Povinné ručení lze vypovědět z 8 různých důvodů: Znáte je?

Povinné ručení lze vypovědět z 8 různých důvodů: Znáte je?

Povinné ručení lze vypovědět z 8 různých důvodů: Znáte je?

Povinné ručení se uzavírá vždy na dobu určitou, obvykle na jeden rok. Za normálních okolností jej lze vypovědět pouze k výročnímu datu sjednání pojištění. A i to má svá pravidla. Během pojistného období povinné ručení vypovědět lze také, ale pouze za určitých okolností.

Končí vaše pojistné období nebo hledáte výhodnější povinné ručení? Sjednejte si ho s námi!

Spočítat
povinné ručení

8 důvodů, kdy lze ukončit povinné ručení

 1. Výpověď k datu výročí
 2. Zákonné pojištění lze ukončit k datu výročí, tedy k datu, kdy bylo pojištění uzavřené. Aby byla výpověď uznána za platnou, musí být pojistiteli doručena nejpozději 6 týdnů před tímto datem.

 3. Výpověď povinného ručení dohodou
 4. Obě strany - pojistitel i pojištěný - se samozřejmě mohou na výpovědi dohodnout. Podmínky ukončení smlouvy musí být popsány v písemné dohodě. Tento způsob ukončení povinného ručení není příliš obvyklý.

 5. Vznik pojistné události
 6. Během tří měsíců následujících ode dne nahlášení pojistné události má pojištěný právo ukončit povinné ručení. Po doručení písemné výpovědi běží lhůta dlouhá 1 měsíc, po jejímž uplynutí je povinné ručení ukončeno.

 7. Po uzavření povinného ručení
 8. Dva měsíce od sjednání pojistné smlouvy má pojištěný právo ukončit pojistnou smlouvu o povinném ručení. Výpovědní lhůta trvá 8 dní ode dne doručení výpovědi.

 9. Prodej vozidla
 10. V případě prodeje vozidla povinné ručení zaniká automaticky v den, kdy původní pojištěný pojistiteli nahlásí změnu vlastníka. Změnu je nutné doložit kupní smlouvou případně kopií velkého technického průkazu, ve kterém je již uveden nový majitel.

 11. Krádež vozidla
 12. V případě odcizení vozidla povinné ručení zanikne v den, kdy bylo pojišťovně nahlášeno jeho odcizení. Pojištěný musí samozřejmě doložit zprávu od Policie ČR

 13. Odhlášení vozidla z registru
 14. Pokud se vlastník rozhodne vozidlo vyřadit z registru a neprovozovat jej, není povinen platit povinné ručení. Změnu samozřejmě musí nahlásit pojišťovně, a to v podobě záznamu o vyřazení vozidla z registru.

 15. Změna výše pojistnéhou
 16. Pokud pojistitel upraví výši pojistného, má pojištěný právo vypovědět povinné ručení a to během následujících 30 dní ode dne doručení informace o změně pojistného.

Víte, jak ukončit smlouvu o povinném ručení?

Od nového roku nás pravděpodobně čeká postupné zdražení povinného ručení. Možným řešením se často může stát přechod k jiné pojišťovně. Než však dojde ke skutečné změně, musíte správně vypovědět stávající smlouvu o povinném ručení.

Číst článek >

Výpověď musí mít písemnou podobu

Ať už je důvod ukončení povinného ručení jakýkoliv, musí splňovat hned několik náležitostí, aby byla pojišťovnou uznána za platnou. Základní podmínkou je písemná podoba výpovědi, která musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení (název firmy)
 • Trvalé bydliště (sídlo firmy)
 • Rodné číslo (datum narození, IČO)
 • Kontakt (telefon, e-mail)
 • Číslo pojistné smlouvy a datum podpisu
 • Důvod výpovědi povinného ručení
 • Značka a typ vozidla, SPZ
 • Podpis pojištěného

Výpověď si samozřejmě můžete sepsat sami. Mnohem lepší a hlavně jednodušší je stáhnout si výpověď povinného ručení vzor na internetu, který snadno vyplníte, podepíšete a doporučení odešlete na příslušnou pojišťovnou. Výpověď samozřejmě můžete doručit i osobně. Vždy si ale nechte vystavit potvrzení o přijetí. Nezapomeňte dodržet termín!


Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 36
Sdílet na Facebooku

Články související s těmito výrazy:

Povinné ručení, Pojistné podmínky

Archiv