epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Soupojištění

Co je soupojištění

Soupojištění znamená horizontální rozložení pojistného rizika mezi více pojistitelů. Nejedná se o zajištění. Soupojištění se sjednává při uzavírání pojištění a každý z pojistitelů předem zná svůj procentuální podíl jak na pojistném, tak i na pojistném riziku a výši pojistného plnění v případě pojistné události.

Kdo zastává vedoucí roli

Jeden z pojistitelů přitom zastává vedoucí postavení. Zpravidla se jedná o pojišťovnu, která celý obchod domluvila. Tato pojišťovna vede komunikaci s pojistníkem, stanovuje pojistné podmínky a zajišťuje veškerou komunikace mezi pojistníkem a ostaními spolupojistiteli, je-li to třeba. V pojistné smlouvě jsou uvedeni všichni pojistitelé.