Co je bodový systém a jak funguje?

Co je bodový systém a jak funguje?

Bodvý systém, policisté

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel.

porovnání povinného ručení

Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za méně či více závažné přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu. 

Co je bodový systém? 

Bodový systém byl na území České republiky zaveden 1. července 2006 a podrobně jej definují dva zákony č. 411/2005 Sb. a č.226/2006 Sb. týkající se provozu na pozemních komunikacích na území ČR.  

Bodový systém byl zaveden z důvodu dlouhodobého nárůstu počtů dopravních přestupků i nehod. Nejdůležitějším úkolem bodového systému se stal požadavek na snížení počtu dopravních přestupků a nehodovosti za pomoci preventivního působení na řidiče. 

Prevence prostřednictvím bodového systému spočívá v udělování trestných bodů. Každý přestupek je dle závažnosti ohodnocen určitým počtem bodů až do hodnoty 7. Trestné body se sčítají a v momentě, kdy řidič “nasbírá” 12 bodů, čeká jej ztráta řidičského oprávnění až na dobu jednoho roku

Jak bodový systém funguje v praxi? 

Bodový systém v ČR je závazný pro všechny řidiče, kterým byl udělen řidičský průkaz v ČR. Za prokázaný dopravní přestupek je řidiči udělený příslušný počet trestných bodů a případně další trest (např. finanční pokuta, odebrání řidičského průkaz na určitou dobu).  

Při plném počtu bodů řidič obdrží písemné oznámení, na základě něhož je povinen odevzdat řidičský průkaz na dobu 12 měsíců. Po tuto dobu nesmí usednout za volant a řídit vozidlo na veřejných komunikacích. Pokud řidič nesouhlasí, má dle zákona právo podat námitku a to do 5 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení. 

Po uplynutí lhůty smí řidič požádat o vrácení řidičského průkazu a to na příslušném úřadu s rozšířenou působností. To však neznamená, že se řidič staví na úřadě a řidičák dostane bez řečí zpět. Podmínkou vrácení řidičského průkazu je přezkoušení odborné způsobilosti v autoškole, vyšetření u praktického lékaře a u dopravně-psychologického lékaře. 

Lze si bodové konto vylepšit? Jak? 

Řidič, který už nějaké body obdržel, si své bodové konto může vylepšit. Pokud následujících dvanáct měsíců od bodovaného přestupku žádný další přestupek nespáchá, jsou řidičům automaticky odečteny až 4 trestné body. 

Řidič může také požádat o odečtení 3 trestných bodů, pokud absolvuje školu smyku. Tuto žádost však může podat pouze řidič, který na svém kontě nemá více než 10 trestných bodů a nebyl bodován za žádný vážný přestupek s hodnotou 7 bodů (např. řízení v opilosti). 

Řidič - bodový systém

Jak řidič zjistí počet bodů? 

Na současném bodovém systému je kritizováno nejčastěji to, že se řidiči o udělení bodů nemusí vůbec dozvědět, pokud nejsou sami aktivní. Správně by obodovanému řidiči mělo poštou přijít písemné oznámení nejpozději do 14 dnů na adresu trvalého bydliště provozovatele vozidla uvedeného v technickém průkazu.  

Ve vlastním zájmu by se proto řidiči měli o svůj bodový stav zajímat a hlídat si jej. Určitě je užitečné vědět, jakými způsoby lze stav bodového konta zjistit. Výpis bodů, pokud nějaké řidič má, zjistí řidič z výpisu, který mu na jeho žádost vydají na magistrátu, oddělení registru řidičů nebo kontaktním místě Czech POINT v místě trvalého bydliště.  

Vlastníci datových schránek mají navíc možnost využít bodový systém online a získat výpis, aniž by museli osobně chodit na úřad. Poplatek za zaslání výpisu vychází cca na 100 Kč.

Bodový systém čekají velké změny 

Již od roku 2015 se jedná o změnách a zjednodušení bodového systému, který by měl vést ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území ČR. Návrh novely současného zákona byl představen v roce 2020 a předpokládá se, že platit začne od 1. ledna 2022 (dle informací na stránkách ministerstva dopravy ČR).

V plánu je bodový systém zjednodušit na tři sazby bodů 2, 4 a 6 a na čtyři pásma pokut v blokovém (max. 5 000 Kč) a ve správním řízení (max. 75 000 Kč). U bagatelních přestupků je navrhováno snížení pokut. Naopak u vážnějších a vědomých přestupků by měly být postihy značně zpřísněny. Navrhována je také možnost zasílání stavu bodového konta prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv či datové schránky.

Vedle toho by mělo dojít k zavedení řidičského průkazu na zkoušku. Začínající řidiči by po dobu prvních dvou let od získání řidičského průkazu měli nižší bodovou hranici a to pouze 6 bodů. Důvodem je statisticky doložený fakt, že začínající řidiči s krátkou praxí jsou častými viníky vážných a tragických dopravních nehod.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 20

Sdílet na Facebooku

Archiv