Profil pojišťovny - Allianz pojišťovna

Cestovní pojištění Allianz pojišťovna

Cestovní pojištění Allianz pojišťovna a.s. je možné sjednat ve variantě Excellent. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro následující územní zóny:
- Česká Republika – pouze Česká Republika
- Slovensko - pouze Slovensko
- Velká Británie – Spojené království Velká Británie, Severní Irsko a Irská republika
- Evropa – zeměpisná oblast Evropy, dále pak Alžírsko, Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko; u Portugalska včetně Azorských ostrovů a Madeiry, u Španělska včetně Baleárských a Kanárských ostrovů, u Ruska v jeho evropské části a u Turecka v jeho evropské i asijské části
- Omezený svět - všechny státy a území světa krom USA
- USA – všechny státy a území světa.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého“.

Tabulka tarifů a limitů plnění Excellent - ČR Excellent - zahraničí
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit - neomezeně
Repatriace a transporty - do limitu léčebných výloh
Ošetření zubů - neomezeně
Pojištění zásahu horské služby při pojistné události - do limitu léčebných výloh
Doprava doprovázející osoby - do limitu léčebných výloh
Ubytování doprovázející osoby - 2 000 Kč/noc; max. 5 nocí
Pojištění rizik souvisejících s terorismem - 1 500 000 Kč
Asistenční služby
Turistické a lékařské informace ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano
Tlumočení a překlady - ano
Pojištění právní ochrany 35 000 Kč 35 000 Kč
Pojištění zavazadel
Celkový limit /
Limit na kus
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
Ztráta dokladů - -
Elektronika
- celkový limit
- -
Sportovní vybavení
- celkový limit
20 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění obchodního vybavení
- celkový limit
- -
Úrazové pojištění
Smrt úrazem 200 000 Kč 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu 400 000 Kč 400 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Škody na zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Škody na majetku 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Následné finanční škody 100 000 Kč 100 000 Kč
Škody způsobené psem nebo kočkou 20 000 Kč 20 000 Kč
Spoluúčast 5 000 Kč 5 000 Kč
Další pojištěná rizika
Zpoždění a zrušení letu 200 Kč/hod, max 5 000 Kč 200 Kč/hod, max 5 000 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel 200 Kč/hod, max 5 000 Kč 200 Kč/hod, max 5 000 Kč
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu - -
Pokračování v cestě/návrat domů (hromadná doprava) - -
Přechodné ubytování - -
Repatriace neopraveného vozidla - -

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Hrazeny jsou zejména:lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, diagnostická vyšetření, léčba včetně operace a léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení, náklady na nemocniční stravu, repatriace v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů použít veřejný dopravní prostředek. Náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů použít veřejný dopravní prostředek. Dále jsou z pojištění hrazeny přiměřené cestovní náklady a náklady na ubytování doprovázející osoby.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí nebo jejich odcizení. Pojištění se nevztahuje na peníze, cennosti, drahé kovy, klenoty, elektroniku, výpočetní techniku věci sloužící k výdělečné činnosti, sbírky, sportovní vybavení (výjimku tvoří lyže a snowboardy, na které se pojištění vztahuje) aj dle pojistných podmínek.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým.

Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sport v ceně; rizikový a organizovaný sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda daná aktivita byla pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

Běžné sporty včetně zimních sportů – provozování běžných a zimních sportů na rekreační úrovni je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného.

Rizikové sporty – sporty provozované jak na rekreační úrovni tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně. Pro účely tohoto pojištění jsou mezi profesionální sportovce řazení také ostatní členy sportovního týmu. Provozování sportů uvedených v této kategorii lze připojistit za podmínek a v souladu s příslušnými zvláštními pojistnými podmínkami. Rizikové sporty jsou připojištěny výběrem varianty pojištění s názvem "Rizikový sport".

