Jak zvolit správné limity pojistného plnění?

Jak zvolit správné limity pojistného plnění?

Jak zvolit správné limity pojistného plnění?

Sjednáváte si pojištění a pojistitel se vás zeptá na výši limitu pojistného plnění. Vyberete si ten nejnižší limit, nebo si raději připlatíte za vyšší pojistné plnění? Víte, jaká výše pojistného je vůbec optimální u povinného ručení, životního pojištění nebo cestovního pojištění? Nezapomeňte, že pojistný limit je částka, do jejíž výše vám pojišťovna uhradí případnou škodu, ani o korunu více. Věděli jste to?

Často si myslíme, že víme úplně vše. Jaké je potom naše překvapení, když zjistíme, že jsme se mýlili, nebo jsme nad něčím mávli rukou. Podobné je to s limity pojistného plnění, o kterých mají pojištění značně zkreslené představy. Přitom se jedná o jednu z nejdůležitějších věcí, kterých bychom si při sjednávání jakéhokoliv druhu pojištění měli všímat.

Co je to pojistný limit?

Pojistný limit je částka, kterou v pojistné smlouvě odsouhlasí pojištěný i pojistitel, představující nejvyšší možnou hranice pojistného plnění při jedné pojistné události, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Pojistné limity stanovují pojišťovny, výjimkou je povinné ručení, kde je nejnižší hranice pojistného plnění stanovená zákonem.

Nízký pojistný limit znamená nižší pojistné. Pokud však dojde k pojistné události a škoda zvolený limit přesáhne, zbytek je pojištěný povinen doplatit ze svého. Není tedy lepší sjednat si vyšší pojistný limit rovnou, zaplatit o pár korun více a mít jistotu, že v případě škody jsme opravdu dobře krytí?

Povinné ručení a limity pojistného plnění

Zákon o povinném ručení pojišťovnám nařizuje minimální hranici pojistného plnění, která činí 35 milionů korun při škodě na zdraví a 35 milionů korun při škodě na majetku. Pojišťovny však nabízí varianty s vyššími limity pojistného plnění až do částky 250 milionů korun při škodě na zdraví a 250 milionů korun při škodě na majetku. Je tedy na majiteli vozidla, jaký limit si zvolí. Všeobecně je doporučován limit alespoň 50 milionů korun při škodě na zdraví a 50 milionů korun při škodě na majetku. Jakkoliv se 35 milionů zdá hodně, při závažných nebo řetězových nehodách, může výše škody tuto částku hravě přesáhnout, a to zejména v případě škod na zdraví nebo životě.

Životní pojištění a limity pojistného plnění

Také u životního pojištění hraje limit pojistného plnění velkou roli. Nastavení pojistné částky se odvíjí od správného vyhodnocení míry rizika. Její výše je individuální a závisí na konkrétní možnostech a potřebách pojištěného. Životní pojištění by mělo v případě pojistné události pokrýt až několik měsíců života pojištěného a jeho rodiny. Optimální pojistná částka by proto měla činit nejméně dvojnásobek spíše trojnásobek, v ideálním případě pětinásobek ročního příjmu pojištěného. Důležitá je pojistná částka zejména v případě, kdy je na příjmu pojištěného závislá celá rodina.

Cestovní pojištění a limity pojistného plnění

S létem souvisí dovolené a tedy i cestovní pojištění, které kryje náklady na léčbu nemoci či úrazu. Při stanovení pojistných částek je třeba brát v potaz vysoké ceny zdravotního ošetření v zahraničí. Jinou pojistnou částku potřebujeme na nákupy do Německa a jinou při vícedenní dovolené v Alpách. Všeobecně se doporučuje nejméně 1,5 milionů korun u léčebných výloh pro Evropu a 3 miliony korun pro svět, alespoň 1 milion korun pro odpovědnost za škody na zdraví a majetku. Vyššími limity však nikdy nic nezkazíte, právě naopak. Pokud byste někomu způsobili úraz s trvalým následky, může vás to stát více než jeden milion korun. Spočítat ceny cestovního pojištění

Cestovní pojištění a repatriace: Kolik stojí převoz nemocného zpět do ČR?

Čas letních dovolených se opět chýlí ke konci. To však neznamená, že přestaneme být obezřetní při výběru cestovního pojištění. Drahá totiž není pouze samotná léčba, ale i takový převoz nemocné či zraněné osoby ze zahraniční dovolené domů se může vyšplhat nejen na desítky, ale i stovky tisíc až miliony korun.

Číst článek >

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 15
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Limity, Pojistné, Pojištění plnění

Archiv