Jak postupovat při výměně řidičského průkazu?

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu?

výměna řidičáku

Platnost řidičského průkazu je 10 let, což je dlouhá doba. Spousta řidičů nemá ani tušení, kdy jim platnost jejich řidičáku končí. Někteří dokonce s prošlým řidičským průkazem jezdí týdny až měsíce, dokud je na to neupozorní úřady či hlídka. Jak taková výměna řidičáku probíhá, a co je k tomu třeba?

V první řadě je dobré vědět, kdy vám platnost řidičského průkazu končí. Například letos by mělo o výměnu požádat téměř 900 tisíc řidičů. Nepatříte mezi ně také vy? Podívejte se na svůj řidičák pečlivě a datum konce platnosti si raději uložte jako upomínku ideálně dva až tři měsíce dopředu. Tři měsíce před skončením platnosti lze totiž o výměnu řidičáku požádat nejdříve. 

Kam zajít kvůli výměně starého řidičáku za nový

Řidičský průkaz vám vymění na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (např. městský úřad, magistrát města apod.). Může jít přitom o jakýkoliv úřad s rozšířenou působností, adresa trvalého pobytu řidiče při výměně řidičského průkazu nehraje roli od roku 2018.

Co je nutné přinést sebou:

  • Vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu 

  • Platný doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas

  • Stávající řidičský průkaz určený k povinné výměně

V seznamu povinných dokladů nenajdete fotografii z jednoho prostého důvodu. Fotografii vaší osoby si na úřadě pořídí sami společně při podání vaší žádosti o nový řidičský průkaz. Funguje to tedy stejně jako při vyřizování nového občanského průkazu či cestovního pasu.

Žádost o ŘP pouze na místě

Formulář žádosti o nový řidičský průkaz nelze stáhnout online, protože se každý tiskopis má vlastní evidenční číslo a barkód. Tiskopis s již vytištěnými osobními údaji žadatel obdrží přímo u odbavovací přepážky.

Jak dlouho trvá vydání řidičáku a kolik to stojí

Běžná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je dle zákona 20 dní ode dne podání žádosti a jejího přijetí na úřadu. Povinná výměna k datu ukončení platnosti řidičského průkazu je vždy zdarma. Samozřejmě je nutno o výměnu požádat v zákonné lhůtě tedy před ukončením platnosti.

Kdy se za výměnu řidičského průkazu platí a kolik?

Správní poplatek ve výši 200 Kč se platí tehdy, jedná-li se o výměnu ztraceného, ukradeného, poškozeného či zničeného řidičského průkazu, po skončení platnosti a v případě, kdy jsou do nového dokladu zapisovány nové údaje (např. změna jména či trvalé adresy).

Správní poplatek ve výši 700 Kč se platí v případě zkrácené lhůty vydání nového řidičského průkazu. Zkrácená lhůta činí 5 dní.

Tresty za prošlý řidičský průkaz

V případě, že jste vlastníkem již prošlého průkazu, co nejdříve “upalujte” na příslušný úřad nechte si jej urychleně vyměnit. 

Pokud by neplatný řidičák odhalila policejní hlídka při náhodné silniční kontrole, dopouštíte se přestupku a hrozí vám pokuta ve výši 2 000 Kč na místě a až 2 500 Kč ve správním řízení

Nemluvě o tom, že s prošlým řidičským průkazem nemáte za volantem, co dělat, natož řídit automobil na veřejných komunikacích.

Lze se vzdát řidičského průkazu

Možná máte platný řidičský průkaz, ale nepatříte mezi aktivní řidiče. Většina lidí si řidičský průkaz nechává jako druhý doklad totožnosti. Dva doklady totožnosti jsou totiž často požadovány například při vyřizování úvěru apod. 

Člověk, který se řidičského oprávnění rozhodne vzdát, musí svůj úmysl oznámit písemně a to opět obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Součástí oznámení je přiložená kopie platného dokladu totožnosti. Společně s oznámením žadatel odevzdá řidičský průkaz na úřadu.

Jaké údaje musí oznámení o vzdání se řidičského průkazu obsahovat:

  • Jméno a příjmení

  • Adresa trvalého pobytu

  • Datum a místo narození

  • Rodné číslo

  • Datum udělení řidičského oprávnění

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3

Sdílet na Facebooku

Archiv