Běžné sporty jsou následující běžné oddychové sportovní aktivity a sporty provozované na rekreační úrovni:aerobic, aerotrim, airsoft, akrobatický rock and roll, aquaaerobic, atletika včetně skoku o tyči a víceboje, badminton, balet, baseball, basketbal, běh, běh na lyžích po vyznačených trasách, biatlon, bikros, boby a sáňky na sněhu, boccia, bouldering, bowling, bridge, bruslení na ledě, bublík, buggykiting, bumerang, bungee running, bungee trampolin, capoiera, curling, cyklistika, cykloturistika, cyklokros, cyklotrial, dragboat - dračí lodě, pádlování, duatlon, fitness a bodybuilding, florbal, fly fox, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, minigolf, discgolf, gymnastika – moderní, sportovní, hasičský sport + cvičení záchranných sborů, házená, historiský šerm (bojový), hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders – roztleskávačky, in-line bruslení, in-line hokej, jízda na "U" rampě (in-line, skateboard, lyže,, snowboard), jízda na banánu, jízda na koni s výjimkou dostihů, jízda na slonovi, velbloudovi, jízda na vodním šlapadle, jóga a cvičení pro zdraví, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW1, WW2, karetní a jiné stolní společenské hry, šachy, kickbox - aerobic, kiting (kiteboarding, kitesurfing, snowkiting,, powerkiting, landkiting. buggykiting apod.), koloběh, kolová, korfbal, krasojízda, kriket, kulečník, billiard, kuličky, kulturistika, kuželky, kvadriatlon, lakros, lanové překážky do 10 m, lední hokej, pozemní hokej, lezení na umělé stěně, lov / hon sportovní (srna, jelen, koroptev apod.), lukostřelba, lyžování, monoski po vyznačených trasách, metaná, mountainboarding na vyznačených trasách,, při soutěžích, nohejbal, orientační běh, paintball, parasailing, petanque, plavání, plážový volejbal, poledance, potápění s použitím dýchacího přístroje do míst, s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo, bez instruktora, ale pouze za předpokladu,, že osoba je držitelem potřebného certifikátu, (oprávnění) provozovat danou aktivitu., psí, koňské spřežení, radiový orientační běh, rope jumping, rybolov ze břehu, člunu, safari, sálová kopaná, segway, segway snow, showdown, skákací boty - power boot, skateboarding, skiatlon, skiboby, slalom na lyžích, sledge hokej, snowboarding, snowtrampoline, snowtubbing, snowrafting – na vyznačených, trasách, softball, spinning, sportovní modelářství, sportovní rybaření, rybaření ze člunu, sportovní střelba (střelba na terč s použitím, střelné zbraně), squash, stolní fotbal, hokej, tenis, streetball, synchronizované plavání, skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů), šerm sportovní (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchaj-ťi, tchoukball, trampolína, mini trampolína, treking, triatlon, turistika nebo treking na značených cestách v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 1UIAA bez použití horolezeckých pomůcek a/nebo pohyb v nadmořské výšce do 3 000 m n.m, veslování, via ferrata stupně obtížnosti A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, wakeboarding, wallyball, windsurfing, surfing, zorbing – na vyznačených trasách, železný muž, ironman, žonglování (diabolo, fireshow, juggling, yoyo), a sporty obdobné rizikovosti

Rizikové sportyzahrnují všechny běžné sporty a níže vyjmenované sporty provozované jak na rekreační úrovni, tak výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravy na ně: aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox a další, bojová umění a sporty, akrobatické lyžování a snowboarding, americký fotbal, box, řeckořímský zápas a jiné zápasení, wrestling, flyboarding, jachting – pobřežní plavba, mořská plavba, jízda na vodním / sněžném skútru / pobřežní, jízda na motorovém člunu, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW3, WW4, kayak v severnim ledovém oceánu (seakayaking), koňské dostihy, krasobruslení, lanové překážky nad 10 m., longboarding, lov / hon sportovní (sob, los, vlk, medvěd apod.), minibike, moguls, motokáry závodní, minikáry, pětiboj moderní, potápění s použitím dýchacího přístroje do, míst s hloubkou do 40 metrů, ale pouze, za předpokladu, že osoba je držitelem, potřebného certifikátu (oprávnění), provozovat danou aktivitu, rugby, podvodní rugby, rychlobruslení (na ledě, in-line), silový trojboj, sjezd na horských kolech, skikros, skoky na gumovém laně ( bungee jumping ), snowbungeekayaking, snowbungeerafting, streetluge, turistika nebo treking na značených cestách, v terénu se stupněm obtížnosti max. 3UIAA, s použitím pomůcek odpovídajících stanovené, obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské výšce, od 3 000 m n.m. do 5 000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti B a C, vzpírání, a sporty obdobné rizikovosti

Nepojistitelné sporty: aerial skiing, alpinismus, base jump, boby a saně (sportovní) v koridorech, boby a saně na ledové dráze, canyoning, cave diving (jeskynní potápění), další motoristické sporty, dragster, formule 3000, fourcross, freediving, freeride, freestyle, freeskiing, heliskiing, high jump = cliffdiving, horolezectví, jachting – oceánská plavba, kajak, kanoe a rafting st. obtížnosti WW5, WW6, kaskadérství, artisti,policie, vojsko, záchr. sbor aj., krotitelství, letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie), lezení po ledopádech, icebreaker (lezení v ledu, po umělé stěně), lov exotické divoké zvěře, lyžování a snowboarding mimo místa určená, k provozování těchto sportů, motokros, mountboarding mimo vyznačené trasy, paragliding a závěsné létání (rogalo), parašutismus, skoky padákem, tandemový, seskok (air tandem jumps), plochá dráha, potápění pod ledem, potápění s použitím dýchacího přístroje do, míst s hloubkou nad 40 metrů, potápění se žraloky, rodeo, severská kombinace, skeleton, skialpinismus, skiextrém, skitouring, skoky a lety na lyžích, snowboardu, skútskating, sky surfing, sněžný skútr – sjezd, speleologie, sportování v extrémních podmínkách a terénech, sporty spojené s užíváním motorového dopravního, prostředku, swing jumping, turistika nebo treking se stupněm obtížnosti, vyšším než 3UIAA s použitím pomůcek, odpovídajících stanovené obtížnosti a/nebo, pohyb v nadmořské výšce nad 5 000 m n.m, via ferrata stupně obtížnosti D a E, výpravy nebo expedice do míst s extrémními, klimatickými nebo přírodními podmínkami, nebo rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť,, otevřené moře, polární oblasti apod.), a sporty obdobné rizikovosti.

Mluví se o nás