epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Škoda na zdraví

Co je to škoda na zdraví?

V rámci povinného ručení lze způsobit provozem motorového vozidla třetím osobám škodu na zdraví, životě a majetku. Poškozený má v takovém případě právo požadovat úhradu všech nákladů, které mu v souvislosti se škodou na zdraví vznikly (např. náklady na léčbu, bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk a další).