Životní pojištění a daně: Poradíme, jak uplatnit slevy a další výhody

Životní pojištění a daně: Poradíme, jak uplatnit slevy a další výhody

Mladý pár u pojišťovacího experta

Platíte si soukromé životní pojištění a budete letos odevzdávat daňové přiznání? V tom případě si uhrazené příspěvky nezapomeňte odečíst od základu daně a tím snížit případnou daňovou povinnost. Jaké odečitatelné pojistky u životního pojištění existují a jak je uplatnit?

Co si můžete od daní odečíst?

Mezi odečitatelné položky (= tj. položky, které snižují základ daně) patří nejen výše uhrazeného pojistného na komerční životní pojištění, ale také třeba úroky z hypotečního úvěru anebo příspěvky na penzijní připojištění, či doplňkové penzijní spoření. Abyste mohli slevu v souvislosti s komerčním životním pojištěním uplatnit, je potřeba splnit několik základních podmínek.

  • Výplata pojistného je sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy.
  • K výplatě pojistného může dojít nejdříve v roce, kdy je u pojistníka dosaženo 60 let.
  • V rámci sjednané smlouvy o životní pojistce nesmí být umožněn průběžný výběr finančních prostředků.
  • Smlouvu je potřeba uzavřít u pojišťovny, která je oprávněna k tomu, aby provozovala pojišťovací činnost na území České republiky na základě zvláštního právního předpisu.
  • Smlouvu ale můžete uzavřít také u pojišťovny, která funguje na území členského státu EU nebo EHP (= evropského hospodářského prostoru).
  • Pojištěný musí být zároveň také pojistníkem.
               

Věděli jste, že?

               

Pokud vám na životní pojištění přispívá zaměstnavatel, jeho příspěvky se pro účely uplatnění daňového odpočtu nehodnotí. Počítají se pouze vlastní vklady pojistníka. 

             
           

Jaký je maximální odpočet pojistného na životní pojištění?

Za rok 2021 si můžete odečíst maximálně 24 000 Kč. Jedná se o stejnou částku, která platí i pro odpočet penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Toto maximum navíc nelze nijak navýšit ani přesáhnout. A to ani v případě, kdy si platíte životní pojištění u několika různých pojišťoven. Výsledná maximální částka pak konečnou daň k zaplacení sníží o 3 600 Kč.

  • Tip pro vás: Pokud si platíte životní pojištění jednorázově a ne každý měsíc, pojistné se rozpočte na příslušné zdaňovací období s přesností na dny s ohledem na délku pojištění.

Jak slevu uplatnit?

V první řadě je potřeba získat od pojišťovny, u níž si komerční životní pojištění platíte, tzv. potvrzení o zaplaceném pojistném ke smlouvě životního pojištění. Tento dokument slouží jako výkaz uhrazených částek na životní pojištění pro uplatnění daňového odpočtu.

Zaměstnanci tento dokument předávají mzdové účetní k zohlednění při provedení ročního zúčtování daně. OSVČ ho pak přikládají jako povinnou přílohu k daňovému přiznání. Pojišťovny dokument za rok 2021 zpravidla zasílají začátkem roku 2022 automaticky. V opačném případě není problém o potvrzení jednoduše zažádat telefonicky nebo e-mailem.

Pozor na předčasné zrušení životního pojištění

Pokud jste z nějakého důvodu sjednané životní pojištění v průběhu roku 2021 zrušili, pamatujte, že musíte uplatněné daňové výhody v předchozích letech zpětně dodanit, a to podle § 10 zákona o dani z příjmů. O souhrnnou částku daňových odpočtů je následně vyšší celkový daňový základ a pojistník musí podat daňové přiznání, k němuž použije standardní čtyřstránkový daňový formulář.

Mohlo by vás zajímat: V případě, že jste smlouvu zrušili předčasně a čerpali jste na ni příspěvek od zaměstnavatele, je nutné dodanit i tyto částky, a to od roku 2015. Dle zákona jde totiž o příjem ze závislé činnosti a zvyšuje se tedy základ daně dle § 6 zákona o dani z příjmů.

Jak vybrat to nejvýhodnější životní pojištění?

S ohledem na výše uvedené proto vždy doporučujeme číst detailně smlouvy a obchodní podmínky každého produktu, který si hodláte sjednat. Protože je ale nabídka životního pojištění na našem trhu poměrně bohatá, je dobré mezi sebou jednotlivé pojistky vzájemně porovnat. K tomu vám poslouží náš nezávislý online srovnávač, který pro vás najde nejvýhodnější životní pojištění dle zadaných parametrů.

Pamatujte, že cena by v tomto případě měla být jedním, nikoli jediným parametrem výběru. Mnohem důležitější je výše pojistného plnění, výluky, na základě kterých může pojišťovna pojistné plnění krátit nebo ho dokonce vůbec nevyplatit, a rozsah pojistného krytí, stejně jako možnost budoucího zhodnocování finančních prostředků (investiční a kapitálové životní pojištění).

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Archiv