Má smysl uzavírat životní pojištění, když jste single?

Má smysl uzavírat životní pojištění, když jste single?

Uzavírání životního pojištění

O důležitosti pojištění asi netřeba dlouze spekulovat. Vybrat to kvalitní byste měli při odjezdu na dovolenou nebo třeba v nové práci, kde zodpovídáte za firemní automobil nebo služební notebook. Jsou ovšem i životní situace, které nás o nutnosti pojištění nutí objektivně přemýšlet. Jednou takovou je třeba single život a potřeba životního pojištění. Má smysl ho uzavírat nebo ne?

porovnání cestovního pojištění

Pár slov o životním pojištění

Jak už název tohoto produktu napovídá, životní pojištění kryje v prvním případě především rizika ohrožující zdraví a život. Je konstruováno tak, aby vyplacené pojistné plnění v případě úrazu nebo invalidity pojištěnému ulehčilo řešit následné složité životní situace, nebo v případě jeho smrti zabezpečilo rodinu či blízké. Tady je potřeba zmínit, že blízkými osobami nemáme na mysli pouze manžela, manželku nebo děti. Může jít o jakoukoli osobu, kterou pojistník označí za tzv. „obmyšlenou“. V tomto případě je to osoba určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události.

Základní druhy životního pojištění

 • Investiční životní pojištění 

 • Kapitálové životní pojištění 

 • Rizikové životní pojištění 

 • Důchodové pojištění 

 • Vkladové pojištění 

 • Univerzální (flexibilní) pojištění 

 • Pojištění ve prospěch dítěte

Mnoho pojistníků se mylně domnívá, že životní pojištění je zejména spořícím produktem. To ale není pravda. U tohoto produktu je vždy na prvním místě pojistná ochrana a možnost spoření je až druhořadá. Pojistku si ale samozřejmě můžete sjednat také se spořící nebo investiční složkou. Základní pojistnou ochranu lze dokonce rozšířit formou připojištění (doplňkového pojištění) pro případ úrazu, vážných chorob, invalidity, zproštění od placení, nemoci (denní dávky při pracovní neschopnosti, pro případ pobytu v nemocnici nebo regulačního poplatku při pobytu v nemocnici) nebo dalších situací.

Komu je životní pojištění určeno?

Tento produkt by si měli sjednat primárně ekonomicky aktivní jedinci, na jejichž výdělku jsou závislé další osoby, například děti, rodiče nebo partner/manžel. Jeho smyslem je zamezit, nebo alespoň odlehčit finanční dopady dlouhodobých či trvalých zranění (v krajním případě smrti), kvůli kterým pak nebudete schopni plnohodnotně nebo vůbec vykonávat své dřívější povolání.

Mohlo by vás zajímat: V České republice každý rok zemře přibližně 110 000 lidí. Z toho je přibližně 22 000 ekonomicky aktivních, tedy ve věku 15 až 64 let, proto je potřeba o životním pojištění aktivně přemýšlet. 

Ano nebo ne? Zodpovězte si následující otázky

I přesto, že žijete single životem, pro vás může být životní pojistka vhodnou volbou v několika případech, které by vás za normální situace možná ani nenapadly. Pojištění totiž může pokrýt případné dluhy a závazky, které by za vás v případě smrti nebo trvalých následků znemožňující výdělek museli zaplatit rodiče, případně výdaje související s pohřbem, které – zvláště v posledních letech – nepatří k nejnižším. Na jaké otázky je proto dobré si odpovědět?

 • Máte závazky, které nechcete nechat svým blízkým, jako je hypotéka, úvěry a jiné dluhy? 

 • Je na vás někdo (děti, partner, rodiče, apod.) finančně závislý? 

 • Bude pro někoho výpadek vašeho příjmu problém? 

 • Chcete svému okolí splnit nějaké cíle, například financovat studium dětí, koupit jim byt nebo koupit manželce cestu kolem světa?

 • Nemáte vyřešenou rezervu na náklady s pohřbem?

Pokud jste minimálně na jednu z výše uvedených otázek odpověděli kladně, pak má smysl o uzavření životního pojištění vážně uvažovat. I tady se ale vyplatí bezpečně zorientovat mezi jednotlivými typy. Pokud stojíte o čistě jednoduchou pojistnou ochranu, sjednejte si rizikové životní pojištění, které je nejlevnější. 

Bojíte se následků v případě vážného úrazu? Nezapomeňte na pojištění tělesného poškození organismu, pojištění úrazu s trvalými následky či pojištění invalidity. Chybět by nemělo ani pojištění pro případ smrti. Chcete, aby vám pojistka i něco vydělala? V takovém případě volte kapitálové nebo investiční životní pojištění. 

Smysl životního pojištění - Životní pojištění pro seniory

Pojistku je potřeba správně nastavit

I tady, stejně jako v kterékoli jiné oblasti pojistných produktů platí, že nejlevnější nerovná se automaticky nejlepší pojistka. Při výběru vhodného produktu je proto potřeba jednotlivé nabídky vzájemně porovnat, k čemuž vám poslouží nejrůznější online srovnávače. 

Jakmile konkrétní produkt vyberete, vždy se nezapomeňte informovat o rozsahu a výši pojistného plnění, ale třeba též o výlukách. A pamatujte, že i zdánlivě nevyhnutelná životní událost, jakou je například smrt, může nastat mnohými způsoby. Ne všechny bývají v těch nejlevnějších pojistkách pokryté. Pokud si v této oblasti nevíte rady, je na místě oslovit pojišťovacího specialistu, který s vámi probere aktuální situaci, namodeluje ji a navrhne nejvýhodnější pojistku. 

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 7

Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

<meta name="description" content="Žijete single životem a přemýšlíte o důležitosti životního pojištění? Poradíme a uděláme vám jasno v tom, jestli ho uzavřít, či nikoli!">

Archiv