epojisteni logo

Sjednejte si pojištění storna zájezdu nebo cesty

 • Online srovnání a sjednání

 • Sjednání do 2 minut, úspora až 50 %

 • Můžete sjednat i v den odjezdu

Včasný nákup dovolené se nemusí vždy vyplatit. Stačí vážné onemocnění či úraz, kvůli kterému nebudete moci odjet, a přijdete o hodně peněz. Cestovní kanceláře si totiž za zrušení zájezdu účtují tzv. storno poplatky. Čím blíže je termín odjezdu, tím jsou storno poplatky vyšší. Těsně před odjezdem činí až 100 % ceny zájezdu. Naštěstí existuje řešení, které vás před ztrátou peněz ochrání – pojištění storno poplatků.

Co je pojištění storna? Jedná se o připojištění k cestovnímu pojištění, které vám v případě zrušení cesty ze závažných důvodů proplatí vzniklé storno poplatky. Pojištění storna se vztahuje nejen na zájezd zakoupený u cestovní kanceláře, ale také na individuálně rezervované ubytování, letenky nebo jízdenky. Díky pojištění storna získáte zpět 80–100 % zaplacené částky.

Na co se vztahuje pojištění storna

Pojištění storna se vztahuje na nevyužité cestovní služby, jako je například:

zájezd

u cestovní kanceláře

letenky a jízdenky

ubytování

půjčení vozidla

(pouze u vybraných pojišťoven)

výlety, vstupenky aj.

(pouze u vybraných pojišťoven)

Každá pojišťovna poskytuje jiný rozsah pojistného krytí. Před sjednáním si proto ověřte, jak funguje storno cesty u vybrané pojišťovny. Například pojištění storna zájezdu od Generali České pojišťovny kryje pouze storno poplatky za zrušený zájezd, letenku, jízdenku nebo pobyt a stravu v ubytovacím zařízení. Pojištění storna zájezdu od Uniqa se vztahuje i na zaplacené výlety, vstupné a atrakce objednané u cestovní kanceláře. Dejte si pozor také na to, aby pojištění storna letenek krylo cenu včetně palivových a letištních příplatků.

Srovnejte si cestovní pojištění včetně připojištění storna

Zjistěte, kdo vám nabídne cestovní pojištění, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. V online srovnání získáte nabídky od několika pojišťoven. Rychle, přehledně a na jednom místě.


Kdy pojištění storna uzavřít

Nejlepší je sjednat si pojištění storna dovolené současně s objednávkou a úhradou cesty, maximálně do několika dnů od provedené rezervace. Každá pojišťovna má pro sjednání stanovenu lhůtu, po jejímž uplynutí už pojištění storna nelze uzavřít. Typicky se jedná o 3 dny od zaplacení dovolené.

Většina pojišťoven stanovuje, že při objednání cestovní služby méně než 15 dní před odjezdem si musíte pojištění stornovacích poplatků sjednat tentýž den. Přesné podmínky jednotlivých pojišťoven najdete v tabulce níže.

Kdy je možné využít pojištění storna

Plnění z pojištění storna můžete nárokovat v případě, že jste nuceni zrušit cestu ze závažných důvodů, jakými jsou například:

 • akutní onemocnění či úraz, který vyžaduje hospitalizaci,

 • nemoc či úraz blízké osoby, která vyžaduje péči pojištěného,

 • úmrtí pojištěné osoby či blízké osoby,

 • živelní událost nebo loupež v místě bydliště,

 • krádež či ztráta cestovního dokladu těsně před odjezdem,

 • předvolání k soudu,

 • nezaviněná ztráta zaměstnání v důsledku organizačních změn,

 • podání žádosti o rozvod,

 • závažné důvody bránící v cestě spolucestujícímu, pokud by pojištěný musel odjet sám.

Výše uvedené důvody patří k nejčastějším situacím, na něž se pojištění storno poplatků vztahuje. Každá pojišťovna si ale podmínky stanovuje individuálně, a proto si je před sjednáním pojištění důkladně nastudujte. Například Allianz pojištění storna uznává i zpoždění nebo nehodu dopravního spoje, který využijete k cestě na letiště. ČSOB pojištění storna zájezdu naopak řadí zmeškání odjezdu/odletu do výluk pojištění.

