epojisteni logo

Cestovní pojištění UNIQA pojišťovna

Cestovní pojištění Uniqa je možné sjednat ve variantách Basic, Standard, Excellent s odlišným rozsahem krytí a limity plnění. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Vyšší nebo nižší limit plnění pro léčebné výlohy a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.


Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:


- Zeměpisné území Evropy včetně ostrovů náležejících evropským státům a dále na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka.

- Území všech států světa.


Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého". Název produktu v závorce představuje název, kterým je pojmenován v pojistných podmínkách.

Pojištění léčebných výloh
Tabulka tarifů a limitů plněníBasic (L4I)Basic+ (L4I+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (rizikové sporty) (KS a KS+)

Celkový limit

4 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

5 000 000 Kč


Asistenční služby
Tabulka tarifů a limitů plněníBasic (L4I)Basic+ (L4I+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (rizikové sporty) (KS a KS+)

Celkový limit

4 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

7 000 000 Kč

5 000 000 Kč

Úrazové pojištění
Tabulka tarifů a limitů plněníBasic (L4I)Basic+ (L4I+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (rizikové sporty) (KS a KS+)

Smrt následkem úrazu

-

-

150 000 Kč

300 000 Kč


150 000 Kč

Trvalé následky úrazu

-

-

300 000 Kč

600 000 Kč

300 000 Kč

Denní odškodné

-

-

300 Kč/den

600 Kč/den

300 Kč/den


Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
Tabulka tarifů a limitů plněníBasic (L4I)Basic+ (L4I+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (rizikové sporty) (KS a KS+)

Celkový limit

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

5 000 000 Kč


1 000 000 Kč

Pojištění zavazadel
Tabulka tarifů a limitů plněníBasic (L4I)Basic+ (L4I+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (rizikové sporty) (KS a KS+)

Celkový limit

-

-

15 000 Kč

25 000 Kč

15 000 Kč

Limit na kus

-

-

5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč


Pojištění zachraňovacích nákladů
Tabulka tarifů a limitů plněníBasic (L4I)Basic+ (L4I+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (K5 a K5+)Standard a Standard+ (rizikové sporty) (KS a KS+)

Celkový limit

Max. 30% ze sjednané pojistné částky asistenčních služeb

Max. 30% ze sjednané pojistné částky asistenčních služeb

Max. 30% ze sjednané pojistné částky asistenčních služeb

Max. 30% ze sjednané pojistné částky asistenčních služeb

Max. 30% ze sjednané pojistné částky asistenčních služeb

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla¬dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Nutnými a přiměřenými náklady v souvislosti s pojistnou událostí se rozumí náklady zahrnující: ambulantní lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, zákroky a operace, předepsané léky, přeprava do nejbližšího vhodného zařízení.


Pojištění asistenčních služeb

Předmětem pojištění jsou následující prokazatelné náklady a služby na: repatriaci pojištěného, vyslání opatrovníka, předčasný návrat, náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku, náklady na právní pomoc v zahraničí, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů, zachraňovací náklady, odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu; zprostředkování finanční pomoci pojištěnému, náklady vzniklé zpožděním zavazadel a zpožděním letu.


Úrazové cestovní pojištění

Předmětem úrazového pojištění je pojištění trvalých následků úrazu, úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu a dále denní odškodné při hospitalizaci pojištěného v nemocnici v zahraničí v důsledku úrazu nebo nemoci.


Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí nebo vodou z vodovodních zařízení, nehodou nebo jejich odcizení. Pojištění se nevztahuje peníze, ceniny, cennosti, věci umělecké hodnoty a sbírky, věci sloužící k výdělečné činnosti, věci zapůjčené, převzaté, věci cizí a další předměty podle pojistných podmínek pojišťovny.


Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škodu vzniklou během pobytu v zahraničí způsobenou činností v běžném občanském životě při provozování turistických činností. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.


Sportovní aktivity

Rekreační sport v ceně; zimní, rizikový a organizovaný sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.


- Rekreační sport – provozování rekreačních sportů je pojištěno ve všech variantách pojištění v ceně.


- Rizikový a organizovaný sport – pro riziko provozování sportů spadajících do této kategorie je nezbytné sjednat připojištění. Rizikový a organizovaný sport je pojištěn v rámci produktů Standard a Standard+, pokud je vybráno ve variantách pojištění "Rizikové sporty".


- Zimní sporty - pro riziko provozování sportů spadajících do této kategorie je nezbytné sjednat připojištění, provozování zimních sportů je pojištěno v rámci produktů Basic+, Standard+ a Excellent+.


Rekreační sporty: provozování rekreačních sportů je obsaženo v základním pojištění. Do rekreačních sportů náleží všechny sportovní činnosti nezařazené do nebezpečných, zimních nebo nepojistitelných sportů. Dále do rekreačních sportů naleží krátkodobé plážové adrenalinové aktivity, které si pojištěný zakoupil přímo na pláži od místního poskytovatele služeb tj. např. jízda na banánu, jízda na vodním skútru, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem apod.).


Rizikové a organizované sporty: akrobacie a skoky na lyžích, alpské lyžování, americký fotbal, BMX freestyle+racing, bojové a kontaktní sporty, kanoistika na divoké vodě od 3. stupně obtížnosti, kayakrafting, létání balónem, lezení v ledu po umělé stěně (icebreaker), lov ryb harpunou, lov sportovní, lov zvěře se zbraněmi, motoristické a letecké sporty všech druhů, motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě, ountainboarding, paragliding, parasailing, parašutismus, plachtění a létání všech druhů, přístrojové potápění, rafting od 3. stupně obtížnosti a jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, speleologie, skateboarding, slaňování (abseiling), tandemový seskok, veřejně organizované sportovní soutěže, Via Ferrata B-D, vysokohorská turistika od 3.000 m n.m. do 5.000 m n.m., zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, závěsné létání, dále profesionálně provozovaný jakýkoliv druh sportu a jiné obdobně nebezpečné sporty.


Zimní sporty: běh na lyžích, bruslení, jízda na bobech, krasobruslení, rychlobruslení, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených sjezdovkách a trasách, skibobech a saních.


Nepojistitelné sporty: skoky na laně, canyoning, lyžováni a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5.000 m n.m. a horolezectví.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo