epojisteni logo

Upozornění: Společnost AXA se postupně včleňuje do skupiny UNIQA, pro klienty pojišťovny AXA se nic nemění. Není třeba provádět žádné další kroky. Více podrobností naleznete v článku:  Významné pojišťovny spojily síly: AXA nově součástí skupiny UNIQA!


Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE

Cestovní pojištění AXA ASSISTANCE je možné sjednat ve variantách Mini, Basic, Standard, Excellent a Dovolená autem s odlišným rozsahem krytí a limity plnění. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Vyšší nebo nižší rozsah krytí a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.


Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:
- Evropa – zeměpisná oblast Evropy, dále pak Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Gruzie.
- Celý svět – všechny státy a území světa mimo USA a Kanady
- USA a Kanada – všechny státy a území světa.


Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“. Název produktu v závorce představuje název, kterým je pojmenován v pojistných podmínkách.


Pojištění léčebných výloh
Tabulka tarifů a limitů plněníMini (Reference super)Basic (Reference super plus)Standard (Komfort)ExcellentDovolená autem (dovolená bez starostí)

Celkový limit

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

5 000 000 Kč

500 000 000 Kč

500 000 000 Kč

Repatriace a transporty

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

Ošetření zubů

6 000 Kč

6 000 Kč

11 000 Kč

13 000 Kč

13 000 Kč

Pojištění zásahu horské služby při pojistné události

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

Doprava doprovázející osoby

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

do limitu léčebných výloh

Ubytování doprovázející osoby

100 €/noc; max. 10 nocí

100 €/noc; max. 10 nocí

150 €/noc; max. 10 nocí

200 €/noc; max. 10 nocí

200 €/noc; max. 10 nocí

Pojištění rizik souvisejících s terorismem

-

-

2 500 000 Kč

5 000 000 Kč

5 000 000 Kč


Asistenční služby
Tabulka tarifů a limitů plněníMini (Reference super)Basic (Reference super plus)Standard (Komfort)ExcellentDovolená autem (dovolená bez starostí)

Turistické a lékařské informace

ano

ano

ano

ano

ano

Telefonická pomoc v nouzi

ano

ano

ano

ano

ano

Tlumočení a překlady

ano

ano

ano

ano

ano

Pojištění právní ochrany

-

-

20 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Lifestyle asistence

-

-

-

ano

ano

Pojištění zavazadel
Tabulka tarifů a limitů plněníMini (Reference super)Basic (Reference super plus)Standard (Komfort)ExcellentDovolená autem (dovolená bez starostí)

Celkový limit /
Limit na kus

-

-

20 000 Kč /
10 000 Kč

40 000 Kč /
20 000 Kč

40 000 Kč /
20 000 Kč

Ztráta dokladů

-

-

4 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

Elektronika, sportovní vybavení
- celkový limit

-

-

10 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Pojištění obchodního vybavení
- celkový limit

-

-

-

40 000 Kč

40 000 Kč


Úrazové pojištění
Tabulka tarifů a limitů plněníMini (Reference super)Basic (Reference super plus)Standard (Komfort)ExcellentDovolená autem (dovolená bez starostí)

Smrt úrazem

150 000 Kč

150 000 Kč

250 000 Kč

500 000 Kč


500 000 Kč

Trvalé následky úrazu

300 000 Kč

300 000 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč


Pojištění odpovědnosti za škodu
Tabulka tarifů a limitů plněníMini (Reference super)Basic (Reference super plus)Standard (Komfort)ExcellentDovolená autem (dovolená bez starostí)

Škody na zdraví

-

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

25 000 000 Kč

25 000 000 Kč

Škody na majetku

-

500 000 Kč

500 000 Kč

10 000 000 Kč

10 000 000 Kč

Následné finanční škody

-

-

-

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Spoluúčast

-

Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 %

Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 %

Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 %

Při škodách nad 5 000 Kč bez spoluúčasti, do 5 000 Kč spoluúčast 100 %

Další pojištěná rizika
Tabulka tarifů a limitů plněníMini (Reference super)Basic (Reference super plus)Standard (Komfort)ExcellentDovolená autem (dovolená bez starostí)

Zpoždění a zrušení letu

-

-

-

500 Kč/hod, max 10 000 Kč

500 Kč/hod, max 10 000 Kč

Pojištění zpoždění zavazadel

-

-

-

5000 Kč

5000 Kč

Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu

-

-

-

-

Reálné náklady

Pokračování v cestě/návrat domů (hromadná doprava)

-

-

-

-

Reálné náklady

Přechodné ubytování

-

-

-

-

80 €/os/noc;max. 2 noci

Repatriace neopraveného vozidla

-

-

-

-

55 000 Kč (pokud vozidlo není opravitelné do 5 pracovních dníRozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla¬dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Hrazeny jsou zejména:lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, diagnostická vyšetření, léčba včetně operace a léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, náklady na nemocniční stravu, repatriace v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů použít veřejný dopravní prostředek. Náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů použít veřejný dopravní prostředek. Dále jsou z pojištění hrazeny přiměřené cestovní náklady a náklady na ubytování doprovázející osoby.


Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.


Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí nebo jejich odcizení. Pojištění se nevztahuje na peníze, cennosti, drahé kovy, klenoty, elektroniku, výpočetní techniku věci sloužící k výdělečné činnosti, sbírky, sportovní vybavení (výjimku tvoří lyže a snowboardy, na které se pojištění vztahuje) aj dle pojistných podmínek.


Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.


Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sport v ceně; rizikový a organizovaný sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda daná aktivita byla pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.


Běžné sporty včetně zimních sportů – provozování běžných a zimních sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného.