K méně častým důvodům pro storno zájezdu patří nesložení maturitní zkoušky, konání opravné zkoušky, komplikace v těhotenství, zrušení svatby nebo nástup do nové práce, pokud byl pojištění evidovaný jako nezaměstnaný.Kolik stojí pojištění storna

Cena pojištění stornovacích poplatků se odvíjí od ceny zájezdu nebo cestovní služby. Obvykle se pohybuje kolem 3–5 % z ceny zájezdu. Podívejte se na modelový příklad z online srovnání pojištění storna zájezdu v roce 2024.

Zájezd do Řecka pro 2 osoby v ceně 60 000 Kč na 14 dní, odjezd 08/2024
Léčebné výlohyOdpovědnostÚrazStorno zájezduCena

500 000 000 Kč

25 000 000 Kč

1 000 000 Kč

ANO

3 498 Kč

500 000 000 Kč

25 000 000 Kč

1 000 000 Kč

NE

1 698 Kč

10 000 000 Kč

5 000 000 Kč

500 000 Kč

ANO

2 722 Kč

10 000 000 Kč

5 000 000 Kč

500 000 Kč

NE

922 Kč

3 000 000 Kč

-

300 000 Kč

ANO

2 428 Kč

3 000 000 Kč

-

300 000 Kč

NE

628 Kč

Zdroj: srovnání pojištění na ePojisteni.cz, 25. 5. 2024Udělejte si srovnání pojištění storna zájezdu 2024

Kolik by stálo pojištění storna dovolené právě vás? S online kalkulačkou to zjistíte během pár sekund. Nejdříve zadejte termín a cíl cesty a nechte si ukázat nabídky. Poté zaškrtněte, že máte zájem o připojištění storna zájezdu a vyplňte cenu zájezdu.


Pojištění storno poplatků nabízí několik pojišťoven na českém trhu. Většinou si ho můžete sjednat jako připojištění k cestovnímu pojištění, ale několik poskytovatelů nabízí i možnost sjednání pojištění storna zájezdu samostatně. Obvyklá výše spoluúčasti činí 20 % – to znamená, že vám pojištění pokryje 80 % stornovacích poplatků. Ale najdou se i pojišťovny, které vám vyplatí celou částku.


PojišťovnaPojistný limitSpoluúčastDo kdy sjednat pojištění storna

Allianz

-

20 % ve variantě Storno Standard,

0 % ve variantě Storno Plus

nejpozději 30 kalendářních dnů před odjezdem,

méně než 30 dnů před odjezdem lze sjednat do 1 pracovního dne ode dne zakoupení zájezdu/závazné rezervace

AXA ASSISTANCE

500 000 Kč

20 %

méně než 15 dní před odjezdem lze sjednat nejpozději v den úhrady ceny zájezdu

ČPP

-

0 %,

50 % při sjednání méně než 14 dnů před počátkem cesty

nejpozději 3. den od celkového uhrazení zájezdu

ČSOB pojišťovna

-

10 %

do 3 pracovních dní po uzavření smlouvy o zájezdu

Direct

-

20 %

neuvedeno v pojistných podmínkách

ERV – Evropská pojišťovna

500 000 Kč

0 % v případě hospitalizace nebo úmrtí cestujících,

20 % v ostatních případech

do 3 pracovních dní po objednání první cestovní služby,

méně než 15 dní před odjezdem lze sjednat v den objednání

Generali Česká pojišťovna

150 000 Kč/osoba

0 % nebo 20 % podle vašich preferencí

nejpozději 3 dny po zaplacení poslední splátky nebo úplném zaplacení zájezdu nebo závazné rezervaci (např. ubytování), pokud úhrada probíhá až po příjezdu,

méně než 15 dní před odjezdem lze sjednat v den objednání

Kooperativa

-

0 % v případě úmrtí osoby blízké méně než 30 dnů před odjezdem, úmrtí pojištěného a hospitalizace,

20 % v ostatních případech

nejpozději do 3 pracovních dnů od data úhrady zálohy (pojistná částka může být stanovena ve výši zálohy nebo celkové ceny), resp. po úhradě doplatku (pojistná částka pouze ve výši doplatku),

méně než 14 dní před odjezdem se musí pojištění storna zájezdu sjednat v den objednání, jinak může být pojistné plnění sníženo o 50 %

