epojisteni logo
bok-auta-prazdna-silnmice

Výluky z pojištění – na co si dát pozor před uzavřením pojistky auta

Každé pojištění obsahuje tzv. výluky. Jsou to situace a události, které když nastanou, nebude pojišťovna hradit škody. Vztahují se jak k povinnému ručení a havarijnímu pojištění, tak i k možným připojištěním, jenž jsou v rámci těchto produktů sjednávány. Proto je nutné se s nimi seznámit ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Jejich neznalost může být zdrojem nepříjemných překvapení.

Co kryje povinné ručení a kdy jsou uplatněny výluky

Povinné ručení, správně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, je stanoveno zákonem č.  168/1999  Sb. Ten také vyjmenovává povinné výluky. Jejich seznam pojišťovny uvádějí v pojišťovacích podmínkách.

Povinné ručení kryje výhradně škody, které způsobíme někomu jinému provozem vozidla – vlastního nebo půjčeného. Nekryje škody toho, kdo nehodu způsobil.

V jakých situacích uplatní pojišťovna výluky z pojištění? Jedná se třeba o případy, kdy šlo o úmysl. Řidič zavinil nehodu pod vlivem alkoholu, auto neodpovídalo technickým požadavkům, škoda vznikla při střetu dvou vozidel ve vlastnictví jedné osoby apod. 

Jaké jsou zákonem stanovené výluky z povinného ručení

 • újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena

 • škodu, která vznikla mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem

 • újmu na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozidlem

 • škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla

 • škodu, jíž je  pojištěný  povinen nahradit svému manželu/manželce nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti, s výjimkou újmy mající povahu ušlého zisku, pakliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením

 • škodu vzniklou při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby

 • újmu vzniklou při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži

 • újmu způsobenou provozem vozidla při teroristické či válečné události

Dejte stop zdražování povinného ručení

Přišlo vám oznámení od pojišťovny o zdražení vašeho povinného ručení? Žádné obavy, na novou cenu nemusíte kývnout. Smlouvu můžete jednoduše do 6 týdnů vypovědět a přejít k jiné pojišťovně. S výběrem i sjednáním vám rádi pomůžeme. Vše jednoduše z pohodlí domova.

Co mají ve výlukách pojišťovny navíc

Kromě zákonem daných výluk, obvykle pojišťovny stanovují vlastní podmínky, kdy nehradí škodu.

Pojišťovnami stanovené (nestandardní) výluky zahrnují:

 • úmyslný čin

 • újmu, která vznikla z důvodu porušení základních povinností týkajících se provozu na pozemních komunikacích (řízení bez řidičského oprávnění, pod vlivem alkoholu, provoz technicky nezpůsobilého vozu – bez platné STK apod.)

 • škodu, která byla způsobena vozidlem neoprávněně použitým 

 • situaci, kdy se pojištěný odmítl podrobit testu na přítomnost alkoholu, omamných látek nebo léků, při jejichž užívání je zakázáno řídit motorové vozidlo

 • situaci, kdy pojištěný nesplnil zákonnou povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nehodu ohlásit

Obvyklé výluky v havarijním pojištění

Většina pojišťoven nabízí havarijní pojištění, či různá připojištění, která kryjí i poškození vlastního vozidla. Zpravidla je lze sjednat samostatně i jako součást dražšího pojistného balíčku. 

Havarijní pojištění  je dobrý pomocník, s ním se nemusíte starat o zajištění peněz na opravu rozbitého auta ani v případě zaviněné havárie. Pojistit se je možné proti havárii, živlům nebo odcizení. Nejdražším rizikem je havárie. To znamená, že v případě nárazu vozidla do jakéhokoliv předmětu může pojištěný nárokovat pojistné plnění. Pokud ovšem nenastane situace, která je vyloučena pojistnými podmínkami. 

Mezi standardní výluky je možné zařadit škody, které nastaly mimo pozemní komunikaci. Pod tím si představme například odření auta najížděním, nebo vyjížděním z garáže. Dále jsou vyloučeny škody vzniklé na závodních okruzích a jiných veřejně nepřístupných tratí. Nehodu na silničním okruhu pojišťovna neuhradí.  V tomto případě si majitel opravu rozbitého vozidla bude muset hradit ze svého.

Další běžnou výlukou jsou například  škody na pohonných hmotách. Ať už k nim dojde v důsledku nehody – proražením nádrže nebo k jejich odcizení ze zaparkovaného automobilu. Mezi další výluky lze uvést škody vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla, nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi, dále škody vzniklé trvalým vlivem provozu vozidla (korozí, přirozeným opotřebením a podobně), nebo činností vozidla jako pracovního nástroje (například vyklápění, nakládání) a škody vzniklé při použití vozidla k jinému účelu, než ke kterému je výrobcem určeno.

A samozřejmě je nutno zmínit i faktor lidského jednání, což zahrnuje například: poškození vzniklá úmyslným jednáním, úmyslným jednáním osob ze společné domácnosti, osob, které řídily pojištěné vozidlo, případně osob jednajících z jejich popudu. Pojišťovna také škodu neuhradí v případě neumožnění prohlídky vozidla technikem pojišťovny před jeho opravou po škodě.

