Provozovat vozidlo ve špatném technickém stavu se nemusí vyplatit

Provozovat vozidlo ve špatném technickém stavu se nemusí vyplatit

Provozovat vozidlo ve špatném technickém stavu se nemusí vyplatit

Obzvláště tehdy způsobí-li majitel vozidla ve špatném technickém stavu dopravní nehodu, v jejímž důsledku byla způsobena škoda jiné či jiným osobám na jejich zdraví, životě či majetku. Pojistitel sice škodu poškozenému uhradí v plné výši, ale po viníkovi může celé vyplacené pojistné plnění požadovat zpět. V některých případech může jít i o miliony.

Na silnicích lze tu a tam potkat motorové vozidlo, jehož technický stav není dobrý už na první pohled. Přesto je jejich majitelé bez obav používají. Tito majitelé se velmi často domnívají, že s platnou technickou kontrolou a uhrazeným povinným ručením jim žádné nebezpečí nehrozí. Není to pravda, a pokud zaviní nehodu s následkem škody, může po nich pojišťovna požadovat náhradu vyplaceného pojistného plnění. V jakých případech se to může stát?

Pozor na porušení pravidel provozu na pozemních komunikací

Dle zákona jsou všichni účastníci silničního provozu povinni dodržovat základní pravidla a povinnosti. Velké množství řidičů se však domnívá, že stačí mít pojízdné vozidlo s potvrzením o technické kontrole a platné povinné ručení (pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla). Podstatnou roli však hraje i aktuální technický stav vozidla.

V rámci povinného ručení je pojišťovna povinna uhradit škodu, kterou pojištěný způsobí na majetku, zdraví či životě dalšího účastníka silničního provozu. Pokud však pojišťovna prokáže, že majitel vozidla a viník nehody porušil některou z povinností týkající se silničního provozu, má právo vyplacené pojistné plnění požadovat zpět.

Jednou z povinností je provozování vozidla v dobrém technickém stavu. Pokud pojišťovna prokáže, že majitel vozidla způsobil nehodu ve vozidle, které svým technickém stavem či konstrukcí neodpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikací, a mělo to zároveň vliv na vznik dopravní nehody, je pojištěný povinen pojišťovně vrátit pojistné plnění. To samé platí v případě, kdy je zjištěno, že vozidlu nebyla technická způsobilost k provozu vůbec schválená (nemá potvrzení o provedené technické kontrole).

Případy ze života a soudních síní

Někteří řidiči se domnívají, že jim se to stát nemůže. Reálné případy ze soudních síní ukazují, že opak je pravdou. Chybu musel přiznat řidič nákladního vozidla, jehož případ se dostal až k Nejvyššímu soudu. Pojišťovna po něm požadovala náhradu vyplacené škody poté, co způsobil dopravní nehodu v důsledku technické závady. K dopravní nehodě totiž došlo následkem náhlého vybočení vozidla, které bylo způsobeno zlomením a ztrátou spodní části listu nákladního vozidla v důsledku vadné levé přední listové pružiny.

Soudní jednání zpočátku pro pojištěného a viníka nehody vypadalo nadějně. Soud prvního stupně žalobu pojistitele zamítl s odůvodněním, že závada byla obtížně zjistitelná a jinak bylo vozidlo v dobrém technickém stavu. Pojistitel výsledek odmítl uznat a odvolal se k Nejvyššímu soudu, který jeho nárok po důkladném šetření uznal.

„Skutková podstata stanovená v § 10 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tak může být naplněna nejen takovým provozováním, při němž má provozovatel (resp. osoba, které vozidlo svěří) možnost rozpoznat při zachování obvyklé opatrnosti neodpovídající technický stav, resp. plněním svých povinností při péči o vozidlo tomuto stavu předejít, ale jakýmkoliv provozováním vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí,” bylo uvedeno v závěrečném rozsudku Nejvyššího soudu.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 14
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Technická kontrola, Technický stav, STK, Pojištění plnění, Povinné ručení

Archiv