Slavia

50 000 Kč/osoba

20 %

do 5 dnů od zakoupení zájezdu,

méně než 15 dní před odjezdem lze sjednat do 24 hodin od uhrazení zájezdu

UNIQA

-

20 %

nejpozději následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd, případně jeho plné ceny

Zdroj: pojistné podmínky pojišťoven, květen 2024

Jak postupovat v případě zrušení zájezdu, cesty nebo letu

1

Neprodleně po vzniku vážné události zrušte zájezd, letenku či ubytování u poskytovatele služby a požádejte o vyčíslení storno poplatků.

2

Obratem nahlaste pojistnou událost u své pojišťovny. Zpravidla najdete předepsaný formulář na jejích webových stránkách.

3

Pojišťovně zašlete také smlouvu o zájezdu nebo cestovní službě, nebo jiný doklad, z nějž vyplývá, kdy jste službu zakoupili a kdy byl plánovaný odjezd. Zároveň musíte předložit doklad o stornování cestovní služby.

4

K žádosti nezapomeňte přiložit doklady prokazující vznik pojistné události – např. lékařskou zprávu, policejní protokol, výpověď ze zaměstnání.

5

Pojišťovna po obdržení kompletní dokumentace zahájí šetření a v případě uznané pojistné události vám storno poplatky proplatí do výše sjednaných limitů.

Výluky – na co se pojištění storna nevztahuje

Přestože pojištění storna cesty představuje dobrou ochranu proti finanční ztrátě za plánovanou dovolenou, existují výjimky, na něž se pojistné krytí nevztahuje. Pojišťovny do smluvních podmínek nejčastěji zahrnují následující výluky:

 • vznik onemocnění nebo úrazu ještě před sjednáním pojištění,

 • ztráta zaměstnání vlastní vinou,

 • nezískání víza či jiných cestovních dokladů,

 • nemožnost čerpat dovolenou,

 • úpadek či zkrachování cestovní kanceláře/dopravce,

 • nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové zemi,

 • změna zdravotního stavu vlivem psychické poruchy či choroby, v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek či v reakci na očkování,

 • komplikace po výkonech v oboru plastické chirurgie,

 • zrušení cesty z důvodu těhotenství.

Ačkoliv jsou některé výluky univerzální, může se jejich rozsah u konkrétních produktů lišit. Proto si vždy pečlivě pročtěte pojistné podmínky. Například ERV pojištění storna se nevztahuje na služby, u nichž v případě nevyužití nedostanete storno fakturu (pronájem chaty od kamaráda, samostatné vstupenky bez cestovní služby, lístky na trajekt apod.).


Cestujte naplno

Nepodceňujte cestovní pojištění

I když se vám na dovolenou podaří odcestovat, nejste před finančními riziky v bezpečí. Lékařské ošetření, hospitalizace nebo operace v zahraničí vás může vyjít na miliony korun. A právě to je důvod, proč si sjednat cestovní pojištění. Plně vás ochrání před zvolenými riziky a náklady tak nebudete muset platit z vlastní kapsy.

Čtěte náš blog a zjistěte víc

 • 14. června 2024|Jana Březinová
  Cestujeme s dětmi. Jak vybrat nejlepší cestovní pojištění pro rodinu?

  Letní prázdniny jsou za dveřmi, a to znamená čas na rodinnou dovolenou. Ať už plánujete výlet do zahraničí nebo dovolenou v tuzemsku, měli byste si být vědomi rizik, která na vaše ratolesti číhají. Děti jsou náchylnější na úrazy i onemocnění, a proto by vám nemělo chybět kvalitní cestovní pojištění.

 • Cestovní pojištění - pas a stetoskop
  13. června 2024|Jana Březinová
  Cestovní doklady pro děti

  Už dávno neplatí, že je nutné dítě zapsat do občanského průkazu nebo cestovního pasu jednoho z rodičů, aby mohlo vyrazit za hranice. Dítě potřebuje svůj vlastní cestovní doklad. Pro cesty po EU stačí občanský průkaz, do světa je nutný cestovní pas.

