epojisteni logo

Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Škodní událost

Co je škodní událost

Škodní událostí je  skutečnost, ze které vznikla škoda. Je důvodem pro vznik pojistné události a vzniká tak právo na pojistné plnění z pojištění. Je daná lhůta na ukončení šetření škodné události. Ta je stanovena na 3 měsíce po oznámení události. Lhůta neběží v případě, pokud je šetření jakkoliv znemožněno nebo ztíženo vinou oprávněné osoby, pojištěného či pojistníka.