epojisteni logo


Nejčastější dotazy:

Co je to havarijní pojištění?

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vašeho vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Přestože není havarijní pojištění ze zákona povinné, jeho uzavření je třeba vždy důsledně zvážit.


Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením?

Havarijním pojištěním chráníte svůj vůz před riziky, která jsou zahrnuta v pojistné smlouvě. Povinné ručení pak kryje škody, které jsou způsobené vaším vozidlem ostatním účastníkům provozu, čímž vás chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozené strany. Výše škody je vždy stanovená v pojistné smlouvě.


Jak sjednat havarijní pojištění online?

Jako první si pomocí našeho online srovnávače porovnejte ceny havarijního pojištění. K tomu stačí vyplnit jednoduchý online formulář, kam zadáte informace o vozidlu a něco málo o vás. Na základě vstupních informací se před vámi otevře aktuální nabídka jednotlivých pojišťoven, které tento produkt nabízejí. Pokud vás některá z pojistek zaujme, jednoduše o ni požádáte online. Na základě kontaktních údajů, které jste zadali do úvodního formuláře, vás bude následně kontaktovat pojišťovací specialista s dalšími kroky.


Vyplatí se pojistit si i starší vůz?

Pojistnou smlouvu týkající se havarijního pojištění si samozřejmě můžete nastavit přesně dle svých potřeb, preferencí a rizik, kterých se obáváte. Vždy je ale potřeba počítat s tzv. výlukami z pojistného plnění, kam spadá například zničení nebo poškození pneumatik, odcizení, únik nebo znehodnocení paliva, škody vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla v době, kdy bylo vozidlo v autoservisu nebo škody vzniklé přirozeným opotřebením. V závislosti na pojišťovně se samozřejmě mohou jednotlivé výluky lišit.


Co nekryje havarijní pojištění?

Pojistnou smlouvu týkající se havarijního pojištění si samozřejmě můžete nastavit přesně dle svých potřeb, preferencí a rizik, kterých se obáváte. Vždy je ale potřeba počítat s tzv. výlukami z pojistného plnění, kam spadá například zničení nebo poškození pneumatik, odcizení, únik nebo znehodnocení paliva, škody vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla v době, kdy bylo vozidlo v autoservisu nebo škody vzniklé přirozeným opotřebením. V závislosti na pojišťovně se samozřejmě mohou jednotlivé výluky lišit.


Jak zaplatit havarijní pojištění?

Havarijní pojištění můžete zaplatit online platební kartou, QR kódem, převodem z účtu, složenkou nebo hotově v bance.


Kdy mohu vypovědět havarijní pojištění?

Havarijní pojištění můžete vypovědět nejpozději 6 týdnů před výročím nebo splátkou (podle toho, o jakou pojišťovnu se jedná), do 2 měsíců od uzavření bez udání důvodu, do 14 dní od uzavření na dálku, z důvodu vzniku pojistné události nebo z důvodu navýšení ceny na další období. Výpověď je ovšem potřeba podat vždy písemnou formou (klasicky nebo e-mailem).


Je potřeba k havarijnímu pojištění fotodokumentace?

V tomto případě vždy záleží na pojišťovně, u níž máte pojistku sjednanou. Některé pojišťovny si vyžádají fotodokumentaci, některé zprostředkují prohlídku vozu a v některých výjimečných případech není prohlídka potřeba.


Co je spoluúčast u havarijního pojištění?

Spoluúčastí je myšlena předem definovaná částka, kterou se klient podílí na pojistném plnění. Může se jednat o fixní částku nebo určité procento.


Co je GAP havarijní pojištění?

Havarijní pojištění GAP garantuje pojistníkovi pojistné plnění v takové výši, jaká je uvedena ve smlouvě bez ohledu na amortizaci (opotřebení) vozu. Většinou je tato pojistka nabízena zejména majitelům nových vozů, kteří vůz pojistí na pořizovací cenu, kterou jim pojišťovna garantuje po dobu uvedenou ve smlouvě. Cena GAP pojištění je závislá na pořizovací ceně vozidla a na zvolené variantě pojištění.


Co zahrnuje all risk u havarijního pojištění?

Havarijní pojištění All Risk kryje celou řadu rizik – havárii, odcizení, střet se zvěří, vandalismus a živelné události v jakékoliv výši až do sjednaného pojistného limitu.


Existuje nějaké připojištění k havarijnímu pojištění?

Každá pojišťovna nabízí k havarijnímu pojištění připojištění skel. Další připojištění je pak potřeba ověřit u pojišťovny, u které si hodláte havarijní pojištění sjednat.


Jak mám nahlásit pojistnou událost?

Při pojistné události je potřeba bez prodlení kontaktovat pojišťovnu, u níž máte pojistku sjednanou. Pojišťovna vám následně sdělí další postup.


V jakých situacích mi havarijní pojištění pomůže?

Havarijní pojištění pomůže v situacích, mezi které patří například havárie, střet se zvěří, živelné pohromy, odcizení, vandalizmus apod. Vždy samozřejmě záleží na podmínkách uvedených v pojistné smlouvě.


Co ovlivňuje cenu havarijního pojištění?

Cenu havarijního pojištění ovlivňují veškeré údaje v pojistné smlouvě. Vlastník a pojistník uvedený na pojistné smlouvě, specifikace vozu, stáří a cena vozu, druh a účel použití vozidla, jeho značka nebo samotná pojistná rizika.


Jaké jsou asistenční služby u havarijního pojištění? Kdy je můžu využít?

Havarijní pojištění pomůže v situacích, mezi které patří například havárie, střet se zvěří, živelné pohromy, odcizení, vandalizmus apod. Vždy samozřejmě záleží na podmínkách uvedených v pojistné smlouvě.


Platí havarijní pojištění i v zahraničí?

Havarijní pojištění bude platit též v zahraničí za předpokladu, že pojistník nemá v pojistné smlouvě územní platnost.


Vztahuje se havarijní pojištění i na případ odcizení? Jak postupovat při odcizení vozidla?

Pokud má pojistník v pojistné smlouvě sjednáno též pojištění proti odcizení, tak se havarijní pojištění na toto riziko vztahuje. V případě odcizení je ale potřeba vždy kontaktovat jak pojišťovnu, tak i policii.Nepodceňujte havarijní pojištění

I ti nejlepší řidiči se někdy mohou dostat do potíží. Naštěstí havarijní pojištění vám pomůže s vyrovnáním škod i na vašem vozidle. Sjednejte si jej dříve, než bude pozdě. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním.