Dopravní nehoda v zahraničí

Dopravní nehoda v zahraničí

Dopravní nehoda v zahraničí

Stát se účastníkem dopravní nehody je nepříjemné. Pokud k tomu navíc dojde v zahraničí a máte jako překážku i jazykovou bariéru, může se celý proces protáhnout. Stačí si přitom pamatovat postup, kterým se v případě krizové situace řídit.

porovnání povinného ručení

Co udělat bezprostředně poté

Bezprostředně po nehodě je potřeba zabezpečit místo nehody, ať k ní dojde v ČR nebo v zahraničí. Vozidlo zastavce, zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojuhelník. Ještě před výstupem z vozu si oblečte reflexní vestu. Mějte ji proto připravenou v autě na dosah ruky, například v některé z blízkých přihrádek.

Pokud je někdo zraněn, poskytněte první pomoc podle vašich schopností a kontaktujte záchrannou službu, hasiče a policii. 

V některých zemích již byla národní čísla tísňového volání zrušena a využívají pouze jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Neplatí to ale všude, a tak si před odjezdem musíte zjistit, jaká konkrétní čísla v dané zemi fungují..

Policii volejte vždy

V České republice nebývá zvykem, že by se ke každé dopravní nehodě volala Policie ČR. Podle zákona je potřeba policii k nehodě v České republice zavolat v případě, že:

 • škoda na některém z vozidel přesahuje 100 000 Kč,

 • došlo ke zranění nebo dokonce usmrcení osob,

 • dojde ke škodě na majetku třetí osoby (zaparkovaného auta, dopravní značky, oplocení, veřejné osvětlení atd.),

 • některý z účastníků odmítne sepsat záznam o dopravní nehodě

 • se nedohodnete na tom, kdo nehodu zavinil,

 • nebudete schopni obnovit plynulost provozu.

Pokud je naopak škoda nižší než 100 000 Kč a nemáte s ničím problém, policie není u nehody nutná. V zahraničí to ale neplatí.

V případě dopravní nehody v zahraničí volejte policii vždy. Počítejte ale s tím, že v některých zemích se i přes to můžete setkat s odpovědí, že se policie bude zabývat jen dopravní nehodou, kde došlo ke škodě na zdraví, k usmrcení, k velké materiální škode apod.

Policejní protokol podepište jen v případě, že danému jazyku rozumíte a víte, co se v protokolu píše. A samozřejmě pokud souhlasíte s popisem, který je v protokolu uvedený. Jestliže tomu tak není, uveďte do něj v českém jazyce vaše vyjádření o nehodě.

Vyplňte záznam o nehodě ve více jazycích

Při dopravní nehodě se standardně vyplňuje záznam o dopravní nehodě, a to v českém jazyce. Pokud ale k nehodě dojde v zahraničí, bude postup o něco dělší. Evropský záznam o dopravní nehodě vyplňte s druhým účastníkem nehody i v jiném jazyce, pokud máte takový formulář k dispozici. Obsahově jde o totožné formuláře se stejnými kolonkami, jen v jiném jazyce.

Předtím, než odtrhnete originál od kopie nezapomeňte formulář podepsat a zaškrtnout vyplněné body k nehodě a dále pak i uvést počet vyplněných bodů. 

Do formuláře nakreslete také plánek místa nehody a vyznačte jednotlivé body nehody. Pokud máte možnost, přiložte i fotodokumentaci z místa nehody.

Jaké informace potřebujete zjistit od viníka

Pokud vám někdo v zahraničí způsobí nehodu, budete pro jakékoli další šetření a postup potřebovat znát údaje o viníkovi nehody. Doporučuje se, abyste si tyto údaje ověřili nahlédnutím do osobního dokladu viníka a nedůvěřovali pouze tomu, co vám nadiktuje. Potřebovat budete:

 • jméno, příjmení a bydliště viníka (případně jméno, příjmení, bydliště a název firmy či sídlo vlastníka vozidla),

 • SPZ vozu, který vás naboural 

 • mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla,

 • název a sídlo pojistitele, u kterého bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,

 • číslo pojistné smlouvy,

 • číslo zelené karty a její časovou platnost,

 • výrobní značku vozu,

 • typ a barvu vozidla.

U zelené karty si opiště kompletní údaje ze třetí a čtvrté rubriky. Tyto údaje budete potřebovat od všech účastníků nehody, i od řidičů ostatních poškozených vozidel, pokud jich je více. 

Dále si zapište také údaje o případných svědcích dopravní nehody, kteří vám mohou být užiteční v budoucnu.

Stejně tak i vy sdělte své údaje ostatním účastníkům dopravní nehody. Zejména pak svoje jméno, příjmení a adresu.

Máte kvalitní pojištění?

