epojisteni logo

Nejčastější dotazy pojištění domácnosti:


Nejčastější dotazy pojištění nemovitosti:Co je pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti je určeno k ochraně vybavení nemovitosti, jako je nábytek, elektronika, starožitnosti, koberce, atd., ale také nemovitých stavebních součástí , jako jsou například vestavěné skříně, kuchyňské linky, tapety, podlaha a podobně.


Domácnost může být v domě, bytě, chatě, garáži či jiné nemovitosti, nebo její části (ve sklepě, na půdě). K běžnému pojištění domácnosti není nutný znalecký posudek nebo prohlídka domácnosti pojišťovacím poradcem. Odhady jsou nutné pouze v případě nadstandardního pojištění na výjimečně velké pojistné částky. Pojistit je možné jak domácnost, jejímž jsem vlastníkem, tak domácnost, kterou si jen pronajímáte. Pokračovat

Které věci pojištění chrání?

Pojišťovny se mezi sebou mírně liší v tom, které věci považují za základní vybavení domácnosti. Pojištění tedy chrání ty věci, které jsou součástí Vaší pojištěné domácnosti, ale současně jsou uvedeny v konkrétních pojistných podmínkách pojišťovny. Je proto dobré pozorně si pojistné podmínky vybrané pojišťovny projít.K věcem, které jsou brány za základní domácnost a jsou uvedeny v pojistných podmínkách, je ale vždy možné pojistit si navíc i konkrétní předměty, kterých si ve své domácnosti ceníme, např. obraz, orchidej, atd. Pojištění těchto jednotlivě specifikovaných věcí ale nelze pojistit samostatně bez pojištění domácnosti!  Pokračovat

Jaká rizika pojištění kryje?

Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší nejen výčtem pojištěných věcí, ale též výčtem rizik, na které se pojištění vztahuje. Obecně lze rizika rozdělit do dvou základních skupin: riziko krádeže věcí a riziko živelné zkázy , tedy zkázy vzniklé např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, záplav, povodní, zemětřesení, pádu stromu či letadla, atd. Nejčastěji pojištění domácnosti kryje poškození těmito riziky: požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz nebo zřícení letadla, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, vodovodní škoda, kanalizační škoda, poškození potrubí nebo topných těles.  Pokračovat

Jaké jsou možnosti připojištění?

K základnímu pojištění je možné se připojistit proti celé řadě dalších rizik. Nejčastěji jsou to: povodeň, krádež a vandalismus, odpovědnost členů domácnosti za škody a pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti.  PokračovatJaké jsou nejčastější chyby při sjednávání pojištění domácnosti?


Proti čemu mě ochrání pojištění nemovitosti?

Záleží na jednotlivém typu pojištění nemovitosti, jak široké spektrum rizik kryje. Výčet rizik je vždy dán konkrétní pojistnou smlouvou. Základními, vždy krytými riziky, jsou živelné pohromy jako: požár, výbuch, úder blesku nebo pád letadla. Většinou nabízejí pojišťovny možnost rozšíření ochrany také o další rizika, jakými jsou například: záplava, povodeň, pád stromu, vichřice nebo záplava vodou z vodovodního potrubí.

Co mohu pojistit?

Pojistit můžete rodinný dům, byt, stavbu bytu, či domu, rekrační objekt (chalupu, chatu), nebo (u některých pojišťoven samostatně též) garáž. Pokud pojišťujete některou z těchto typů nemovitostí, je možné k ní navíc pojistit i některý z vedlejších objektů.


Vedlejším objektem je pro většinu pojišťoven garáž, hospodářská budova, bazén, oplocení atd..
Pojistit můžete navíc k hlavní pojišťované stavbě též některé z tzv. zvláštních zařízení. Mezi ně zahrnuje většina pojišťoven např. Fotovoltaické panely, solární tepelné panely, tepelná čerpadla či klimatizační vzduchotechniku.
Vedlejší objekty ani zvláštní zařízení nelze pojišťovat samostatně.  

Na jakou částku mám nemovitost pojistit?

Je velmi důležité, na jakou částku svou nemovitost pojistíte. Důležité je dobře odhadnout reálnou cenu. Čím vyšší částku zvolíte, tím vyšší pojištění budete platit, a naopak. Ale pozor! Stejně Vám nakonec pojišťovna v případě pojistné události vyplatí jen skutečnou škodu! Takže zbytečně nepřestřelujte.Důležité je ale také naopak, cenu nepodcenit! Aby Vám po případné pojistné události nedala pojišťovna méně, než bude Vaše skutečná finanční újma. Orientační ceny typických pojišťovaných nemovitostí najdete ZDE.  Pokračovat

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo