epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Zprostředkovatel

Kdo je zprostředkovatel?

Pojišťovací zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba disponující oprávněním od České národní banky, který je potřebný pro výkon činnosti zprostředkovatele pojištění, a který upravuje zákon č. 170/2018 Sb., o zprostředkování pojištění a zajištění (ZDPZ).

Pojištění si lze sjednat se zástupcem vybrané pojišťovny nebo v zastoupení pojišťovacího zprostředkovatele. Existují tři hlavní kategorie - samostatný pojišťovací zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel.

Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů

Samostatný pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává pojištění buď pro klienta (pojišťovací makléř) nebo pro pojišťovnu či pojišťovny (pojišťovací agent). Musí být zapsán v registru ČNB.

Vázaný zástupce

Zprostředkovatel pojištění na základě zápisu do registru ČNB. Činnost vázaného zástupce spočívá ve zprostředkování pojištění nebo zajištění na základě písemné smlouvy pouze s jedním zastoupeným (pojišťovnou).

Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel

Doplňkový zprostředkovatel nabízí pojištění na základě smlouvy o zprostředkování pojištění či zajištění s pojišťovnou nebo samostatným pojišťovacím zprostředkovatelem.

Registr pojišťovacích zprostředkovatelů

Česká národní banka uděluje pojišťovacím zprostředkovatelům licenci na základě odborné zkoušky. Je zodpovědná za řádný zápis nových zprostředkovatelů do registru. Ten obsahuje pouze ty zprostředkovatele, kteří splňují všechny zákonné podmínky. Nikdo jiný nesmí pojištění nabízet a zprostředkovávat.