Jaká rizika kryje pojištění domácnosti?

Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší nejen výčtem pojištěných věcí, ale též výčtem rizik, na které se pojištění vztahuje. Obecně lze rizika rozdělit do dvou základních skupin: riziko krádeže věcí a riziko živelné zkázy , tedy zkázy vzniklé např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, záplav, povodní, zemětřesení, pádu stromu či letadla, atd. Nejčastěji pojištění domácnosti kryje poškození těmito riziky: požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz nebo zřícení letadla, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, vodovodní škoda, kanalizační škoda, poškození potrubí nebo topných těles.

David Holý, ePojisteni.cz

Mluví se o nás