epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Trvalé následky

Co jsou to trvalé následky?

Trvalé následky je  trvalé poškození zdraví, k němuž došlo v důsledku úrazu. Trvalé následky mohou spočívat v anatomické či funkční ztrátě nebo poškození údu, orgánu či jeho části. Na základě hodnocení jeho rozsahu a závažnosti je stanovena výše pojistného plnění, která se vypočítává z dohodnuté pojistné částky.