Nový občanský zákoník a pojištění

Nový občanský zákoník a pojištění

Nový občanský zákoník a pojištění

Od 1. ledna letošního roku je platný nový občanský zákoník, který do mnoha oblastí běžného lidského života přinesl významné změny. V oblasti pojištění se nejedná o revoluční změny. Změny se týkají především pojmů a podmínek, které leckdy bývají poměrně složité. Proto si je připomeneme.

Pojištění je významnou součástí každodenního života. Pojištění nás chrání před nahodilým riziky našeho života a poskytujeme nám finanční ochranu před jejich následky. Správná znalost pojmů a podmínek Vám pomůže zvolit odpovídající pojištění.

Kdo může být účastníkem pojištění

Dokladem o sjednaném pojištění je pojistná smlouva. Dle pojistné smlouvy je pojišťovna označována jako “pojistitel” a pojištěný jako “pojistník”. V některých případech nemusí být pojistník totožný s pojištěným. To znamená, že pojistník je osoba, platící pojistné, ale pojištěný je někdo jiný (např. manželka). Pojistník je povinen platit pojistné dle podmínek dohodnutých pojistnou smlouvou.

Dalšími účastníky smlouvy může být “obmyšlený” a “oprávněná osoba”. Jedná se o osoby, které nejsou přímými účastníky pojištění, ale v případě pojistné události mají nárok na vyplacení pojistného plnění.

Náležitosti pojistné smlouvy

Pojistná smlouva by vždy měla mít písemnou podobu a měla by obsahovat podpisy obou stran - pojistitele i pojistníka. Pojištění je možné sjednat také online na internetu. Zde je nutné, aby spotřebitel byl předem podrobně informován o pojistiteli i jeho nabídce. Podrobná pravidla jsou uvedena v pojistné smlouvě (pojistná událost, pojistná rizika, pojistné částky, výše pojistného, výluky atd.).

Pojistník má dle zákona právo od smlouvy odstoupit. V případě online pojištění je to možné do 14 dnů od uzavření a u životního a penzijní připojištění je lhůta dlouhá 30 dnů. Tato možnost neplatí pro krátkodobé pojištění.

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 12
Sdílet na Facebooku

Archiv