epojisteni logo

Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší nejen výčtem pojištěných věcí, ale též výčtem rizik, na které se pojištění vztahuje. Obecně lze rizika rozdělit do dvou základních skupin: riziko krádeže věcí a riziko živelné zkázy , tedy zkázy vzniklé např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, záplav, povodní, zemětřesení, pádu stromu či letadla, atd. Nejčastěji pojištění domácnosti kryje poškození těmito riziky: požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz nebo zřícení letadla, náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, vodovodní škoda, kanalizační škoda, poškození potrubí nebo topných těles.

Domov v bezpečí

Chraňte svůj domov před špatným počasím

Máte strach, že váš domov zasáhne požár, povodeň, tornádo či jiný živel? Pojištění majetku vám pomůže s vyrovnáním těchto finančních škod na vašem majetku. Sjednejte si výhodnou nabídku pojištění přes naši online kalkulačku. Jednoduše do pár minut.


Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo