Nový občanský zákoník - náhrada i nepřímým účastníkům nehody

Nový občanský zákoník - náhrada i nepřímým účastníkům nehody

Nový občanský zákoník přiznává právo na finanční náhradu i nepřímým účastníkům nehody

Od 1.ledna budou mít díky novému občanskému zákoníku nárok na odškodnění také náhodní účastníci nehody. To znamená, že nahodilý svědek neštěstí může žádat o náhradu za utrpěný psychický šok.

Podívejme se na možnou situaci, kdy při těžké dopravní nehodě zemře řidič vozidla, které srazí plně naložený nákladní vůz. Nehodu přežije náhodný stopař, jedoucí v osobním voze, kterému se jako zázrakem nic nestane. Od příští roku však bude mít právo žádat o odškodnění, pokud prokáže psychické následky (problémy se spánkem, deprese, panické záchvaty, apod.). Nebo může jít o svědka nehody, který uvidí zemřít účastníka nehody. V takových případech se jedná o tzv. újmu odrazem.

Takto “poškozený” bude označován jako sekundární oběť. "Podle paragrafů, které přináší nový občanský zákoník, bude moci i tento člen posádky, pokud bude pociťovat nastalou újmu u řidiče a spolujezdce jako osobní neštěstí, získat odškodnění za psychickou újmu. Takovýmto nepřímým obětem říkáme sekundární, tedy odvozené oběti," uvádí Petr Šustek z katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Sekundární oběť nemusí být dle nového občanského zákoníku osoba příbuzná ani osoba blízká žádnému z účastníků nehody.

V Evropě se nejedná o novinku

Ačkoliv se u nás jedná o novinku, protože doposud jsme takto širokou úpravu náhrady psychické újmy neměli, v Evropě je to vcelku běžná záležitost. Naši zákonodárci našli inspiraci v právních řádech a zákonech v Německu, Rakousku a anglosasských zemích.

Do teď bylo možné získat nárok na jednorázové odškodnění za usmrcení a to do maximálního limitu 240 tisíc korun. Nárok navíc měli pouze osoby s citovým či rodinným poutem k mrtvému, které jasně určoval zákon (manžel/ka, děti, sourozenci, rodiče a další blízké osoby).

Poškozený musí svůj nárok dokázat

Samozřejmě je nutné dokázat, že sekundární oběť (svědek nehody) v důsledku prožitého neštěstí trpí psychickou újmou jako je např. nespavost, trauma, strach či záchvaty. Dokázat prožité trauma a jeho následky bude třeba pomocí výpovědi, znaleckých posudků od lékařů a podobně. Výše škody se nebude odvíjet od žádných tabulek, ale bude čistě záviset na individuálním posouzení soudu.

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 8
Sdílet na Facebooku

Archiv