Jak vyřadit vozidlo z evidence?

Jak vyřadit vozidlo z evidence?

Vozidlo bývá z evidence motorových vozidel vyřazováno z různých důvodů. Nejčastěji se jedná o krádež, totální škodu v důsledku nehody nebo konec životnosti. Ve všech uvedených případech nebude vozidlo provozováno na veřejných komunikacích, tudíž nepotřebuje registrační známky ani platné povinné ručení.

 

Vozidlo je možno z registru vyřadit dočasně nebo natrvalo. Dočasný způsob je označován jako vyřazení vozidla a trvalé vyřazení je označováno jako zánik vozidla. 

Mám zájem o nové povinné ručení

Vyřazení vozidla z evidence

Vyřazení vozidla z evidence může být provedeno na žádost vlastníka vozidla nebo automaticky v případě zaniklého a neobnoveného povinného ručení.

 

Doklady pro vyřazení vozidla:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • registrační značky
  • občanský průkaz

Vyřazení na základě žádosti vlastníka

O vyřazení z evidence může požádat vlastník vozidla, pokud ví, že vozidlo nebude delší dobu provozovat. K řádnému vyřazení vozidla z evidence bude potřebovat vyplněnou žádost, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz a obě registrační značky. 

 

Po dobu vyřazení je vlastník povinen zajistit, aby vůz nijak neohrožoval okolí ani životní prostředí. V případě vyřazení delšího než 12 měsíců je vlastník povinen nahlásit, kde se vůz nachází a k jakému účelu je využíván.

Automatické vyřazení z důvodu zániku povinného ručení

Pokud u vozidla zanikne povinné ručení a nedojde k jeho obnovení do 14 dní, je vozidlo automaticky vyřazeno z registru vozidel. Vlastníkovi je zasláno rozhodnutí o vyřazení silničního vozidlo a ten je povinen do 10 dní odevzdat osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz a obě registrační značky, dále pak musí nahlásit místo výskytu a účel využití.

Vyřazení z důvodu odcizení vozidla

U odcizeného vozidla je jasné, že jej vlastník již nebude a nemůže nadále využívat. Má tedy právo vozidlo nechat vyřadit z registru a přestat platit povinné ručení. Na příslušný úřad je povinen doložit policejní zprávu o odcizení, technický průkaz a osvědčení o registraci.

Zánik vozidla (trvalé vyřazení z evidence)

Zánik vozidla z evidence je trvalý a nevratný. K zániku a výmazu zápisu o vozidle z evidence motorvých vozidel dochází, když už vozidlo není pojízdné, nebude se provozovat a dochází tak k úplnému zrušení vozidla či autovraku. 

 

Jaké dokumenty je potřeba odevzdat

Zánik vozidla je zdarma. Vlastník takového vozidla je povinen na obecním úřadu s rozšířenou působností odevzdat následující doklady:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • registrační značky
  • doklad o ekologické likvidaci (potvrzení o převzetí autovraku)
  • občanský průkaz

Teprve po ukončení registrace lze s příslušným potvrzením zrušit povinné ručení u pojišťovny, která vlastníkovi vrátí poměrnou část pojistného.

Povinné ručení lze vypovědět z 8 různých důvodů: Znáte je?

Povinné ručení se uzavírá vždy na dobu určitou, obvykle na jeden rok. Za normálních okolností jej lze vypovědět pouze k výročnímu datu sjednání pojištění. A i to má svá pravidla. Během pojistného období povinné ručení vypovědět lze také, ale pouze za určitých okolností.

Číst článek >

Ekologická likvidace

Chce-li vlastník vozidlo trvale vyřadit z evidence, je povinen nechat vůz ekologicky zlikvidovat. Ekologickou likvidaci provádí zařízení sloužící ke sběru a likvidaci autovraků. Vozidlo si nelze nechat na náhradní díly a zároveň žádat o trvalé vyřazení z evidence (zánik). O ekologické likvidaci musí vlastník vozidla obdržet potvrzení.

Sjednat povinné ručení

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 15

Sdílet na Facebooku

Archiv