Do jakých zemí můžete letos bez obav cestovat?

Do jakých zemí můžete letos bez obav cestovat?

Kam lze cestovat - covid

Pandemie koronaviru obrátila naruby plány na letošní letní dovolenou tisícům Čechů. Mnozí z nich raději zůstanou v Česku, jiní se cestování do zahraničí vůbec nebojí. Do kterých zemí už se smí cestovat?

Koronavirus zasáhl celý svět. Některé země postihl více, jiné méně, ušetřena však nebyla žádná. Po více než třech měsících velmi přísných omezeních a karantény epidemie pomalu ustupuje a jednotlivé země pozvolna otevírají své hranice cizincům. Cestovní ruch se tak velmi pomalu začíná vzpamatovávat. 

porovnání cestovního pojištění

Vládní “semafor” říká, kam se může a kam nikoliv

Česká vláda vytvořila interaktivní mapu světa, která podporuje bezpečné cestování bez obav o zdraví. Tento tzv. semafor rozděluje členské země Evropské unie do tří barevných skupin na základě míry rizika nakažení koronavirem. Nejméně rizikové země jsou vyznačeny zelenou barvou, středně rizikové oranžovou barvu a vysoce rizikové červenou barvou. Vládní semafor je průběžné aktualizován dle vývoje v jednotlivých zemích.

Uvolněné hranice a cestování mimo ČR se zatím vztahuje pouze na území Evropské unie, Švýcarsko, Norsko a Island. Mimo EU se cestovat nedoporučuje vůbec a pokud ano, tak pouze v nezbytných případech. 

Většina zemí mimo EU má své hranice tak jako tak uzavřeny. S otevíráním hranic mimo ČR by se mělo začít až v průběhu července a jako první se otevřou hranice států s dobrou epidemiologickou situaci. Jako první by se měly údajně otevřít hranice do Jižní Koreje a Izraele.

“Opakovaně jsme se s kolegy shodli, že je to třeba koordinovat v rámci EU. Nedává valný smysl, aby jeden či dva členské státy otevřely hranice s třetí stranou. Potom vzniká obrovský problém s kontrolou. Evropská komise doporučila vnější hranice Evropské unie ponechat do 15. června uzavřené s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů či návratu občanů Evropské unie,“ míní ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Rozdělení zemí EU do tří rizikových kategorií

Semafor je nutné brát pouze jako orientační nástroj, kam se Češi mohou vydat v době koronavirové krize. Před každou cestou je nanejvýše vhodné ověřit si stávající situaci ve vybrané zemi včetně projíždějících zemích. Český vládní Semafor totiž nebere v potaz, nakolik přísný režim panuje na hranicích cizích států. Určitě je vhodné sledovat stránky ministerstva zahraničí.

mapa rizikových zemí - cestování coronavirus
Nejméně rizikové země (zelené)

Do zeleně vyznačených zemí lze cestovat svobodně a bez omezení. Nejsou vyžadovány negativní testy na Covid-19, ani pobyt v karanténě po návratu domů. U států, které omezují vstup na své území, se cestování řídí podmínkami v této zemi.

 • Bulharsko - bez omezení

 • Česká republika

 • Dánsko

 • Estonsko

 • Finsko

 • Francie

 • Chorvatsko - bez omezení

 • Irsko

 • Island

 • Itálie

 • Kypr - bez omezení

 • Lichtenštejnsko

 • Litva

 • Lotyšsko

 • Lucembursko

 • Maďarsko - bez omezení

 • Malta

 • Německo - bez omezení

 • Nizozemsko

 • Norsko

 • Polsko - bez omezení, s výjimkou Slezského vojvodství

 • Rakousko - bez omezení

 • Rumunsko

 • Řecko  - bez omezení, může být proveden namátkový test na Covid-19

 • Slovensko - bez omezení

 • Slovinsko - bez omezení

 • Španělsko - nouzový stav včetně povinné karantény ukončen k 1.7.2020

 • Švýcarsko

Středně rizikové země (oranžové)

Do těchto zemí je vhodné cestovat při dodržení bezpečnostních opatření. Doporučeno je dodržování zvýšené hygieny, sociální zdrženlivost i nošení roušek.

 • Belgie 

 • Velká Británie

Vysoce rizikové země (červené)

Do těchto zemí není doporučeno cestovat vůbec, dokud nebude situace vyhlášena oficiálně za bezpečnou. Při návratu do Česka je vyžadován negativní test na Covid-19.

 • Portugalsko

 • Polsko - Slezské vojvodství 

 • Švédsko

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 4

Sdílet na Facebooku

Archiv