Rizikové sporty – sporty provozované jak na rekreační úrovni tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně. Pro účely tohoto pojištění jsou mezi profesionální sportovce řazení také ostatní členy sportovního týmu. Provozování sportů uvedených v této kategorii lze připojistit za podmínek a v souladu s příslušnými zvláštními pojistnými podmínkami. Rizikové sporty jsou připojištěny výběrem varianty pojištění s názvem "Rizikový sport".


Běžné sporty jsou následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni: aerobic, airsoft, aquaerobic, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, boccia, bowling, bruslení na ledě, bumerang, bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, cykloturistika, dragboat - dračí lodě, fitness a bodybuilding, florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, pozemní a lední hokej, hokejbal, horské kolo (vyjma sjezdu), cheerleaders (roztleskávačky), in-line bruslení, jízda lodí po kanálech (Holandsko, Francie), jízda na koni, slonovi nebo velbloudovi, jízda na tobogánu a vodní skluzavce, jízda na vodním banánu, jízda na vodním šlapadle, jóga, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW1 a WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, kickbox – aerobic, koloběh, kolová, korfbal, krasobruslení, kriket, kulečník, kuličky, kulturistika, kuželky, lakros, lyžování a snowboarding po vyznačených trasách včetně překonávání překážek ve snowparku (vyjma skoků), metaná, mini trampolína, minibike, minikáry, moderní gymnastika, nízké lanové překážky (do 1,5 m), nohejbal, orientační běh (včetně radiového), paintball, pétanque, plavání, plážový volejbal, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst s hloubkou do 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, rafting stupně obtížnosti WW1 a WW2, showdown, skákací boty – power boot, softbal, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření (ze břehu), squash, stolní fotbal, stolní hokej, stolní tenis, streetball, synchronizované plavání, šachy, šerm (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, turistika nebo treking v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 2UIAA a na značených cestách bez použití horolezeckých pomůcek a/nebo pohyb a pobyt v nadm. výšce do 3 500 m n. m., via ferrata stupně obtížnosti A, veslování, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo).


Rizikové sporty zahrnují všechny běžné sporty a níže vyjmenované sporty provozované jak na rekreační úrovni, tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně: aerotrim, aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox, MMA a další bojové sporty, akrobatické lyžování, akrobatický rock and roll, alpinismus, americký a australský fotbal, atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje, bagjump, biatlon, bikros, bouldering, box, wrestling, řeckořímský zápas a jiné zápasení, bublik, canyoning, cyklokros, cyklotrial, dostihy koňské, duatlon, fly fox, fourcross, freeboarding, freeride, freeskiing, freestyle, hasičský sport (včetně cvičení záchranných sborů), historický šerm (bojový), heliskiing, horolezectví a všechny druhy lezení, jachting (vyjma oceánské plavby), jízda na „U“ rampě, jízda na kole v bikeparku, mountainbiking, jízda na skateboardu či longboardu, jízda na snowboardu a lyžích mimo vyznačené trasy, jízda na snowscootu, jízda na vodním/sněžném skútru, kajak nebo kanoe stupně obtížnosti WW3 až WW5, kanoepolo, kiting a všechny jeho varianty, kneeboarding, krasojízda, kvadriatlon, lov nebo hon sportovní (s výjimkou lovu exotické divoké zvěře), lukostřelba, maraton, ultramaraton, moguls, monoski, motokáry, motoristické vodní sporty, motoskiering, mountainboarding na vyznačených trasách, paragliding a závěsné létání (rogalo), parasailing, parašutismus, parkour, pětiboj moderní, podvodní ragby, poledance, potápění s použitím dýchacích přístrojů do míst s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem nebo bez instruktora za předpokladu, že je pojištěná osoba držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu, potápění se žraloky, psí, koňské spřežení, rafting stupně obtížnosti WW3 až WW5, rope jumping, rugby, rybaření ze člunu, rychlobruslení, safari, saně, boby, snowtubbing na vyznačených trasách, seakayaking, silový trojboj, sjezd na horských kolech, skialpinismus, skiatlon, skiboby, skitouring, skoky do vody, skoky na laně - bungee jumping, skymaraton, ultraskymaraton, slackline, slamball, sledge hokej, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowrafting, snowtrampoline, speleologie, sportovní gymnastika, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), streetluge, stung pogo, surfing, windsurfing, trampolína, triatlon (včetně ironman), tricking, turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším než 2 UIAA s použitím pomůcek odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo pohyb a pobyt v nadmořské výšce nad 3 500 m, via ferrata stupně obtížnosti B až E, účast na rekonstrukci historické bitvy, vodní paragliding, vysoké lanové překážky (do 10 m.), vzpírání,wakeboarding, wallyball, zorbing.


Nepojistitelné sporty: aerials, base jump, běh s býky, buildering, cave diving (jeskynní potápění), cliffdiving, dragster, freediving, hoverboard, jachting - oceánská plavba, kajak, kanoe nad stupeň obtížnosti WW6, kaskadérství, artisti, letecké sporty, lov exotické divoké zvěře, motoristické sporty ostatní, potápění pod ledem, rafting nad stupeň obtížnosti WW6, severská kombinace, skeleton, skiextrém, skikros, skoky a lety na lyžích, sky surfing, skydiving - formace, sněžný skútr - sjezd, spartan race, sportovní boby v koridorech, sportovní saně v koridorech, swing jumping, technické potápění, tough mudder, výpravy nebo expedice do míst s extrémními klimatickými či přírodními podmínkami, popř. výpravy do rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.).

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo