epojisteni logo

Pojištění na blbost porovnání

 • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli

 • Široká škála limitů plnění

Pojištění na blbost porovnání

Pojištění odpovědnosti patří k základním typům pojištění. I přesto jej řada lidí stále opomíjí a zapomínají přitom, že škodu je snadné způsobit v podstatě komukoliv, kdekoliv a kdykoliv. Podle nového občanského zákoníka, který platí od 1. ledna 2014, již nestačí ve většině případech ústní či písemná omluva, ale škodu je nutné nahradit ve finanční podobě. A výši odškodného již dnes neurčují tabulky, ale soudy. A ty přihlížejí k nejrůznějším okolnostem případu a dopadů na život poškozeného.

Pojištění odpovědnosti je proto stále více důležitější nejen při zaměstnání, ale také v běžném životě. Pojištění odpovědnosti se vždy vztahuje na škody, které svou činností můžete způsobit dalším osobám, a vztahuje se konkrétně na:

 • škody na zdraví

 • škody na majetku

 • finanční škody

Typy pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti zahrnuje několik typů, které se dělí podle činnosti. V zásadě rozlišujeme:

 • Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanské životě

 • Pojištění odpovědnosti zaměstnace vůči zaměstnavateli

 • Pojištění odpovědnosti vlastníka či nájemce nemovitosti

 • vadnou manuální činností při montážích, opravách a stavebních pracích

 • Pojištění profesní odpovědnosti

 • Povinné ručení

Pojistná částka a pojistné plnění

Volba správné výše pojistné částky je velmi důležitá. V případě nízké pojistné částky bude škoda uhrazena pojišťovnou pouze do výše smluvené částky. Zbytek bude pojištěný povinen uhradit z vlastních zdrojů. To platí zejména v případě způsobené škody zaměstnavateli, která má dokonce zákonné právo požadovat úhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrného platu zaměstnance. Ale i škody v běžném životě mohou být vysoké desítky až stovky tisíc korun. To platí zejména v případech škod na zdraví.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo