Vyúčtování elektřiny

  • Porovnání desítek různých dodavatelů
  • Vše velmi jednoduše, online a zdarma
  • Přechod k výhodnějšímu dodavateli zařídíme za vás
Výsledek
do 1 minuty
ušetříte
až 3 355 Kč ročně
15 Zákazníků zde nyní srovnává

Kdy chodí vyúčtování za elektřinu?

Platba elektřiny probíhá formou placení měsíčních záloh. Jejich výše je stanovená na základě spotřeby z předchozího roku. Jednou za rok se provede vyúčtování elektřiny, na základě kterého spotřebitel zaplatí nedoplatek nebo naopak obdrží přeplatek.

Chci výhodnější elektřinu

Jak takové roční vyúčtování elektřiny vypadá?

Vyúčtování elektřiny je často několikastránkové a obsahuje údaje, které se týkají spotřeby elektřiny, ale také obsahuje zákaznické údaje či informace o odběrném místě.

Na druhé straně může být uveden přehled všech přijatých plateb. Následuje detailní rozepsání plateb na jednotlivé složky (regulovaná složka, platba za silovou elektřinu, distribuce, ostatní služby a další) a po jednotlivých obdobích. Výsledkem je celková cena a informace, zda budete doplácet či nikoliv.

Na první straně jsou obvykle uvedeny:

  • kontaktní údaje odběratele a dodavatel včetně adres
  • zákaznické číslo odběratele, které slouží k identifikaci při komunikaci s dodavatelem
  • variabilní symbol – pro jednoznačné určení vašich plateb
  • daňovou rekapitulaci a finanční vyrovnání
  • výši a četnost záloh stanovených na další období
Chci výhodnější elektřinu

Mluví se o nás