Pojistné plnění

Pojistné plnění

Pojistným plněním rozumíme peněžní částku, kterou vyplácí pojišťovna jako náhradu vzniklé škody. U povinného ručení jde nejčastěji o plnění za škody na majetku způsobené při provozu motorového vozidla. Jedná se o škody na majetku u druhého vozidla. To se děje v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Nárok na pojistné plnění u povinného ručení máte v případě nehody či jiného poškození vozidla v případě, že je zachováno několik předpokladů, které jsou dané smlouvou. Při nedodržení těchto náležitostí není pojišťovna povinná hradit pojistné plnění.

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 16