Samožřejmě platí, že i v zahraničí je vaše povinné ručení a havarijní pojištění platné, a to vždy ve státech, které jsou uvedené na zelené kartě. I když třeba standardně nemáte havarijní pojištění sjednané, zvažte před odjezdem do zahraničí možnost sjednání tzv. krátkodobého havarijního pojištění. To si lidé sjednávají například právě na dovolenou v zahraničí. Některé pojišťovny mají jako nejkratší možnou dobu pojištění měsíc, jiné mohou poskytovat i kratší.

Ještě před odjezdem se pak informujte u vaší pojišťovny, jaké služby vaše povinné ručení či havarijní pojištění obsahuje. Standardně to u havarijního pojištění budou rizika havárie, odcizení, živlů a vandalismu, ale konkrétní nabídky se mohou lišit.

V rámci asistenčních služeb pak můžete mít sjednaný bezplatný odtah (zpravidla však jen do nejbližšího servisu), zajištění ubytování atd. Další služby mohou být volitelné za příplatek, jako zajištění dopravy zpět do České republiky, pomoc v případě, že vám dojde benzín nebo si zabouchnete klíčky, pojištění skel, pojištění střetu se zvěří, pojištění GAP a další.

Kdo vám zaplatí škodu

Nehodu jste řádně zaevidovali, policejní protokol máte, zbývá akorát získat pojistné plnění za poškozené auto. Jakožto poškozený řidič se s nárokem na pojistné plnění můžete obrátit na jednu z těchto institucí či osob:

 • na zahraničního pojistitele vozidla, které vás nabouralo,

 • na národní Kancelář státu, ve kterém došlo k dopravní nehodě,

 • na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice,

 • na Českou kancelář pojistitelů (ve specifických případech).

Přímo na zahraničního pojistitele vozidla, které vás nabouralo, se můžete obrátit vždy. Pokud například neznáte tototo pojistitele, můžete se zkusit obrátit také na Kancelář státu, ve kterém došlo k dopravní nehodě. Což nemusí být stát, jehož jste občanem vy nebo viník.

Na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice se můžete obrátit jen v případě, že se vám škoda stala po 1. květnu 2004, a to cizozemským vozidlem, které je registrované ve státech EHP (Evropský hospodářský prostor), tedy v rámci Evropské unie nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či ve Švýcarsku. 

Konkrétní Národní kancelář vybraných států si můžete vyhledat na webových stránkách Coucnil of Bureaux.

Ke zjištění informací o škodním zástupci zahraničního pojistitele v České republice můžete využít Informační středisko České kanceláře pojistitelů.

Přímo na Českou kancelář pojistitelů se pak můžete obrátit jen ve specifických případech. Jedním z nich je, když jste po nehodě nedokázali zjistit, jaký zahraniční pojistitel pojistil vozidlo, které vás nabouralo, případně pokud jste nedokázali zjistit škodního zástupce pojistitele v ČR. Ale až v případě, že se vám tyto informace nepodařilo zjistit do 2 měsíců od vzniku dopravní nehody. 

V takových situacích pak ČKP posoucí celou záležitost jakožto kompenzační nástroj České republiky. Předložit ji však budete muset kompletní dokumentaci k dopravní nehodě a k uplatnění nároků. Druhým případem je situace, kdy do 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku na odškodnení nedošlo k uspokojení tohoto nároku ani k jeho odůvodněného zamítnutí zahraničním pojistitelem či škodním zástupcem v České republice.

Peníze nemůžete dostat dvakrát

Ať už se nakonec domůžete odškodnění u jakékoli varianty, vždy platí, že jej nemůžete dostat vícekrát. Pojistné plnění vám smí být vyplaceno pouze jednou. I proto se obecně doporučuje využít pouze jednu variantu. Pokud už jste použili více variant a obrátili jste se na více institucí, nic se neděje. 

Musíte ale všechny instituce informovat o tom, že běží souběžně více variant, kterými se snažíte pojistné plnění získat. 

Jestliže se pokusíte získat více pojistných plnění od různých institucí, dopouštíte se minimálně v České republice trestného činu pojistného podvodu. Ten definuje § 210 trestního zákoníku a můžete za něj být odsouzeni až na 10 let odnětí svobody.

Rada na závěr

Než se vydáte na cestu, zjistěte si, jaké dopravní předpisy a povinnosti platí v zemích, přes které autem pojedete. Zejména se zaměřte na rychlostní limity, povinnou výbavu, mýtné a místní zvyklosti.

Ty se mohou výrazně lišit. Například v italských horách musíte mít od 1. listopadu do 15. dubna obuté zimní pneumatiky a kromě toho mít v kufru připravené zimní řetězy. 

Ve Španělsku pak platí, že pokud máte vadu zraku, musíte mít v autě náhradní dioptrické brýle.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2

Sdílet na Facebooku

Archiv