Povinné ručení v roce 2018: Příspěvek nepojištěných se vrací

Povinné ručení v roce 2018: Příspěvek nepojištěných se vrací

Povinné ručení v roce 2018: Příspěvek nepojištěných se vrací

S provozem motorového vozidla je spojeno zákonné pojištění odpovědnosti. Toto pojištění známe spíše pod lidovým označením povinné ručení. Bez něho nelze vyrazit na veřejné komunikace. Alespoň ne legálně. Co všechno víte o povinném ručení? Jsou vám známy novinky pro rok 2018?

Denně na silnicích dochází k nehodám, při nichž je ohrožen nejen majetek, ale především zdraví a životy všech účastníků silničního provozu. Proto bylo již před desítkami let zavedeno zákonné pojištění, které má poškozeným garantovat úhradu vzniklé škody. Hovoříme o povinném ručení, které je v ČR definováno zákonem č. 168/1999 Sb.

Spočítat
povinné ručení

Co je povinné ručení?

V krátkosti se podívejme na povinné ručení jako takové. Ne každý má totiž jasno v tom, jaké škody povinné ručení kryje a jaké nikoliv. Neobvyklé nejsou ani situace, kdy jej lidé zaměňují za havarijní pojištění. V jedné věci však mívají jasno - povinné ručení je pojištění dané zákonem a musí jej mít uzavřené každý vlastník provozovaného vozidla s platným technickým průkazem a přidělenými registračními značkami.

Zmatky často panují v tom, na jaké události se povinné ručení vztahuje. Přesně se jedná o všechny škody, které “způsobilo” jiné vozidlo. Proč zmiňujeme vozidlo, když za nehodu může zpravidla řidič? Povinné ručení je uzavíráno na konkrétní vůz, nikoliv na jeho vlastníka.

Poškozený má z povinného ručení nárok na úhradu:

  •  Ublížení na zdraví poškozené osoby - zahrnuje i usmrcení
  •  Ušlý zisk poškozené osoby
  •  Trvalé následky - ztížení společenského uplatnění
  •  Poškození, zničení či ztrátu věci poškozené osoby
  •  Škody vzniklé odcizením, které nebylo možné zabránit
  •  Veškeré náklady spojené s vyřízením právního zastoupení, došlo-li k uplynutí lhůty, nezákonného odmítnutí či krácení pojistného plnění.

Pojistné plnění je poškozenému vyplaceno i tehdy, nebylo-li vozidlo viníka pojistné události pojištěno. V takovém případu škodu vyplatí Česká kancelář pojistitelů z Garančního fondu a vyplacenou částku následně vymáhá po viníkovi nehody. To samé platí, pokud viník způsobil nehodu úmyslně, pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, během zákazu řízení či v případě, že vozidlo bylo v technicky nevyhovujícím stavu.

Návrat příspěvku nepojištěných

Hlavní novinkou pro rok 2018 je obnovení příspěvku od nepojištěných vozidel do Garančního fondu. Ten byl v roce 2015 zrušen kvůli příliš častému výskytu neoprávněných výzev ze strany ČKP. Vzhledem k tomu, že opět narostl počet nepojištěných vozidel, se rozhodlo o navrácení příspěvku avšak za změněných podmínek tak, aby se zamezilo vzniku kritizovaných pochybení. Změnily se také denní sazby a maximální částka, kterou může ČKP vymáhat - třetinu z celkové výše škody a nejvýše 300 000 Kč.

Kategorie vozidla Denní sazba
Motocykl dle objemu 4 až 25 Kč
Osobní vozidlo 30 až 93 Kč
Nákladní vozidlo do 3,5 t 86 Kč
Sanitka 94 Kč
Autobus nad 5 t 160 až 290 Kč
Tahač 563 Kč
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 13
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Povinné ručení a škody, Povinné ručení, poistne-plneni, Nehody

Archiv