Pojištění zkažené dovolené? - 1. díl

Pojištění zkažené dovolené? - 1. díl

Pokažená dovolená, problém na letišti

Těšíte se na zaslouženou dovolenou u moře, ale když konečně přijde na věc, nedopadne plánovaný odpočinek podle vašich představ. Dá se s tím něco dělat? Nebo se na takovou situaci pojistit? A jak pak postupovat, abyste se o odškodnění nepřipravili?

porovnání cestovního pojištění

Co říká zákon

V zahraničí je pojem “náhrada za ztrátu radosti z dovolené” (loss of enjoyement of the holiday) zcela běžný. Například Velká Británie, Itálie, Španělsko, Maďarsko či Rumunsko dokonce mají toto právo zakotveno přímo v judikatuře.

U nás tuto možnost upravuje občanský zákoník, který v § 2543 stanovuje, že: ”Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi bez zbytečného odkladu vedle škody také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.”

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení jej pak dále rozvádí. Uvádí například, že důvodem zavedení tohoto pojmu do zákona je mimo jiné zohlednění obvyklého účelu dovolené, tedy odpočinek. Obzvláště, když na takovou dovolenou jede pracující člověk.

Celou důvodovou zprávu si můžete přečíst na webu nového občanského zákoníku, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Specifikace v zákoně je dosti vágní

Více bohužel zákon neříká, a tak zůstává konečné vyložení situace na individuálním posouzení. Vy sami musíte zhodnotit, jestli nastalá situace měla vliv na to, že jste si dovolenou dostatečně neužili, že vám ji nastalé okolnosti zkazily a nedošlo k naplnění účelu dovolené. A pak s tím musí souhlasit i cestovní kancelář a musíte se domluvit na adekvátní kompenzaci.

Pokud se nedomluvíte, zbývá se obrátit na soud, který pak váš případ posoudí.

Co se dá považovat za adekvátní?

Náhradu za ztrátu radosti z dovolené nemůžete uplatnit například proto, že jste se na svatební cestě pohádali s novomanželem, a líbánky jste si proto dost neužili. Takto to nefunguje. 

Jiná je ovšem situace v případě, že cestujete na rodinnou dovolenou s manželem a dvěma dětmi, ale v hotelu chybí zábradlí. Při každé cestě po schodech tak musíte na děti dávat pozor a zároveň se z pochopitelných důvodů nedokážete uvolnit, trpíte stresem a nervozitou, tudíž je účel dovolené nenaplněn. Nebo pokud se vaše dítě otráví hotelovým jídlem a vy místo odpočinku řešíte zdravotní komplikace. 

Domáhat se kompenzace za nemajetkovou újmu ale můžete i v případě, že jste například uvízli několik hodin na letišti. Totéž platí, když je váš zájezd podstatně zkrácen nebo zmařen.

Pojištění neexistuje

Pojistit se pro případ zkažené dovolené není možné, žádná z pojišťoven působících na českém trhu takovou možnost nenabízí.

V nabídce je například pojištění storna cesty a pojištění přerušení cesty, ale ty slouží k jiným účelům. Pojištění storna cesty slouží pro případ, kdy musíte dovolenou zrušit ještě před odjezdem na ni, například ze závažných rodinných důvodů.

Pojištění přerušení cesty je sjednáváno pro případ, kdy ze závažných důvodů, například zdravotních, musíte cestu přerušit a vrátit se domů. Jde ale o pojištění škodové, kdy vám jsou vyplaceny náklady, které jste museli vynaložit například na návrat domů.

Jak postupovat

Postup získávání kompenzace za nemajetkovou újmu - ztrátu radosti z dovolené - bude v podstatě totožný, jako když reklamujete jiné vady zájezdu, jako například neodpovídající stravování, nefunkční klimatizace, chybějící zábradlí apod. 

Klíčové je, že vady zájezdu musíte reklamovat bez zbytečného odkladu. Tedy ve chvíli, kdy zjistíte, že nastala nějaká vada, je nutné ji ohlásit. Podle zákona sice máte na nahlášení až 30 dnů, ale zároveň je potřeba to udělat bez zbytečného odkladu.

Řada turistů totiž volila taktiku, kdy vady nenahlásila a po skončení dovolené vymáhala kompenzaci.

Nahlášení z vaší strany stačí

Je důležité říci, že nahlášením závady hned poté, co ji zaznamenáte, jste v podstatě splnili skoro všechny povinnosti, které vám zakládají šanci na úspěšné vyřešení reklamace. Tím jste totiž splnili svou povinnost a další kroky jsou na cestovní kanceláři, se kterou jste zájezd podnikli. Ta by měla zajistit nápravu nebo vám dát kompenzaci. Co se týče chybějícího zábradlí, tam nejspíše náprava do konce vaší dovolené neproběhne, a tak je kompenzace na místě. Zvláště v případě, kdy jste při každé cestě po schodech museli hlídat své děti a právem jste se obávali o jejich bezpečnost.

Zbytek vyřešíte po návratu

Požádejte také delegáta o to, aby vám písemně potvrdil, že jste dané nedostatky reklamovali, ale nebyla sjednána náprava. V žádosti o kompenzaci vám to pomůže.

Po návratu pak sepíšete reklamaci, kde uvedete, kdo zájezd zakoupil, jaké byly parametry, co vám nevyhovovalo, přiložíte důkazy a následně předáte celou věc cestovní kanceláři. Ta má na vyjádření 30 kalendářních dnů. Pokud ani poté nejste s jejím vyřízením spokojeni, doporučuje se obrátit se na Českou obchodní inspekci pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Kam se obrátit?

Mějte na paměti, že jakékoli reklamace a žádosti o kompenzaci je potřeba předložit poskytovateli dovolené. Pokud jste koupili zájezd přes cestovní agenturu, je možné, že ona zájezdy nerealizuje, ale jen přeprodává od cestovních kanceláří. Podobně je tomu v případě, že zakoupíte zájezd přes slevový portál.

V obou případech prodejce figuruje jen jako zprostředkovatel, nikoli pořadatel. Požadovat slevu a kompenzaci musíte po pořadateli.

 

V následujícím článku si přiblížíme, jak to funguje s určení výší takového odškodnění a kdy naopak nemáte na podobnou kompenzaci žádný nárok.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Archiv