epojisteni logo

Životní pojištění pro děti

  • Chraňte své blízké před finančním dopadem Vaší smrti

  • Vybereme Vám životní pojištění z široké nabídky

  • Nabízíme též životní pojištění pro zaměstnance

Je zcela běžné, že rodiče chtějí své děti dokonale zabezpečit a ochránit. Jedním ze způsobu, jak to zajistit, je vhodně zvolené životní pojištění pro děti. Některé pojišťovny nabízí speciální dětské balíčky, jindy se může jednat o jednotlivá pojištění (např. úrazové pojištění, rodinné pojištění, životní pojištění a další). Jak je patrné životní pojištění pro děti může mít různou podobu a jeho součástí můžete být také spořící složka.

Pojištění rodiče jsou základ

V první řadě si rodiče musí uvědomit, že na dítěti není závislá celá rodina. Zodpovědní rodiče by tedy měli začít pojištěním sebe sama, čímž své děti zabezpečí pro případ, kdy se o ně nebudou moci postarat sami (např. z důvodu nemoci, úrazu či úmrtí). Pro tyto případy slouží rizikové životní pojištění a případně i investiční a kapitálové životní pojištění se spořící a investiční složkou.

Úrazové pojištění pro děti

V průběhu dětství a dospívání hrozí dítěti mnohá nebezpečí. Děti jsou divoké a drobným a bohužel leckdy i větším úrazům se nelze zcela vyhnout. Aby dítě v takových případech mělo nárok na “bolestné”, hodí se úrazové pojištění. Dojde-li k úrazu, je mu vyplacené pojistné plnění na základě pojistných podmínek uvedených ve smlouvě.

Kromě standardního úrazového pojištění, je možné dítěti uzavřít pojištění velmi závažných onemocnění, jako je například cukrovka, encefalitida, mozková obrna či meningitida a další. Z dalších připojištění je využíváno sjednání denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu či pobytu v nemocnici.

Pojištění a spoření v jednom

Velku oblíbeným produktem je sjednání pojištění, který zahrnuje pojistnou ochranu i spoření zároveň. Dítě je dobře pojištěné a zároveň jsou mu na speciálním účtu spořeny peníze. Podobně jako u dospělých lze sjednat životní pojištění pro děti se spořící či investiční složkou. Za rozsah pojištění a rozvržení poměru částek určených pro pojistnou ochranu a spoření je logicky zodpovědný zákonný zástupce, tedy rodiče.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo