epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

VIN kód

Co je to VIN kód

VIN kód je  mezinárodně uznávaný identifikační kód specifický pro každé motorové vozidlo. Jedná se o označení spočívající v jedinečné kombinaci čísel a písmen. VIN kód obsahuje všechny důležité informace o vozidle od výrobce až po konkrétní model.

Co znamenají písmena VIN

Pojem VIN vznikl jako zkratka od anglického slovního spojení Vehicle identification number, který v českém jazyce znamená přesně “Identifikační číslo vozidla”. VIN kód obsahuje celkem 17 písmen a čísel a jeho podobu, která je po celém světě stejná nebo velmi podobná, již od roku 1983 určuje norma ISO 3779:1983. Trochu odlišný systém má Severní Amerika.

kod

Kód výrobce

První 3 znaky představují Světový kód výrobce WMI (World Manufacturer Identifier). Každý automobilový výrobce má vlastní kód, který je mu přidělen. Tato častá je jediná striktně daná.

První znak přitom určuje region, druhý znak stát. Třetí se odvíjí od velikosti výrobce. Například písmena A - H jsou vyhrazena pro Africké státy, J - R pro Asii, S - Z pro evropské země, číslice 1 - 5 pro Severní Ameriku, 6 - 7 pro Austrálii a Oceánii a 8 - 0 pro Jižní Ameriku. Českou republiku označují písmena TJ a TP.

Kód výrobců v ČR:

 • Škoda Auto - TMB

 • Iveco Czech republic - TMK

 • Tatra - TMT

 • LIAZ-Škoda - TNL, TNG

Popisný kód

Popisný kód se označuje zkratkou VDS anglického výrazu Vehicle Descriptor Section. Číslice 4 - 9 označují konkrétní model a výrobce si označení může vymyslet sám dle vlastních pravidel.

V Severní Americe je 9 znak vyhrazen pro tzv. kontrolní číslici, která zajišťuje rychle odhalení neplatného VINu.

Jedinečné číslo

Jedinečné číslo se značí zkratkou VIS podle anglického výrazu Vehicle Identifier Section. Jedná se o pořadové číslo, které identifikuje konkrétní automobil. Mechanismus přidělování si každý výrobce určuje sám na základě vlastních pravidel. Jedinečné číslo obvykle obsahuje modelový rok auta, výrobní závod apod. (např. česká Škoda znakem 0 označuje výrobní závod v Mladé Boleslavi).

Kde je VIN kód vozidla umístěn

Kombinace čísel a písmen je vyražena na vybraných a zpravidla těžko dostupných místech karoserie tak, aby nešla jednoduše vymazat, odstranit či změnit. Někdy bývá VIN umístěn dokonce na více místech, aby se tak ztížily možnosti úmyslné záměny. Jednotlivá místa, na kterých je VIN vyraženo, navíc nebývají zveřejněna, alespoň ne všechna.

Identifikační číslo vozidla (VIN) se obvykle nachází na následujících místech:

 • Vyražený na vybraných místech na karoserii vozidla - každý výrobce VIN kód umisťuje (nejčastěji pod čelním sklem, v motorovém prostoru na předělovací přepážce, na horním lemu podhledu a další).

 • Na typovém štítku na vozidle

 • V prostoru dveří obvykle na sloupku a v motorovém prostoru

 • V malém technickém průkazu

 • Ve velkém technickém průkazu

 • V zelené kartě

 • V servisní knížce

 • V pojistné smlouvě