Návštěva Černobylu: Platí tu cestovní pojištění? - 2. díl

Návštěva Černobylu: Platí tu cestovní pojištění? - 2. díl

Město Pripjať zarostlé vegetací

V minulém článku jsme si přiblížili, jakým způsobem se dá dostat na exkurzi do jaderné elektrárny v Černobylu, a jaké jsou varianty. Nyní si přiblížíme, jak jste na tom v případě, že na exkurzi onemocníte nebo se tam zraníte.

 

Pojišťovny plní, ale …

Cestovní pojištění si na exkurzi do Černobylu sjednat můžete a bude vám tam platit. Má to však svá ale. Například Česká podnikatelská pojišťovna má v pojistných podmínkách k cestovnímu pojištění uvedeno toto: 

 

Článek 12, Obecné výluky z pojištění

  1. Cestovní pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé:

h) účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu nebo materiálů obsahujících azbest, účinky toxických látek, toxických plísní nebo odpadu s toxickými vlastnostmi, působením magnetických nebo elektromagnetických polí.

 

Toto omezení je ale platné obecně pro celý svět, nikoli jen na oblast Černobylu. A toto omezení najdete u většiny, ne-li u všech pojišťoven, které cestovní pojištění poskytují.

V pojistných podmínkách jiných pojišťoven se pak kromě těchto objevují i další výluky. U Direct pojišťovny jsou to výluky i v případě újmy způsobené radioaktivním zářením a biologickou kontaminací, pojišťovna Colonnade Insurance pak zmiňuje i výluky v souvislosti s působením ionizujícího záření, a dále pak patogenních, jedovatých biologických a chemických látek.

Jinými slovy platí následující. Oblast Černobylu není v rámci cestovního pojištění ve výlukách. Pokud do této oblasti pojedete, při exkurzi uklouznete a zlomíte si nohu, pojišťovna vám náklady na léčbu zaplatí. 

V případě, že onemocníte či budete mít nějakou újmu, která bude prokazatelně souviset s účinky jaderné energie, musíte si veškeré náklady na léčbu zaplatit sami. 

 

U nedoporučených oblastí to bývá jinak

Pro turisty, kteří chtějí zažít atmosféru v okolí jaderné elektrárny je to veskrze pozitivní zpráva. Při cestách do tzv. nedoporučených oblastí bývají pojišťovny přísnější. Jsou totiž i země, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje vycestovat. V takovém případě si u této země v záložce přečtete například toto: 

MZV nedoporučuje cestovat do provincií Balúčistán a Chajbar Pachtúnchwá, na území Gilgit-Baltistán, do Pákistánem spravované části Kašmíru a do bezprostředního okolí hranice s Indií s výjimkou hraničního přechodu Wagah-Atari.”

Toto doporučení vydalo Ministerstvo zahraničních věcí k cestě do Pákistánu. Pokud byste takové nařízení nerespektovali a do jedné z těchto oblastí byste se vypravili, cestujete prakticky nepojištěni. Toto doporučení ministerstva totiž pojišťovny respektují a v řadě pojistných podmínek, ne-li ve všech, naleznete toto ustanovení:

“Pojistitel neplní ze škodních událostí, které vznikly, pokud pojištěný nastoupí cestu poté, co Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo státní orgány jiných států či významné mezinárodní instituce vyhlásily, že nedoporučují cestovat do daného státu či oblasti.”

A pak může nastat poměrně kuriózní situace. Vyrazíte do oblasti, jež Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučilo kvůli riziku teroristického útoku, například do zmíněného Pákistánu. Bohužel si ale zlomíte nohu, když uklouznete na hotelovém pokoji. 

S teroristickým útokem to absolutně nesouvisí. Je to ale v oblasti, kterou ministerstvo nedoporučilo, a tak jsou veškeré pojistné události na vaše riziko. Pojišťovny mají právo neplnit.

 

Přehled najdete na webu Ministerstva

Jelikož ale ministerstvo nevydalo doporučení do Černobylu necestovat, pojišťovny v tomto místě cestovní pojištění nijak neomezují. Aktuální situaci v jednotlivých zemích monitoruje Ministerstvo zahraničních věcí. To také na svých webových stránkách denně aktualizuje doporučení.

Nemusí tam být pochopitelně uvedeny všechny státy světa. Pokud tam zemi, kterou se chystáte navštívit, nenajdete, pak v ní žádné riziko nehrozí a můžete s klidným svědomím vyrazit.

Opuštěný a zchátralý kolotoč - Černobyl
 

Pozor na neuposlechnutí pokynů

V souvislosti s návštěvou Černobylu si však dejte pozor ještě na jednu věc. Pojišťovny vám sice rizika kryjí, ale zároveň předpokládají, že se budete pohybovat v místech, která jsou určena pro turisty, není tam zakázaný vstup, případně je tam povolen vstup s průvodcem.

Pokud byste se ale sami dobrodružně chtěli vypravit i mimo tyto turisticky vyznačené oblasti, abyste si z výletu odnesli o něco lepší zážitky, pak porušujete vyhlášky a zákony platné v místě pohybu. A pojišťovny v takovém případě mohou odmítnout plnit. A to i pokud jen uklouznete a zvrtnete si kotník.

 

Rada na závěr

Cestovní pojištění si při cestě do Černobylu určitě sjednejte. Případné komplikace spojené s radiací vám sice nepokryje, ale stát se vám může mnoho jiných situací. Pokud budete cestovat letecky, mohou vám při přepravě poškodit kufry. Nebo můžete omylem způsobit někomu škodu vy sami. Také můžete zcela obyčejně zakopnout a zvrtnout si kotník. A všechny tyto situace vám cestovní pojištění pokryje.


Sjednejte si také dostatečně vysoký limit pojistného krytí v případě pojištění léčebných výloh. Obecně se doporučuje pojistný limit okolo 3 000 000 Kč, pokud cestujete do okolních zemí. Pokud vaše cesta vede dál po Evropě, doporučuje se pojistný limit 6 000 000 Kč, což je tento případ. Čím dále od domova jste, tím by měl být limit vyšší. Speciální kategorií je pak USA, kde jsou náklady na ošetření velmi vysoké a pro cesty tam se doporučuje limit ve výši 100 000 000 Kč, případně neomezený.

 
 
 

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Archiv