epojisteni logo

Cestovní pojištění UNION pojišťovna

Cestovní pojištění od Union pojišťovny nabízí krytí léčebných výloh v zahraničí s neomezeným limitem plnění. Léčebné výlohy a asistenční služby jsou vždy v ceně. Další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny.

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro čtyři územní zóny:


Slovensko: Slovenská republika.
Evropa: zeměpisná oblast Evropy, dále pak Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie a evropská část Ruské federace.
Mimo Evropu: všechny státy světa s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky.
Svět: všechny státy světa kromě České republiky a země, kde má pojištěná osoba trvalý pobyt.

Přehled limitů pojistného plnění


Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého". Název produktu v závorce představuje název, kterým je pojmenován v pojistných podmínkách.

Cestovní pojištění UNION pojišťovna Cestovní pojištění od Union pojišťovny nabízí krytí léčebných výloh v zahraničí s neomezeným limitem plnění. Léčebné výlohy a asistenční služby jsou vždy v ceně. Další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Územní platnost Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro čtyři územní zóny: - Slovensko: Slovenská republika. - Evropa: zeměpisná oblast Evropy, dále pak Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie a evropská část Ruské federace. - Mimo Evropu: všechny státy světa s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky. - Svět: všechny státy světa kromě České republiky a země, kde má pojištěná osoba trvalý pobyt. Přehled limitů pojistného plnění Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého". Název produktu v závorce představuje název, kterým je pojmenován v pojistných podmínkách.
Tabulka tarifů a limitů plněníStandardKomfort (Optimum)

Celkový limit

neomezený limit

neomezený limit

Přeprava tělesných ostatků
do místa pohřbu ve vlasti

500 000 Kč

500 000 Kč

Ošetření zubů

5 000 Kč na 1 zub, max. 15 000 Kč celkem

5 000 Kč na 1 zub, max. 15 000 Kč celkem

Asistenční služby

bez limitu

bez limitu


Připojištění zavazadel
Tabulka tarifů a limitů plněníStandardKomfort (Optimum)

Celkový limit
(poškození, zničení, odcizení, ztráta)

-

40 000 Kč / max. 10 000 Kč na 1 věc

Věci zakoupené během pobytu
(poškození, zničení, odcizení, ztráta)


-

20 000 Kč / max. 5 000 Kč na 1 věc

Odcizení zavazadel z vozu

-

20 000 kč / max. 5 000 kč na 1 věc

Spoluúčast

-

500 Kč

Cestovní doklady
(poškození, zničení, odcizení, ztráta)

-

10 000 Kč

Pojištění zpoždění zavazadel

-

3 000 Kč od 24 hodin do 48 hodin /
10 000 Kč nad 48 hodin

Úrazové pojištění
Tabulka tarifů a limitů plněníStandardKomfort (Optimum)

Smrt úrazem

300 000 Kč

300 000 Kč

Trvalé následky úrazu

600 000 Kč

600 000 Kč


Pojištění odpovědnosti
Tabulka tarifů a limitů plněníStandardKomfort (Optimum)

Újma na zdraví a při usmrcení


2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

Majetková újma na věci nebo na zvířeti

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Jiná majetková újma

500 000 Kč

500 000 Kč

Náklady na advokáta

50 000 Kč

50 000 Kč

Náklady kauce

75 000 Kč

75 000 Kč


Pojištění nákladů natechnickou pomoc při záchranné akci
Tabulka tarifů a limitů plněníStandardKomfort (Optimum)

Celkový limit (vyhledávání osoby, pátrání,
vysvobozování, přeprava, přeprava tělesných ostatků

-

1 000 000 Kč


Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh


Z tohoto pojištění jsou kryty:

- náklady na ambulantní ošetření, léky, zdravotnické pomůcky a materiál, hospitalizaci a lékařské ošetřování během hospitalizace včetně léků, zdravotnických pomůcek a materiálu, přepravu do a ze zdravotnického zařízení, přepravu do vlasti, ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě hospitalizace dítěte ve věku do 6 let, přepravu tělesných ostatků, nákup nebo opravu dioptrických nebo protetických pomůcek, ošetření zubů,


- asistenční služby v zahraničí,


- náklady na cestu a ubytování blízké osoby pojištěného v místě hospitalizace pojištěného v zahraničí,


- náklady na cestu jedné blízké osoby pojištěného do místa hospitalizace pojištěného v zahraničí a ze zahraničí do místa trvalého bydliště a na její ubytování v místě hospitalizace pojištěného v zahraničí maximálně na dobu 10 nocí,


- náklady na cestu jedné blízké osoby pojištěného ve věku do 15 let (dítě) do místa hospitalizace pojištěného dítěte v zahraničí, náklady na cestu ze zahraničí do místa trvalého bydliště pojištěného dítěte a jedné jeho blízké osoby a na ubytování jedné blízké osoby pojištěného dítěte v místě hospitalizace v zahraničí maximálně na dobu 10 nocí.


