Pojištění hrobu ochrání poslední místo odpočinku před útoky vandalů i živelnými událostmi

Pojištění hrobu ochrání poslední místo odpočinku před útoky vandalů i živelnými událostmi

Pojištění hrobu ochrání poslední místo odpočinku před útoky vandalů i živelnými událostmi

Pojistit si lze kde co. Některé typy pojištění jsou tak málo známé, že o nich lidé nemají ani tušení. Věděli jste například, že v nabídkách pojišťoven lze narazit na pojištění hrobů? Ačkoliv se toto pojištění může zdát prapodivné až tajuplné, jeho význam je vcelku praktický.

Hřbitovy jsou místem posledního odpočinku a k hrobům svých milovaných si lidé chodí posedět či položit květinu a svíčku. Bohužel jsou tato místa, k nimž bychom měli mít přirozenou úctu a respekt, častým cílem vandalů. Je známo mnoho případů, kdy vandalové poškodili hroby a tím i památku zesnulých. Na místě je vhodné zmínit nejen citovou, ale také majetkovou škodu, která se může dle náročnosti provedení hrobu a použitého materiálu vyšplhat až k desítkám tisíc korun. To však není jediné riziko, které tomuto poklidnému místu hrozí.

Jaká nebezpečí mohou hrobům hrozit?

Jak již bylo řečeno, hřbitovy jsou snadným cílem osob rády ničících majetek cizích osob. Zde jim navíc nehrozí žádné nebezpečí, protože mrtví se jednoduše již bránit nemohou. Výsledkem jsou popsané, polámané či jinak poničené náhrobky. Kradou se vázy s květinami, drahé urny či hodnotné rámečky. V úplně nejhorším případě může dojít i k vykopání a znesvěcení pozůstatků či rozbití urny. Dopadnout vandaly je však beze svědků téměř nemožné, a tak se poškození majitelé hrobů málokdy domohou úhrady způsobené škody.

Vandalové však nejsou jediní, kteří mohou hroby poškodit. Velice nepříjemný nebezpečím jsou také živelné pohromy, které dokáží napáchat pořádné škody. Na rozdíl od vandalů však přichází zřídkakdy. Nejčastěji škody na hřbitovech a jednotlivých hrobech napáchá spadlý strom, vichřice či bouřka. Ačkoliv se jedná o méně časté případy, dějí se a škody dosahují nemalých výšek.

Hroby ochrání pojištění

Pojištění hrobů kryje tedy škody, které může napáchat jak vandal tak i živelná událost. Pojištění hrobu jako majetku si však může sjednat pouze majitel hrobu nikoliv provozovatel hřbitova. Provozovatel hřbitova se může pojistit pouze pro případ živelných škod na hrobech,

V nabídce pojišťoven je však potřeba hledat, protože se nejedná o zcela běžnou nabídku. Pojištění hrobů najdeme například u České pojišťovny, Allianz či UNIQY. Pojištění hrobu bývá součástí pojištění majetku, nemovitosti či domácnosti. Jen málo pojišťoven jej nabízí jako samostatný produkt. Pojištění se vztahuje na hrob samotný, jeho pevné součásti (rámy, ozdoby, urny, podezdívky, náhrobní kameny, desky) i hrobku. Nepojistitelné jsou svíčky, květiny, věnce a věci, které lze volně přinést a odnést.

Pojistit si můžete i vlastní pohřeb

Kromě hrobů si můžete pojistit také vlastní pohřeb . Toto opět nepříliš známé pojištění lze objevit v nabídkách České pojišťovny a Pojišťovny České spořitelny. „Pojištění pohřbů má v naší nabídce dlouho tradici. První smlouvy byly sjednány prostřednictvím Společnosti přátel žehu a převedeny do správy České pojišťovny před padesáti lety. Největší rozmach pojištění pak nastal v 70. a 80. letech. V současnosti evidujeme přes 55 tisíc aktivních smluv,“ říká Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny. Pojištění využívají zejména starší lidé, přičemž převládají ženy, kteří se obávají, že jejich potomci jim nebudou schopni zajistit odpovídající pohřeb.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 12
Sdílet na Facebooku

Archiv