Počet nehod, od kterých ujedou viníci, roste

Počet nehod, od kterých ujedou viníci, roste

počet nehod

Počet nehod, od kterých ujedou viníci, roste

Ujet z místa nehody je nezákonné. Nejhorší je však opustit místo vážné dopravní nehody a neposkytnout nebo nezavolat první pomoc poškozeným osobám. Ti mohou kvůli neposkytnuté včasné pomoci i zemřít. Bohužel se nejedná o výjimečné chování. Podle statistik ujede viník v průměru od každé 6 nehody.

Spočítat
povinné ručení

V roce 2017 to byla každá 9. nehoda. Oproti loňskému roku se tedy situace výrazně zhoršila. Od ledna do července letošního roku Policie ČR evidovala přesně 10 110 dopravních nehod, od kterých ujeli viníci. V celkovém objemu nehod činí jejich podíl 17,2 %, což je nejhorší číslo do roku 1993. V důsledku neposkytnutí první pomoci letos zemřelo 8 osob. Jedním z nejhorších byly v minulosti roky 1993 a 1997.

“Ujetí od dopravní nehody je jedna z nejhorších věcí, které se může řidič dopustit. Kromě toho, že je to nezákonné, je takové chování naprosto nemorální. Včasná pomoc u těžkých zranění rozhoduje v řadě případů o tom, jak vážné následky si oběť nehody odnese a někdy i o tom, jestli člověk zůstane naživu,” uvedl Tomáš Neřold, pověřený vedoucí BESIP.

Největší nárůst eviduje hlavní město Praha a Karlovarský kraj

Oproti loňskému roku je to zásadní rozdíl, protože od smrtelné nehody ve stejném období neujel žádný viník a nikdo z tohoto důvodu nezemřel. To však neznamená, že by situace byla o hodně lepší. V roce 2017 došlo k 17 556 nehodám, u kterých viník zmizel. Při těchto nehodách zemřelo za celý 7 lidí a zraněno jich bylo celkem 693, což je nejméně od roku 1993

Nejvyšší nárůst, co se týče počtu takových nehod, hlásí Praha a to o 283 nehod více. Praze je rovněž připisováno nejvíce zraněných osob. Procentuálně “vede” Karlovarský kraj, který zaznamenal o 47 % více nehod, které opustil jejich viník. Naopak 9 krajů nehlásí ani jedno úmrtí.

Viníkovi, který ujede od nehody, hrozí ztráta bodů i pokuta

Ujetí od místa dopravní nehody je považováno za jeden z nejzávažnějších dopravních přestupků. Jedná se neprodlené nezastavení vozidla a nedovolené opuštění místa dopravní nehody, případně neprodlené nevracení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody. Viníkovi hrozí získání “trestných” bodů v rámci bodového systému, finanční pokuta i zákaz činnosti.

V rámci bodového systému může být řidiči, který opustil místo nehody, připsáno 7 bodů. Na místě viníkovi hrozí pokuta až 5 000 Kč, ve správním řízení pak nejméně 2 500 Kč a nejvíce 5 000 Kč. V případě vážné nehody nezodpovědnému řidič hrozí zákaz činnosti (řízení vozidla) až na 6 měsíců, v případě opakovaného spáchání přestupku až na 12 měsíců.

„Každou nehodu je nutné ohlásit neprodleně, zavolat policii a počkat na místě. Pokud se tato, byť na první pohled banální nehoda, oznámí dodatečně, hrozí řidičům sankce za přestupek v souvislosti s ujetím od dopravní nehody. Tyto situace jsou dost podceňované. Je nutné si v této souvislosti uvědomit,že vzhledem k tomu, že dnes jsou stále více rozšířené kamerové systémy, je možné takové přestupce a pachatele dohledat,“ uvedl Ondřej Horázný, předseda Asociace autoškol ČR.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Povinné ručení, Havarijní pojištění, Bezohlednost, Pokuty

Archiv