 • 07. června 2024|Petr Pohůdka
  Jaké pojištění sjednat na dovolenou k moři

  Říkáte si, co by se vám mohlo stát na dovolené u moře? Vždyť budete akorát v hotelu, na pláži, párkrát vyrazíte na procházku do města nebo na lehký výlet v blízkém okolí. Bohužel i dovolenou u moře ale může zkomplikovat náhlá nemoc či úraz. V tu chvíli oceníte cestovní pojištění, které vám pokryje náklady na ošetření. Dobře zvolené pojištění vás však dostane i z dalších nepříjemností.

 • cestovni-pas-mapa-sveta
  06. června 2024|Petr Pohůdka
  Cestovní pas: Kde vám jej vydají a za kolik

  Chystáte se za hranice Evropské unie nebo Schengenského prostoru? Pak se neobejdete bez platného cestovního pasu. Kde si o doklad zažádat, na kolik vás vyjde a jak dlouho si na vyřízení pasu počkáte?

 • clovek-za-stolem-a-ikona-letadla
  31. května 2024|Petr Pohůdka
  Pojištění storna letenek, ubytování a zájezdů

  Zabalené kufry, všechno zařízené i zaplacené, celá rodina natěšená. Jenže pak přijde nečekaná chřipka nebo zlomenina a vysněná dovolená je nenávratně pryč. V těchto případech oceníte pojištění storna zájezdu či pojištění letenek, díky kterému zachráníte velkou část vynaložených peněz. Na co se při pojištění storna letenek, ubytování a zájezdů zaměřit?

 • 05. října 2023|ePojisteni
  Cestovní pojištění na hory: Co všechno kryje a proč ho mít?

  Letošní zima zatím českým horám příliš nepřeje. Pokud si chcete užít opravdovou sněhovou nadílku, je nutné vyrazit někam dál za hranice. Mezi povinné kroky před cestou do hor by měla být nejen kontrola sportovního vybavení, ale také sjednání odpovídajícího cestovního pojištění.

 • 05. října 2023|ePojisteni
  Cestování po Amazonii: Jak vybrat cestovní pojištění a jak je to s očkováním?

  Národní park Amazonie označovaný jako “zelené plíce planety Země” se rozprostírá na území hned několika jihoamerických zemí. Jedná se o jedinečnou přírodní oblast, kde se vyskytuje rozmanitá flóra a fauna, a stále zde žijí skupiny původních obyvatel, kmeny zachovávající si svůj jazyk, tradice i zvyky.

 • 05. října 2023|ePojisteni
  Bezpečné cestování: Jak správně použít cestovní pojištění

  Čas letních dovolených se blíží a kromě milionů nabídek na úchvatnou dovolenou se na vás odevšad řítí rady týkající se cestovního pojištění. Vybrat si správně je stejně důležité jako vědět, jak jej v případě pojistné události použít.

 • Muž na letišti s kufrem a telefonem, který používá
  05. října 2023|ePojisteni
  Zapomněli jste na cestovní pojištění? Sjednejte si jej přes mobilní telefon

  Přípravy na dovolenou vrcholí. Kontrolujete a pečlivé odškrtáváte seznam věci, zda máte vše zabaleno a na nic důležitého jste nezapomněli. Nakonec vše naložíte do auta či taxíku a natěšeně vyrážíte na letiště. Při čekání na letadlo se náhle chytnete za hlavu, protože jste v tom spěchu zapomněli sjednat cestovní pojištění. Co teď?Přípravy na dovolenou vrcholí. Kontrolujete a pečlivé odškrtáváte seznam věci, zda máte vše zabaleno a na nic důležitého jste nezapomněli. Nakonec vše naložíte do auta či taxíku a natěšeně vyrážíte na letiště. Při čekání na letadlo se náhle chytnete za hlavu, protože jste v tom spěchu zapomněli sjednat cestovní pojištění. Co teď?

 • blg-srt-hory
  05. října 2023|ePojisteni
  Top 6 úrazů v zimě: Během jarních prázdnin riziko prudce roste

  V zimním období obecně stoupá pravděpodobnost vzniku úrazu, obzvlášť během jarních prázdnin. ČSOB Pojišťovna sestavila podle svých statistik žebříček šesti nejčastějších úrazů, na něž by si lidé měli dávat pozor. Jak takovým úrazům nejlépe předcházet?