epojisteni logo
blg-srt-driver

Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

21. 10. 2015
|
Délka čtení: 8 min.

Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

Pojištění ekologické újmy patří specifické typy pojistných produktů, které jsou určeny pouze vybranými subjektům. V tomto případě se jedná o provozovatele ekologicky citlivých činností, kteří mohou poškodit životní prostředí. Tyto subjekty jsou povinni být pojištěni.

Podrobně je ekologická újma definována v zákoně č. 167/2008 Sb. jako nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, které se může projevit přímo či nepřímo. K takové změně může dle příslušného zákona dojít na:

 •  chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin či přírodních stanovištích

 •  podzemních nebo povrchových vodách

 •  půdě znečištěním

Od 1. ledna 2013 byla v rámci novely zákona zavedena povinnosti tohoto pojištění pro provozovatele ekologicky citlivých činností. Jedná se například o:

 •  provozovatele zařízení podléhající vydání integrovaného povolení

 •  provozovatele zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhající vydání souhlasu podle zákona o odpadech

 •  podniky zajišťující vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle vodního zákona

 •  podniky zajišťující nakládání a přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

 •  provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 •  další ekologicky citlivá odvětví jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto zákona

Pojištění ekologické újmy má zásadní smysl ve vztahu ke zdravému a čistému životnímu prostředí, které lidská činnosti neustále poškozuje. “Smyslem tohoto pojištění je poskytnout komplexní  pojistné  krytí pro případ, kdy společnosti vznikne odpovědnost za znečištění a v souvislosti s ní musí vynaložit náklady na nápravu způsobené ekologické újmy. Cílem odškodnění v tomto případě je navrácení životního prostředí do původního stavu v místě znečištění, pokud to nejde, vykompenzování způsobené újmy na místě jiném,” vysvětluje Tereza Löffelmannová ze společnosti ACE European Group Ltd.

Co vše pojištění ekologické újmy zahrnuje?

V případě, že dojde ke vzniku  pojistné události  a v tomto případě hovoříme ekologické újmě, pojišťovna se zpravidla zaváže uhradit:

 •  náklady na nápravu či sanaci ekologické újmy dle příslušného zákona o ekologické újmě

 •  veškeré náklady na realizaci preventivních opatření

 •  újmu, která vyplyne z náhlého a neočekávaného znečištění

 •  újmu vzniklou z postupného znečištění

 •  veškeré škody na zdraví a věcné škody, které byly způsobené třetím osobám v důsledku ekologického znečištění

 •  výdaje a náklady související s přerušením provozu

 •  nezbytné a nutné náklady právního zastoupení

Je možné podobným škodám zabránit?

Provozovatelé ekologických činnosti mohou rizikům předcházet pouze částečně a to díky zavedení bezpečnostních opatření. “To znamená zavést silnou a bezpečnou environmentální politiku, proškolit zaměstnance a kontrolovat, že jsou veškerá opatření skutečně dodržována, organizovat cvičení, investovat a udržovat provozní prostory a zařízení v co nejlepším možném stavu atd. Ani přes dodržování veškerých opatření není možné říci, že k ekologické újmě nemůže dojít. Mnoho českých firem však škody plynoucí z ekologické újmy stále podceňuje. Pokud společnost neudělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, mohou být následky škody pro některé firmy až likvidační,” říká na závěr Tereza Löffelmannová.

Mějte klid na duši s pojištěním majetku

Doma vás může překvapit špatné počasí, vandalové nebo třeba neohleduplní sousedé. Sjednejte si s námi pojištění majetku s pomocí online kalkulačky a buďte připraveni na všechny nástrahy. Vybranou nabídku vám sjednáme do pár minut z pohodlí domova.

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • pojistna-smlouva-pojistovacka-klientka
  02. června 2022|ePojisteni
  Nový občanský zákoník a pojištění

  Od 1. ledna letošního roku je platný nový občanský zákoník, který do mnoha oblastí běžného lidského života přinesl významné změny. V oblasti pojištění se nejedná o revoluční změny. Změny se týkají především pojmů a podmínek, které leckdy bývají poměrně složité. Proto si je připomeneme.

 • pojistna-smlouva-pojistovacka-klientka
  Na co si dát pozor při sjednávání majetkového pojištění?

  V Česku najdeme zhruba jeden a půl milionu trvale obydlených rodinných domů a více než čtyři miliony bytů. Většina z nich je dle statistik pojišťovacích expertů kryta pojištěním. Bohužel značné procento z nich dělá při sjednávání majetkového pojištění zcela zásadní chyby, které mohou v případě pojistné události vést k nižšímu plnění nebo dokonce k jeho úplnému zamítnutí.

