Pojištění internetových rizik: O co se jedná a kdo jej nabízí?

Pojištění internetových rizik: O co se jedná a kdo jej nabízí?

Pojištění internetových rizik: O co se jedná a kdo jej nabízí?

Svět internetu není bez hrozby. Lidem, a zejména příznivcům moderních technologií, náhle hrozí zneužití identity, podvody s platebními kartami či pomluvy na různých sociálních sítí a diskuzích. Od loňského roku si tato rizika může pojistit i běžný občan, a to u pojišťovny ČSOB.

Pojišťovna ČSOB není první pojišťovnou, která tento produkt zařadila do své nabídky. Průkopníkem v tomto směru je pojišťovna AIG, která pojištění pod názvem CyberEdge nabízí sice od roku 2013 ale pouze firmám. ČSOB však pojištění internetových rizik nabízí i běžným občanům. O podobném pojištění hovořila také AXA Assistance. V její nabídce zmiňované pojištění Cyber risk dosud není. Stejné pojištění jsme našli v nabídce Poštovní spořitelny, která je součástí skupiny ČSOB.

Pojištění nejen pro příznivce moderních technologií

Moderní člověk se na internetu “pohybuje” denně v soukromém i pracovním životě. Posílá e-maily, vyhledává informace, čte si zprávu nebo komunikuje na sociálních sítích. Stále běžnější jsou také nákupy on-line. Každý váš krok může zneužit jiný uživatel internetu. A právě pro tyto případy je určené pojištění internetových rizik.

Jaká rizika pojištění internetových rizik kryje?

  •  Reklamace nákupu na internetu
  •  Zneužití platební karty
  •  Zneužití identity na internetu
  •  Poškození pověsti na internetu a sociálních sítích

REKLAMACE NÁKUPU NA INTERNETU

V tomto případě se pojištění vztahuje na situace, kdy si pojištěný objedná koupí zboží on-line, přičemž zboží je dodáno špatně nebo dokonce vůbec. Pojišťovna se nejprve ujme vedení reklamačního řízení. Pokud se jí nepodaří reklamaci vyřešit do 3 měsíců, uhradí pojištěnému vzniklou škodu.

ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY

S rostoucím počtem plateb provedených on-line prostřednictvím platebních karet, narůstá i riziko jejich zneužití. S pojištěním máte daleko větší šanci získat zpět odcizené peníze nebo náhradu vzniklé škody od pojišťovny. Pojištění rizika zneužití platební karty nabízí řada bank jako samostatný produkt přímo k platebním kartám.

ZNEUŽITÍ IDENTITY NA INTERNETU

Odcizit identitu na internetu není nic nemožného. Zneužít lze identifikační (rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, číslo řidičského průkazu apod.) nebo autorizační údaje (uživatelská jména, přihlašovací údaje a hesla, IP adresy, čísla bankovních účtu apod.). “Šikovný” internetový zloděj se tak dostane do vašeho internetového bankovnictví, nebo si na vaše údaje sjedná půjčku. Pokud pojišťovna případ nevyřeší do 3 měsíců, pojištěnému uhradí vzniklou finanční škodu, případně se postará o zrušení neoprávněného závazku vzniklého v důsledku odcizení identity.

POŠKOZENÍ POVĚSTI NA INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Vyslovit negativní názor nebo pomluvu na internetu je tak jednoduché a bohužel se tak často činí úmyslně za účelem poškození pověsti vybrané osoby. Pokud takovou činnost zaznamenáte vůči své osobě, pojišťovna provede opatření, která by šíření negativních informací měla zabránit. Aktivní bude i při odhalování zdroje a domáhání se omluvy. Dostane-li se celý případ k soudu, pojišťovna se zavazuje uhradit náklady za advokáta, služby znalce, soudní a správní poplatky a další náklady související s případem.

ZA KOLIK?

ČSOB Pojišťovna nabízí 2 varianty pojištění - Single pro jednotlivce za 67 Kč měsíčně a Family pro celou rodinu za 1 068 Kč měsíčně (v ceně je započítána sleva za sjednání on-line). Ceny bez slevy jsou 900 Kč v prvním případě a 1 188 Kč v případě druhém.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 12
Sdílet na Facebooku

Archiv