S výběrem nejvhodnější varianty pojištění s ohledem na konkrétní potřeby uživatele vozidla poradí srovnávač pojištění, který bleskově vyhodnotí a porovná dostupné nabídky. Při uzavírání  pojistné smlouvy  se vždy seznamte s pojistnými podmínkami a výlukami z pojistného plnění.

Srovnejte si ceny autopojištění a mějte přehled

Díky naší kalkulačce vám srovnáme nejlepší nabídky povinného ručení na trhu. Pojištění, které se vám bude zamlouvat nejvíce, vám naši specialisté pomůžou rovnou i sjednat. A to jednoduše na pár kliků.

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • policejni-kontrola-dva
  17. června 2023|Monika Šaríková
  Co je bodový systém a jak funguje?

  Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel.

 • kladivko-modely-auticek-nehoda
  27. ledna 2023|Jana Březinová
  Auto bez povinného ručení. Jaké jsou sankce?

  Podle statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) se na silnicích každoročně pohybuje 100 až 200 tisíc vozidel bez platného povinného ručení. Jaké sankce za nepojištění vozidla hrozí?

 • 28. prosince 2022|ePojisteni
  Bude Evropská unie tolerovat propadlé řidičáky a STK?

  Ministerstvo dopravy uvedlo, že platnost řidičských průkazů a STK končících v období mezi 1. únorem a 31. srpnem 2020 bude prodloužena o sedm měsíců. Řidiči, kterých se tato zpráva týká, mohou po tuto dobu jezdit s propadlými doklady. Toto nařízení by mělo údajně platit v rámci celé EU. Podle redakce iROZHLAS to však není tak úplně jednoznačné.

 • 31. srpna 2022|ePojisteni
  Havárie v zahraničí. Jak postupovat v různých státech Evropy

  Čas letních dovolených je doslova za rohem a s nimi se blíží i vyšší riziko dopravní nehody. K té přitom nemusí dojít pouze na českých silnicích, ale také v zahraničí. Řešení takové dopravní nehody bývá komplikovanější a mezi nejčastějšími důvody nesnází a problémy při řešení nehody bývá jazyková bariéra, neznalost místních zákonů a neznalost správného postupu řešení pojistné události.Čas letních dovolených je doslova za rohem a s nimi se blíží i vyšší riziko dopravní nehody. K té přitom nemusí dojít pouze na českých silnicích, ale také v zahraničí. Řešení takové dopravní nehody bývá komplikovanější a mezi nejčastějšími důvody nesnází a problémy při řešení nehody bývá jazyková bariéra, neznalost místních zákonů a neznalost správného postupu řešení pojistné události.

 • 31. srpna 2022|ePojisteni
  Počet nehod, od kterých ujedou viníci, roste

  Ujet z místa nehody je nezákonné. Nejhorší je však opustit místo vážné dopravní nehody a neposkytnout nebo nezavolat první pomoc poškozeným osobám. Ti mohou kvůli neposkytnuté včasné pomoci i zemřít. Bohužel se nejedná o výjimečné chování. Podle statistik ujede viník v průměru od každé 6 nehody.

 • praskle-celni-sklo
  Zdražení cen povinného ručení pokračuje. Můžou za něj dražší díly i energie

  Na řidiče se řítí další zdražování. Podle prognóz analytiků i zástupců pojišťoven ho pocítí mnohem důrazněji než v předchozích měsících. Důvodem je nejen rostoucí cena práce a materiálu v servisech, ale také vyšší škoda v případě nehody, která se musí zákonitě promítnout do cen povinného i havarijního pojištění.

 • dalnice-aktualita
  15. srpna 2022|Marek Drahorád
  Cena dálničních známek u nás a v cizině

  Většina evropských zemí má stejně jako Česko zpoplatněno užívání dálnic a dalších vybraných úseků. Některé země využívají systém dálničních známek, jiné vybírají dálniční poplatky (mýto) při každém průjezdu. Existuje ale také několik zemí, které dálnice vůbec nezpoplatňují.

 • 11. července 2022|ePojisteni
  BESIP trvá na nulové toleranci. Alkohol za volant prostě nepatří

  Roky se diskutuje o uvolnění nulové tolerance alkoholu u řidičů podobně, jako je tomu ve vybraných evropských státech. SO BESIP jde tvrdě proti a na pomoc si bere nepříznivé policejní statistiky. Ty potvrzují, že počty smrtelných nehod zaviněných pod vlivem alkoholu rostou.

 • zena-oprena-o-nabijici-se-elektromobil
  15. června 2022|Marek Drahorád
  Konec spalovacích motorů. Kdy si budeme muset pořídit elektromobil?

  Mohou elektromobily nahradit auta se spalovacími motory? Přijdeme o možnost vlastnit auto, pokud si vůz s elektrickým pohonem nebudeme moci dovolit? Přečtěte si, co se v blízké budoucnosti chystá.

 • pojistna-smlouva-pojistovacka-klientka
  02. června 2022|ePojisteni
  Nový občanský zákoník a pojištění

  Od 1. ledna letošního roku je platný nový občanský zákoník, který do mnoha oblastí běžného lidského života přinesl významné změny. V oblasti pojištění se nejedná o revoluční změny. Změny se týkají především pojmů a podmínek, které leckdy bývají poměrně složité. Proto si je připomeneme.