Jedná se o povinnou složku pojištění.

Úrazové pojištění

Z tohoto pojištění v případě úmrtí pojištěného v důsledku úrazu vyplatí pojistitel oprávněné osobě dojednanou pojistnou částku a v případě trvalých následků úrazu bude pojištěnému vyplaceno také procento z pojistné částky pro trvalé následky úrazu, které odpovídá procentuálnímu rozsahu trvalých následků úrazu dle lékařského ohodnocení.


Pojištění zavazadel

Z tohoto pojištění je kryta:
náhrada škody, která vznikla pojištěnému poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou pojištěné věci, náhrada škody, která vznikla pojištěnému poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou cestovních dokladů, z opožděného dodání zavazadel leteckou společností jsou kryty nevyhnutelné náklady, které pojištěný vynaložil za nákup nevyhnutelných oděvů a toaletních potřeb v případě, že letecká společnost dodala pojištěnému zavazadla opožděně.


Pojištění odpovědnosti

Z tohoto pojištění má pojištěný nárok, aby pojistitel za něj vypořádal nároky třetí osoby na náhradu škody na zdraví nebo na životě, poškozením, zničením nebo ztrátou věci a jinou majetkovou újmou, která vznikla v přímé souvislosti se škodou na zdraví, na životě nebo na věci, jestliže pojištěný za škodu dle platného právního předpisu odpovídá. Z pojištění jsou kryty i náklady spojené se zastupováním pojištěného advokátem nebo s přibráním soudního znalce a náklady na kauci případně jiného finančního zajištění spojené s přestupkovým nebo trestním konáním vedeným proti pojištěnému.


Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

Z tohoto pojištění má pojištěný právo na úhradu nevyhnutelných nákladů, které vzniknou v souvislosti se záchrannou činností, přičemž za nevyhnutelné náklady se považuje vyhledávání osoby (pátrání), vysvobozování osoby, pozemní, vodní a letecká přeprava z místa zásahu do místa odvozu pojištěného dopravní zdravotní službou nebo do zdravotnického zařízení, přeprava (svoz) tělesných ostatků z místa zásahu do místa odvozu tělesných ostatků dopravní zdravotní službou.


Sportovní aktivity

Rekreační a zimní sporty jsou již zahrnuty v ceně základní varianty pojištění!

Rizikový a organizovaný sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže.


Rekreační sporty: provozování sportů na rekreační úrovni.


Zimní sporty: provozování zimních sportů - lyžování, snowboarding a běžecké lyžování na vyznačených trasách, jízda na bobech a skibobech na vyznačených trasách, bruslení na ledě, sáňkování.


Rizikové sporty: lední hokej, rugby, americký fotbal, gymnastika, rychlobruslení, jezdecké sporty, psí zápřahy, akrobatické tance, sjezd na kole, bikros, cyklokros, fourcross, střelecké sporty, myslivectví, bojové sporty, skateboarding, parkur, aerotrim, pilotáž, závěsné létaní, letecká akrobacie, seskok padákem z letadla nebo z výšek, lety na padáku, lety na rogalu, paragliding, parasailing, tandemový seskok, base jump, bungee jumping, fly fox, motoristické disciplíny na zemi, sněhu, ledu, na vodě včetně jízdy na vodním skútru, buggykiting, mountainboarding, powerkiting, kaňoning, rafting, jachting, plachtění (mimo pobřežního), windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, vodní lyžování, vodní paragliding, surfing, splavování řek (kanoe, kajak), rafting, kayakrafting, cliffdiving, potápění s dýchacím přístrojem, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech, streetluge, lyžování mimo vyznačené trasy, akrobatické lyžování, freestylové a freeridové lyžování, heliskiing, skoky na lyžích, lety na lyžích, snowkiting, skikros, skialpinismus, skálolezectví, buildering, bouldering, speleologie, horolezectví, alpinismus, turistika vykonávaná na ledovcích, turistika vykonávaná po neznačených cestách nad horní hranicí lesa a turistika vykonávaná po značených i neznačených cestách, pokud jsou na této cestě umístěny umělé jisticí prostředky (např. lana, řetězy, stoupačky, žebříky) nebo je k překonání takové cesty potřebné použití jakékoliv součásti horolezecké výbavy (lano, sedací úvaz, prsní úvaz, přilba, karabina, skoba). Jakékoliv sportovní disciplíny (amatérské i profesionální), jde-li o soutěž nebo o přípravu na soutěž.

Mluví se o nás

Křišťálová lupa - logo
Nova - logo
Prima - logo
Web Top100 - logo
Zlatý měšec - logo
BestDrive - logo
SOS Dětské vesničky - logo