovém případě pojišťovna právo krátit nebo dokonce odmítnout vyplatit pojistné plnění?

Krácením pojistného plnění se zabývá také občanský zákoník, v němž najdeme toto ustanovení: „Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem toho, že poškozený požil alkohol nebo požil návykovou látku nebo přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo.Měl-li však takový úraz za následek smrt poškozeného, má pojišťovna právo snížit pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k úrazu v souvislosti s činem poškozeného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt.“

Občanský zákoník tedy v první řadě chrání obmyšlené osoby, který má být v případě úmrtí pojištěného vyplaceno pojistné plnění. Pojišťovny tedy mohou snížit pojistné plnění pouze v případě, kdy pojištěný způsobil smrt či těžkou újmu na zdraví ještě další osobě či osobám. Pokud však způsobil smrt pod vlivem alkoholu pouze sobě, pojišťovna nemá právo pojistné plnění krátit!

Úrazové versus životní pojištění

Výše uvedené ustanovení však platí pouze v případě sjednaného úrazového pojištění. Životní pojištění a pojistné plnění se pně řídí textací pojistných podmínek. Zde se poté můžeme setkat s třemi různými postupy.

  •  Pojišťovna má právo odmítnout vyplatit pojistné plnění, byl-li příčinou smrti alkohol (např. Komerční pojišťovna).
  •  Pojišťovna vyplatí plné pojistné plnění, pokud pojištěný nezpůsobil újmu na zdraví nebo smrt jiné osobě (např. Kooperativa a Pojišťovna České spořitelny)
  •  Pojišťovna vyplatí pojistné plnění až o polovinu nižší dle pojistných podmínek (např. Uniqa pojišťovna).

O konečné výši pojistného plnění rozhoduje likvidátor pojišťovny, který posuzuje okolnosti pojistné události, ke které došlo pod vlivem alkoholu. Kromě stupně opilosti záleží také na tom, zda ohrožoval veřejnost či rodinné příslušníky. Čím jsou okolnosti pro pojištěného závažnější, tím vyšší může krácení pojistného plnění být.

Nenechte se pojišťovnou obrat o peníze

Stala se vám nehoda a pojišťovna vám odmítla vyplatit plnou náhradu škody? Pokud vaše pojišťovna uvedla jako důvod amortizaci, pak tak učinila neoprávněně a vy se můžete bránit. Pojišťovna nemá žádné právo krátit pojistné plnění právě z tohoto důvodu, rozhodl Ústavní soud.

Číst článek >

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 12
Sdílet na Facebooku

Archiv