 • blog-kooperace
  Významné pojišťovny spojily síly: AXA nově součástí skupiny UNIQA!

  15. ledna 2021 skupina UNIQA Insurance Group oficiálně dokončí převzetí společností AXA na trzích České republiky, Slovenska a Polska. Dva významní hráči na poli pojišťovnictví tak spojili síly a posílili své tržní pozice na růstových trzích střední a východní Evropy. Akvizice, která nemá svým objemem v odvětví rakouského pojišťovnictví ve střední a východní Evropě obdoby, byla i navzdory náročné situaci a platným cestovním omezením finalizována za rekordních osm měsíců. Co to znamená pro klienty zmíněných pojišťoven?

 • cestovni-pojisteni-extremni-sporty-lyzovani
  17. června 2020|ePojisteni
  Pojištění odpovědnosti uplatníte v různých situacích

  Pojištění odpovědnosti v občanském životě pokrývá mimo jiné škody způsobené při rekreačních sportech a odpočinku. Výše pojistného plnění u nehod v takových situacích může dosáhnout stovek tisíc odpovědnosti zaměstnance.Pojištění odpovědnosti v občanském životě pokrývá mimo jiné škody způsobené při rekreačních sportech a odpočinku. Výše pojistného plnění u nehod v takových situacích může dosáhnout stovek tisíc odpovědnosti zaměstnance.

 • Dům 3
  29. května 2020|ePojisteni
  Pojištění domova od největší pojišťovny světa

  Ačkoliv to tak při pohledu z oken nevypadá, léto i dovolené jsou v plném proudu. Pro mnohé obyvatele naší republiky tak nastává též čas, kdy si musejí sjednat cestovní pojištění. V oblasti cestovního pojištění pro vás rozšiřujeme nabídku a již brzy si tak přes ePojisteni.cz budete moci sjednat cestovní pojištění od několika dalších pojišťoven.

 • Pes na silnici
  29. května 2020|ePojisteni
  Pojištění mazlíčka - vyplatí se či ne?

  I pro své mazlíčky chceme to nejlepší. Více jak třetina českých domácnosti vlastní nějaké domácí zvířátko. Náklady nejsou už tak zanedbatelné a když dojde na zdravotní problémy či úrazy, mohou se náklady na léčbu vyšplhat do tisíců korun. A proto než uzavřeme nevýhodnou pojistku, přemýšlejme.

 • 15. října 2019|Monika Šaríková
  Nejlepší aplikace na zjištění počasí

  Mobilní telefony se staly naší pravou rukou. Kromě komunikace je používáme k práci, zábavě, ale také ke zjišťování zpráv například o počasí. Na předpovědi počasí existují aplikace hlásící, jak bude “venku” za pár minut, hodin, ale i několik příštích dní. Které z aplikací předpovídajících počasí jsou hodnoceny jako nejlepší?

 • blg-cyklo
  Na kole bezpečně: Pojištění odpovědnosti platí také pro cyklisty

  Podstatná většina cyklistů má především strach z krádeže kola. Vozí sebou těžké zámky a kolo nespustí z očí. Mnohem méně cyklistů je připraveno na to, že škodu mohou také způsobit a následně platit vzniklou újmu. Víte, že na obě situace existuje pojištění?

 • cestovni-pojisteni-gruzie
  03. srpna 2017|ePojisteni
  Podomní nabídka pojištění – podvodná praktika?

  Nabídka produktů pomocí podomního prodeje se může zdát jako zastaralá praktika, nicméně i přes rozšířený zákaz se stále hojně využívá. Dle plošných statistik je podomní prodej v naprosté většině případů spojen se zamlčováním kompletních podmínek zřízení služby a přestože ne každá společnost musí být nutně podvodná, chování samotných prodejců v zájmu dodavatelů (neplést se samotným distributorem, viz. níže) je spojeno s nátlakem a mnohdy i podvodným jednáním.

 • blg-srt-happy
  14. července 2017|Veronika Čermáková
  Pojištění internetových rizik: O co se jedná a kdo jej nabízí?

  Svět internetu není bez hrozby. Lidem, a zejména příznivcům moderních technologií, náhle hrozí zneužití identity, podvody s platebními kartami či pomluvy na různých sociálních sítí a diskuzích. Od loňského roku si tato rizika může pojistit i běžný občan, a to u pojišťovny ČSOB.