Cestovní pojištění pro školy: Za děti nesou odpovědnost učitelé

Cestovní pojištění pro školy: Za děti nesou odpovědnost učitelé

Cestovní pojištění pro školy: Za děti nesou odpovědnost učitelé

Pro děti “nudnou” výuku ve školách tu a sem zpestří zajímavá exkurze, školní výlet, školka v přírodě, lyžařský výcvik a jiné zábavnější školní aktivity. Zatímco pro děti je každé vybočení ze školního stereotypu vítanou zábavou, pro zaměstnance školy je to nápor zejména z pohledu velké zodpovědnosti. Právě proto má cestovní pojištění pro školy smysl.

V momentě, kdy dvacítka rozpustilých dětí opustí školu a nasedne do autobusu vstříc novému dobrodružství, začíná jejich učitelům a profesorům doslova perný den či dny. Děti jsou děti, občas jsou veselé, občas hodné, občas zlobí a někdy jsou doslova nezvladatelné. Uhlídat “bandu” dovádějících dětí není nikdy snadné. Veškerou zodpovědnost za jejich činy a důsledky jejich činů na školních akcí na svá bedra přebírají právě učitelé.

Na školních akcích číhají nebezpečí

Pohodový školní výlet mohou narušit tři hrozící nebezpečí - úraz dítěte, poškození zdraví třetích osob dětmi a poškození věcí třetích osob dětmi. Stačí trocha dětská neposlušnosti a chvilka nepozornosti a potíže jsou na světě. Cestovní pojištění pro školy takovým situacím zabránit nedokáže, dokáže však zmírnit finanční důsledky takovýchto událostí.

  •   Úraz dítěte - za zraněné dítě nese odpovědnost učitel a škola. Dítě, resp. jeho rodiče mohou v takovém případě po škole požadovat úhradu bolestného a další platby s ohledem na vážnost úrazu a případných následků. Je-li škola pojištěná a k pojistné události došlo v souladu s pojistnými podmínkami, škoda je uhrazena z pojištění.
  •   Škody na zdraví třetích osob způsobené dětmi - i nevinné hry se mohou občas zvrtnout. Děti se mezi sebou perou, předhání se a o úraz bohužel není nouze. Odpovědnost opět nese zaměstnance školy pověřený dohledem nad dětmi.
  •   Poškození věcí třetích osob - zničené brýle, rozbité školní pomůcky či elektronika. Stačí málo a na školním výletě v zahraničí dítě zvrhne cenný předmět v muzeu a škoda je na světě. Jelikož je za dítě odpovědný učitel, škodu musí uhradit škola.

Pojišťovny nabízí cestovní pojištění určené pro školy

Jak již bylo řečeno, zabránit všem situacím není v silách žádného učitele. Škola by se proto měla chránit prostřednictvím cestovního pojištění pro mateřské, základní či střední školy před finančním důsledky majetkových a odpovědnostních škod způsobených dětmi a škod na zdraví dětí.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 18
Sdílet na Facebooku

Archiv